среда, 25 февраля 2015 г.

Սեմինար-2015

25.02.2015

1.9.8. Սովորողը սահմանված կարգով կարող է փոխել ուսուցողական ծրագիրը, դասարանը, խումբը / կիասմյակի վերջում/:.16. Սովորողը պարտավոր է ունենալ էլեկտրոնային հասցե, գործածել էլեկտրոնային փոստը, Live@Edu հասցեների համակարգը, 2-րդ դասարանից սկսած գործածել ինտերնետ, իր ստեղծագործական-հետազոտական աշխատանքի արդյունքները հրապարակել նաև համացանցում, այդ թվում` որևէ   սոցիալական ցանցում:Չի համապատասխանում:9.19. Սովորողը պարտավոր է իր բացակայության, ուշացման մասին նախօրոք տեղյակ պահել մասնաճյուղի գրասենյակի ղեկավարին, իսկ չտեղեկացնելու դեպքում ներկայացնել գրավոր բացատրագիր:


9.25. Սովորողը պարտավոր է 5-րդ դասարանից սկսած` սահմանված կարգով ներկայացնել իր ուսումնական գործունեության ամսական, ընտրությամբ գործունեության (խորացված ուսուցման) տարեկան հաշվետվությունը:Չի համապատասխանում:

Չկա գրված սովորողի պարտականությունների մասին,  եթե կիսամյակային գնահատականը անբավարար է:Ծնողի պարտականությունները
  • ունենալ էլեկտրոնային հասցե, հետևել կրթահամալիրի կայքին, իրենց երեխաների ուսումնական աշխատանքի արդյունքներին հետևել նաև համացանցում, Չի համապատասխանում:

0 коммент.:

Отправка комментария