суббота, 26 декабря 2015 г.

Մաթեմատիկական ֆլեշմոբի նոյեմբեր ամսվա վերլուծությունը

Օգնեց Աթոյան Մարտինը, 5-2 դասարան


Արդյունքների վերլուծում
Նոյեմբեր
Նոյեմբերյան  ֆլեշմոբին   մասնակցել է  429 սովորող,

·        190   սովորող մինչև երրորդ դասարան

·        156    սովորող  4-5 –րդ  դասարան

·        40      սովորող  6-8 –րդ  դսարան

·       43     սովորող 9-12 րդ դասարան

Ընդ որում`   29 սովորող այլ դպրոցներից.

·          9 սովորող մինչև երրորդ դասարան
·        9    սովորող  4-5 –րդ  դասարան
·        9      սովորող  6-8 –րդ  դսարան
·       2     սովորող 9-12 րդ դասարանԴպրոց
Մինչև 3-րդ դաս.
Մասնակիցների թիվը
4-5-րդ   դաս.
Մասնակիցների թիվը
Նոր դպրոց
77
62
Գեղարվեստ
13
16
Հիմնական
36
14
Դպրոց պարտեզ
Այլ  դպրոց
55
9
55
9


Մինչև  երրորդ դասարան  9, 10  միավոր հավաքած սովորողների                ցուցակը ըստ դպրոցների
Գոռ
Խաչատրյան
Նոր դպրոց
2,1
Gor.KH-nd@mskh.am
9
Լիլիթ
Ղազարյան
Նոր դպրոց
2,2
 lilit.nd@mskh.am
9
Անի
Ավագյան
Նոր դպրոց
2,3

9
Դավիթ
Սարգսյան
Դպրոց-պարտեզ
2.1
9
Սեդա
Ստեփանյան
Դպրոց-պարտեզ
2.1
9
Նարեկ
Պողոսյան
Դպրոց-պարտեզ
2.2
p.narek@mskh.am
9
Արմեն
Շահնազարյան
Դպրոց-պարտեզ
2.2

9
Աշոտ
Մարկոսյան
Դպրոց-պարտեզ
2.2

9
Կորյուն
Գաբոյան
Հիմնական դպրոց
1-ին դասարան
9
Հայկ
Սարգսյան
Հիմնական դպրոց
2-րդ դաս
10

.
4-5 դասարանում առավեկագույն միավոր /8, 9/  հավաքած սովորողների ցուցակը


Ռաֆայել
Բալասանյան
Հիմնական
4

9
Ջուլիա
Ասրյան
Գեղարվեստ
5


9
Արսեն
Դանղյան
Գեղարվեստ
5

9
Նարե
Մանուկյան
Գեղարվեստ
4


8
Ալեքսանդր
Մեղրյան
Նոր դպրոց
4-րդ
Alexsandr-mexryan-nd@mskh.am

8
Էդգար
Սարգսյան
Նոր դպրոց
5-1դաս
edgar.sargsyan2005@gmail.com

8
Արայիկ
Դարբինյան
Նոր դպրոց
4-1դաս


8
Զավեն
 Խանբաբյան
Նոր դպրոց
5-1դաս
 Xanbabyan-nd@mskh.am

8
Արման
Ներսիսյան
Նոր դպրոց
4-1դաս
arman-nersisyan-nd@mskh.am

8
Ռուբեն
Մովսիսյան
Նոր դպրոց
4-2դաս
 ruben-movsisyan-nd@mskh.am

8
Հայկ , Նարեկ, Արտակ
 Արշակյաններ
Նոր դպրոց
25-դաս
haikarshakyan@mskh.am,narekarshakyan@mskh.am ,

8
Արման
Գևորգյան
դպրոց պարտեզ
5 դաս


8
Սերգեյ
Հայրիյան
դպրոց պարտեզ
5 դաս

8
Սրբուհի
 Մաշինյան
դպրոց պարտեզ
5 դաս
srbuhi-m@mskh.am

8
Անահիտ
 Հովհաննիսյան
դպրոց պարտեզ
5 դաս
anahit-hovhannisyan@mskh.am

8
Էդգար
 Ղազարյան
դպրոց պարտեզ
4 դաս
kh-edgar@mskh.am

8
Ասպրամ
Մնացականյան
Դիլիջանի ԿԴ
5

8
Միքայել
Բեգլարյան
181 հ/դ
4


9
Դավիթ
Մեխակյան
181 հ/դ
4


9
6-8 դաս.ում առավելագույն  միավոր  /8 ,9/  հավաքած սովորողների ցուցակը

Մանե
Թոռունյան
Միջին դպրոց
7.1
mane-t@mskh.am
9
Վահե
Թալանչյան
ԴԿԴ
6
Vahe_Talanchyan@dcs.am
8
Վահե
Սարգսյան
Միջին դպրոց
8.3
 vahe.sargsyan2@tumo.org
8
Հայկ Արեգ
 Խաչիկյան
ԴԿԴ
-
Hayk_Khachikyan@dcs.am
9
Հարություն
Չոբանյան
Միջին դպրոց
-
harutyun.chobanyan333@gmail.com
8
Նանոր
Հովհաննիսյան
Միջին դպրոց
7
nanor@mskh.am
8
Տիգրան
Սերոբյան
Միջին դպրոց
7
tigran.13.03.2004@gmail.com
8

9-12 դաս.ում առավելագույն  միավոր  /7, 8, 9/  հավաքած սովորողների ցուցակը
Էրիկ
 Թելունց
ՄՍԿՀ Ավագ դպրոց
9-րդ դաս.
erik-t@mskh.am

10
Միքայել
Միրզոյան
ՄՍԿՀ Ավագ դպրոց
9-րդ դաս.
miqayel-m@mskh.am

9
Էմիլ
 Հովհաննիսյան
ՄՍԿՀ Ավագ դպրոց
9-րդ դաս.
emil-h@mskh.am

10
Սիրանուշ
Ասատրյան
ՄՍԿՀ Ավագ դպրոց
9-րդ դաս.
 siranush-a@mskh.am

10
Նարեկ
Խլոյան
ՄՍԿՀ Ավագ դպրոց
11-րդ դաս.
khloyann@mskh.am

9
Մերի
Թելունց
ՄՍԿՀ Ավագ դպրոց
12-րդ դաս.
 telunc-m@mskh.am

10
Անաիդա
Ֆահրադյան
Տավուշ, Դիլիջան, Ավագ դպրոց
9-րդ դաս.
 Anaida_Fahradyan@dcs.am

10


Մինչև 3-րդ դասարան.
Յուրաքանչյուր առաջադրանքից քանի՞ սովորող է ճիշտ լուծել


Առաջադրանքի համարը
Ճիշտ են լուծել
1
63
2
66
3
171
4
111
5
143
6
149
7
2
8
148
9
98
10
153

4-5-րդ դասարան.
Յուրաքանչյուր առաջադրանքից քանի՞ սովորող է ճիշտ լուծել

Առաջադրանքի համարը
Ճիշտ են լուծել
1
38
2
80
3
41
4
158
5
113
6
41
7
2
8
120
9
61
10
108


6-8 րդ  դասարան
Յուրաքանչյուր առաջադրանքից քանի՞ սովորող է ճիշտ լուծել


1
24
2
35
3
25
4
19
5
12
6
6
7
22
8
22
9
6
10
7

9-12 րդ  դասարան


Յուրաքանչյուր առաջադրանքից
քանի՞ սովորող է ճիշտ լուծել
1
19
2
23
3
31
4
21
5
30
6
34
7
18
8
29
9
29
10
24 Աշխատանքը վերլուծելիս պարզվեց՝ սովորողների մեծ մասը  չեն կարողացել լուծել այս խնդիրները՝


2. Մի ամսվա երեք կիրակիները զույգ օրերի ընկան: Ի՞նչ օր էր այդ ամսվա 22-ը:0 коммент.:

Отправка комментария