суббота, 16 января 2016 г.

Հեռավար ուսուցսւմ-16.01.2016

Դարբինյան Արայիկ
Մեկնաբանություն

Շատ ապրես,  Արայիկ ջան, աշխատել ես, կարող ես բլոգում տեղադրել:
 Արայիկ ջան  8, 17-համարի  խնդիրները նորից նայիր՝

8-Երեք գույնի լույս ունենք, որոնք վայրկյանը մեկ, փոխում են մեկը մյուսին: Այսինքն ամեն երեք վայրկյանը մեկ գույնը կրկնվում է: 70-ից փոք ամենամեծ թիվը, որը բաժանվում է 3-ի կլինի 69: Այսինքն, 70-րդ վայրկյանին միացած կլինի կարմիրը, իսկ 70 վայրկյան հետո՝ կանաչը: Պատասխան՝ կանաչ:

17-ը չեմ հասկանում:

Գոհար Արղության
Մեկնաբանություն

Շատ ապրես,  Գոհարիկ  ջան, աշխատել ես:
 Գոհարիկ  ջան  4, 7-համարի  խնդիրները նորից նայիր՝

4-Գծագրից երևում է, որ վերևի տողի յուրաքանչյուր վանդակի թիվը հավասար է իր նեքևի երկու հարևան վանդակներում գրված թվերի գումարին: Այս կանոնով թվերը լրացնելով կստանանք. երկրորդ տողում՝ 3, 5, 7, 9, երրորդ տողում՝ 8, 12, 16, չորրորդում՝ 20, 28, վերջինում՝ 48: Պատասխան` 48:

7-Մի օղակը բացելով կարող ենք մի քանիսը միացնել: Մեր դեպքում երկուսը լրիվ բավական են: Հետևաբար չորս օղակ բացելով, բոլոր օղակները կարող ենք հավաքել մեկ շղթայում: Պատասխան՝ 4:

Սպասում եմ մնացած առաջադրանքներին:

Անահիտ Հովսեփյան
Մեկնաբանություն

Ապրես,  Անահիտ   ջան, աշխատել ես:
 Անահիտ   ջան, ուշադիր կարդա խնդրի պահանջները, , նայիր այս խնդիրները՝

1-Աննան պետք է հերթապահի հունվարի 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ին (մեծ չեն 7-ից): Լիլիթը պետք է հերթապահի հունվարի 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-ին (մեծ են երեքից, բայց փոքր են 11): Նրանք միասին կհերթապահեն հունվարի 4, 5, 6, 7-ին: Պատասխան` 4, 5, 6, 7:

3-Լևոնը Գագիկից երկու անգամ շատ էր փող ծախսել, ուրեմն նա Գագիկից ավելի ծախսլ էր հենց Գագիկի ունեցածի չափով, որը, ըստ խնդրի պայմանի, 1500 դրամ է: Հետևաբար Լևոնն էլ ծախսել էր 3000 դրամ: Պատասխան՝ Լևոնը 3000 դրամ, Գագիկը 1500 դրամ

5-Ձմեռ պապը առաջին ճամփաբաժանում ունի երկու հնարավորություն՝ աջ կամ ձախ: Ձախ գնալիս երկրորդ ճամփաբաժանում չի կարող աջ թեքվել (կարող է շարժվել միայն սլաքների ցույց տված ուղղություններով), իսկ երկրորդում՝ կարող է ընտրել: Այսինքն առաջին ճամփաբաժանում ձախն ընտրելով կունենա երկու ճանապարհ:Առաջին ճամփաբաժանում աջ ընտրելիս երկրորդում կարող է ձախ թեքվել և կունենա նախորդ դեպքի երկու ճանապարհները, կամ կարող է B հասնել առանց թեքվելու: Այսինքն այս դեպքում կունենա երեք ճանապարհ: Պատասխան՝ 5:

6-Հորիզոնական և ուղղահայաց դասավորված տների համարների գումարը կլինի 16+17= 33, ընդ որում անկյունում գրվածի թիվը երկու անգամ գումարված կլինի: Քանի որ 1-ից մինչև 7 բնական թվերի գումարը 28 է, ուրեմն անկյունի տան համարը կլինի 33-28=5: Պատասխան՝ 5:

7-Մի օղակը բացելով կարող ենք մի քանիսը միացնել: Մեր դեպքում երկուսը լրիվ բավական են: Հետևաբար չորս օղակ բացելով, բոլոր օղակները կարող ենք հավաքել մեկ շղթայում: Պատասխան՝ 4:

8-Երեք գույնի լույս ունենք, որոնք վայրկյանը մեկ, փոխում են մեկը մյուսին: Այսինքն ամեն երեք վայրկյանը մեկ գույնը կրկնվում է: 70-ից փոք ամենամեծ թիվը, որը բաժանվում է 3-ի կլինի 69: Այսինքն, 70-րդ վայրկյանին միացած կլինի կարմիրը, իսկ 70 վայրկյան հետո՝ կանաչը: Պատասխան՝ կանաչ:

Անահիտ ջան, բլոգում ուղղիր, մնացած առաջադրանքները նորից ստուգիր, ես վաղը նայելու եմ:

Նարեկ Արշակյան
Մեկնաբանություն
Ապրես,  Նարեկ  ջան, աշխատել ես:
Այս խնդիրները նորից նայիր՝
1, 16, 20

1-Աննան պետք է հերթապահի հունվարի 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ին (մեծ չեն 7-ից): Լիլիթը պետք է հերթապահի հունվարի 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-ին (մեծ են երեքից, բայց փոքր են 11): Նրանք միասին կհերթապահեն հունվարի 4, 5, 6, 7-ին: Պատասխան` 4, 5, 6, 7:

16-Տասնհինգ դեպք հնարավոր է, երբ կապույտի մեջ 1 գնդակ կա, 10 դեպք, երբ կապույտի մեջ 2 գնդակ, 6 դեպք՝ երբ կապույտի մեջ 3 գնդակ է, 3 դեպք, երբ կապույտի մեջ 4 գնդակ է և 1 դեպք, երբ կապույտի մեջ 5 գնդակ է: Յուրաքանչյուր պարկում 5-ից ավելի գնդակ չի կարող լինել: Ընդամենը կլինի 35 դեպք: Պատասխան՝ 35:

20-Նարեկ ջան, կենտ թվերը բազմապատկիր՝ 1x1, 3x3, 5x5, 7x7 ...
Պատասխան՝ 1330:Գայանե Համբարձումյան
Մեկնաբանություն

Ապրես Գայանե ջան, լավ է:
Նորից նայիր հետևյալ առաջադրանքները՝
1+2+3+4x5+67-8-9=100

12-
աբգդ
բդագ
դբգա
գադբ
13-Նշիր ամենամեծը

Գագիկ Մարտիրոսյան
Ապրես Գագիկ ջան, աշխատել ես: Կարող ես բլոգում տեղադրել:

Գագիկ ջան, 6-րդ առաջադրանքում 6 թիվը կրկնել ես, նորից մտածիր:

Լիլիթ Գևորգյան
Մեկնաբանություն

Ապրես իմ խելոք Լիլիթ, միայն թե 8-րդ առաջադրանքը նորից նայիր: AC հատվածը նույն CA  հատվածն է, կրկնակի մի հաշվիր:

0 коммент.:

Отправка комментария