суббота, 30 января 2016 г.

Առաջին կիսամյակի գնահատման ռուբրիկ մաթեմատիկայիցՍովորողի կիսամյակային գործունեության գնահատաման թերթիկ


Ես՝ /Անուն ազգանուն/,  սովորում եմ Նոր դպրոցում  /նշել դասարանը/ :
Իմ բլոգի հղումն է՝__________________________________________
Սիրելի սովորղ, հարցերին պատասխանիր հնարավորինս անկեղծ, ամփոփիչ  գնահատնիշը  մեզ անհրաժեշտ  միայն ուսումը էլ ավելի արդյունավետ  շարունակելու  համար:Դեղին տողով գրվեծ են հարցերը, դու լրացնում ես  միայն կարմիր տողերում: Եթե  պատասխանը այո է` 10 միավոր, եթե ոչ՝ 0 միավոր: Վերջում , քառակուսու մեջ,  կտեսնես քո հավաքած  միավորը:
1.Մասնակցություն մաթեմատիկական ֆլեշմոբին: 2.Մասնակցություն մաթեմատիկական ֆլեշմոբին, գնահատականը:
Քանակը Միջին
Սեպտ. Հոկտ. Նոյեմբեր դեկտ հունվար Սեպտ. Հոկտ. Նոյեմբեր դեկտ հունվար
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.Մասնակցություն ինքնաստուգումներին: 4.Մասնակցություն ինքնաստուգումներին, գնահատականը:
քանակ Միջին
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.Մասնակցություն առցանց, հեռավար  դասերին 6.Մասնակցություն առցանց, հեռավար  դասերին, գնահատական
11.01 12.01 13.01 14.01 քանակ 11.01 12.01 13.01 14.01 միջին
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.Մասնակցություն առցանց, հեռավար  դասերին 8.Մասնակցություն առցանց, հեռավար  դասերին, գնահատական
18.01 19.01 20.01 21.01 քանակ 18.01 19.01 20.01 21.01 միջին
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.Կատարել եմ թարգմանություն:  0 0
10.Մասնակցել եմ  <<Թվային տոհմածառ >>  նախագծին: 0 ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ
11.Պատրաստել եմ ռադիոնյութ: 0
12.Պատրաստել եմ ուսումնական կամ հետազոտական  աշխատանք:

0

0 коммент.:

Отправка комментария