суббота, 20 сентября 2014 г.

Մաթեմատիկայի կիրառումը արհեստում

Նպատակը՝ 


Նախագծի նպատակն է ստեղծել էլեկտրոնային փաթեթ, որն կընդգրկի յուրաքանչյուր արհեստում  / ոսկերչություն, խոհարարություն, կար ու ձև, վարսահարդարում/  կիրառվող մաթեմատիկական թեմաներն՝ տեսկան մաս, և կիրառական խնդիրներ՝ գործնական մաս:

Մասնակից սովորողներ

Քոլեջ արհեստների ավագ դպրոցի 10-12 դասարանների սովորողները:

Նախագծի տևողությունը՝

Մեկ ուսումնական տարի:

Ընթացքը՝

 Դասավանդողը,   վարպետն  աշխատում են  համատեղ,  առանձնացնում են այն թեմաներն, որոնք կիրառվում են արհեստանոցներում, իսկ սովորողներն այդ թեմաների շուրջ պատրաստւմ են առաջադրանքներ, տեղադրում են բլոգներում: Նախագծի ընթացքում կլինեն դասեր, որ կանցկացվեն արհեստանոցներում:

Արդյունքը՝

<<Մաթեմատիկայի կիրառումը  արհեստներում>>  ժողովածուի ստեղծում, հրապարակում դպիրում՝  հոդվածի տեսքով,  մայիսյան հավաքին ամբողջական ներկայացում:


0 коммент.:

Отправка комментария