четверг, 1 октября 2015 г.

Սեպտեմբեր-հաշվետվություն

Սեպտեմբերի  4-  ռադիոնյութ     /Օգնել է  Մ. Հարությունյանը/
Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք-15-19 /Օգնել են 5-2ի սովորողները/
Կազմել եմ   1-5 դասարանների համար մաթեմատիկական ֆլեշմոբի  առաջադրանքները1-3, 4-5:
Աշնանային 10-րդ հավաք
Այցելություն մի խումբ սովորողների հետ Քոլեջ արհեստների դպրոց:
Բաց դաս՝ՙՙ   Մեծություններ- 4-5
                      Մաթեմատիկայի ընտրությամբ խումբ՝ Բերիի կանոնը

Շաբաթական երկու անգամ թողարկվում է մաթեմատիկայի ընտրությամբ խմբի դասերը:
Շաբաթական մեկ անգամ խորհրդատվություն Դասվար Մերիի հետ:
Շաբաթական մեկ անգամ աշխատանք սովորողների բլոգում:
Ամիսը երկու անգամ ինքնաստուգում 4-5 րդ դասարաններում:
Ինքնակրթություն՝  Ռիչարդ Ֆեյնման:
Նախագիծ1. Ուսումնական փաթեթի պատրաստում 4-րդ դաս.
Նախագիծ 2. Ուսումնական փաթեթի պատրաստում 5-րդ դաս..
Նախագիծ 3.Ուսումնական փաթեթի պատրաստում՝ ընտրությամբ խումբ0 коммент.:

Отправка комментария