пятница, 1 июля 2016 г.

Ամառային առաջադրանքների փաթեթ, 2016թ., 4-րդ դասարան

4-րդ դասարան
Առաջին մաս
Հեղինակ՝ Պ.Մանիկ


Թիվ: Թվի բնութագրումը
1.       Բնութագրիր թիվը՝    357
. Քանի նիշ ունի թիվը:
. Քանի հարյուրյակ է պարունակում:
. Քանի տասնյակ է պարունակում:
. Քանի միավոր էպարունակում:

2.       Գրիր այն հնգանիշ թիվը, որի՝
. միավորը 3 է, տասնավորը՝ 7, հարյուրավոր՝ 8, հազարավորը՝ 5, տասհազարավորը՝ 2:
. տասնավորը 0 է, հազարավորը՝ 7, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները՝ 3:
. հարյուրավորը 5 է, հազարավորը՝ 8, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները՝ 4
3.       Լուծիր՝
. Երկու թվերից մեկը մյուսից մեծ է 125-ով: Որքան է այդ թվերի տարբերությունը:
. Երկու թվերից մեկը մյուսից փոքր է 753-ով: Որքանով է փոքրը մեծից փոքր:
. Երկու թվերի քանորդը 3 է:  Քանի անգամ է մեծը փոքրից մեծ:
4.       Կարգային գումարելիների գումարը գրիր թվի տեսքով՝
8 հազ. + 2հ. +3տ.+7մ.
          3000 + 500 +70 +2
          4x10000 +51000 + 3x100 + 2x10 + 1x1
5.       Գրիր այն թիվը, որը կազմված է՝
8 հազարյակից,  2 հարյուրյակից և 6 միավորից:
4 տասհազարյակից, 9 հազարյակից և 6 միավորից:
3 հարյուրհազարյակից, 5 հազարյակից և 7 միավորից:
6.       Որքանով կմեծանա  123 թիվը, եթե նրա գրության երրորդ կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 7-ով:
7.       Որքանով կմեծանա  եռանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք 7 թվանշանը: Գրիր օրինակներ:
         
Առաջադրանք երկրորդ

Գործողությունների կատարման կարգը
Արտահայտության արժեքը հաշվելիս
Գումարումն ու հանումը միևնույն կարգի գործողություններ են
Բազմապատկումն ու բաժանումը նույնպես միևնույն կարգի գործողություններ են
Բազմապատկումն ու բաժանումն ավելի բարձր կարգի գործողություններ են
Արտահայտության արժեքը հաշվելիս փակագծերի առկայության դեպքում նախ հաշվում ենք  
1.փակագծերում գրված արտահայտության արժեքը, ապա գրված հերթականությամբ
2.բարձ կարգի գործողությունները, ապա գրված հերթականությամբ
3.ձախից աջ ցածր կարգի գործողությունները
Առաջադրանքներ
1.     Հաշվիր.
357x3 + 102:3
387:9 + 216:4
568:8 + 310x5
115x3-125:5
2.     Կազմիր արտահայտություն և լուծիր.
2587 և 159 թվերի գումարը
358x 15  և 123: 3 արտահայտությունների տարբերությունը
2357 և 1587 թվերի տարբերությունը
          3050:5 և 87x5  արտահայտությունների գումարը
3.     Հաշվիր.
3x(452-321)=
(258+369):3 =
3215-7x(354-123)=
4.     Կազմիր երեքական գործողություն պարունակող երեք տարբեր արտահայտություններ, որոնցից յուրաքանչյուրի արժեքը լինի 350:
5.     Լրացրու բաց թողնված թվանշանները.
3 հազ. +...հ. + ...մ. =...507
...հազ +...հ. +7տ. + ...մ. =83...8
...  հազ + ...տ. +1մ.=903...
6.Փակագծերը դիր այնպես, որ ստանաս ճշմարիտ հավասարություն.
4500:30 – 50x4 -150=100
1800:300 -25x4-96=2
1200:12 + 20x5-50=150
7.Գրախանութ բերեցին 15 կապոց գիրք: Յուրաքանչյուր կապոցում 10 գիրք: 57 գիրք նվիրեցին դպրոցին: Որքան գիրք մնաց գրախանութում:

Առաջադրանք երրորդ
Գումարման  տեղափոխական հատկությունը
Գումարելիների տեղափոխությունից գումարը չի փոխվում
Բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը
Արտադրիչների տեղափոխությունից արտադրյալը չի փոխվում
Առաջադրանքներ
1.Հաշվիր հեշտ եղանակով.
120+45+80
377+78+23
876+50*78*2
300+24
196+500+4
321+400+79
2x123x5
20x77
50x59x25

2.Արմենն իր մտապահված թվից հանեց 30, իսկ Աշոտնն իր մտապահված թվին գումարեց 50, արդյունքում նրանք ստացան հավասար թվեր: Որքանով է Արմենի մտապահված թիվը մեծ Աշոտի մտապահված թվից:Բերեք օրինակներ:
3.  Գրիր երեք թիվ.
Առաջինը քո մտապահված թիվն  է
Երկրորդը առաջինից մեծ է 7-ով
Երրորդը երկրորդից մեծ է 10-ով
Չորրորդը երրորդից մեծ  է 15-ով
Որքան է երրորդ և առաջին թվերի տարբերությունը
Որքան է չորրորդ և առաջին թվերի տարբերությունը
Որքան է երրորդ թիվը մեծ առաջինից
Որքան է չորրորդ թիվը մեծ երկրորդից
4. Գրիր երեք թիվ.
Առաջինը քո մտապահված միանիշ թիվն  է
Երկրորդը առաջինից մեծ է 2 անգամ
Երրորդը երկրորդից մեծ է 5 անգամ
Որքան է երկրորդ և առաջին թվերի քանորդը
Որքան է երրորդ և առաջին թվերի քանորդը
Որքան է երրորդ և երկրորդ թվերի քանորդը
5. Ամենափոքր  երկնիշ թվին ավելացնելով  17  և այդ գումարը բաժանելով ամենամեծ միանիշ  թվի վրա, մենք որ թիվը կստանանք:
Առաջադրանք չորրորդ
Համեմատում
Մեծ է այն թիվը, որինիշերի քանակը շատ է:
Հավասար թվով նիշեր ունեցող թվերի համեմատման համար, համեմատում ենք համապատասխան կարգերում գրված թվանշանները:
1.Համեմատիր.
123  և  456123
45789  և   45798
123457  և  123457
2. Աստղանիշը փոխարինիր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս ճշմարիտ անհավասարություն.
321<3*5
75321>753*7
5371<53*1
508078>508*12
7508>75*
3. Թվերը դասավորիր նվազման կարգով.
3214,  6547,  789,  12365, 28, 8,  15874,  3578:
4. Թվերը դասավորիր աճման կարգով.
4587,  963,  147,  258,  3578,  758412,  95147,  4523:
5. Գրիր յոթ այնպիսի թվեր,որոնցից առաջինը 8 է, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդը, սկսած երկրորդից, նախորդից մեծ է 7-ով:
6.  Գրիր հինգ  այնպիսի թվեր,որոնցից առաջինը 2 է, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդը, սկսած երկրորդից, նախորդից մեծ է 3 անգամ:
                                                                                                                                   7.Ես  մի  թիվ  մտապահեցի,  բազմապատկեցի  այն  երկուսով,  ավելացրեցի  երեք  և  ստացա 17:  Ի՞նչ  թիվ  էի  ես  մտապահել:

Առաջադրանք հինգերորդ
Գումարման ևբազմապատկման զուգորդական հատկությունները
Առաջադրանք 1
 Հաշվիր օգտվելով գումարման և բազմապատկման զուգորդական հատկությունից.
500+130+70
200+111+9
300+553+47
8x5x20
17x2x5


Չափան միավորներ


Առօրյա կյանքում հաճախ անհրաժեշտ է լինում չափումներ կատարել`  չափել մարմնի զանգվածը, քաղաքների միջև եղած հեռավորությունները, ժամանակը, շարժման արագությունը:
Որպես երկարության չափման միավոր գործածվում են միլիմետրը (1մմ), սանտիմետրը (1սմ), դեցիմետրը (1դմ), մետրը (1մ), կիլոմետրը (1կմ): Ըստ  որում
1սմ =10մմ,                                        1դմ =10սմ,
1մ =10դմ,                                         1մ= 100սմ,
1կմ= 1000մ:
Առաջադրանք 2
Քանի՞մետր են 1000սմ-ը,  10000 մմ-ը:
Քանի՞սանտիմետր կա 1կմ-ում:
Արտահայտեքդեցիմետրերով.
Ա) 29սմ-ը,                         բ) 57սմ-ը,                       գ)94սմ-ը:
Որպես զանգվածի չափման միավոր գործածվում են գրամը (1գ,) կիլոգրամը (1կգ),ցենտները (1ց) տոննա (1 տ): Ըստ որում
1կգ =1000գ ,      1ց=100կգ,         1տ= 10ց,  1տ =1000կգ:
Առաջադրանք 3
Քանի՞կիլոգրամ են 3000գրամը, 5000 0գրամը:
Քանի՞ցենտներկա 2 տոննայում:
Միձմերուկիզանգվածը 4 կգ 700գէ, մյուսինը` երկուանգամավելի:Որքա՞նէերկուձմերուկներիզանգվածը:
Որպեսժամանակիմիավորօգտագործումենվայրկյան (1վ), րոպե (1ր), ժամ (1ժ), օր, տարի: Ըստորում
1 օր= 24ժ,     1ժ =60ր,     1ր =60վ :
Առաջադրանք 4
Քանի՞րոպեէ 3ժ
Քանի՞ժամէ 7 օրը
Քանի՞վայրկյանէ 5 ժամը
Որպեսարագությանչափմանմիավորգործածվումենկիլոմետր-ժամ (1կմ/ժ), մետր-ժամ (1մ/ժ)  և այլն: Մեկժամում, մեկրոպեումկամմեկվայրկյանումանցածճանապարհը:
Առաջադրանք 5
Ինքնաթիռը թռչում է 780 կմ/ժ արագությամբ: Քանի՞ կիլոմետր կանցնի ինքնաթիռը 1 ժամում:
Առաջադրանք 6
Թվանշաններով և համեմատման նշաններով գրեք.
Ա) երկու հարյուր երեսունը մեծ է հարյուրից,
Բ )քառասունհինգը փոքր է ութ հարյուր քառասուներկուսից:

Առաջադրանք 6
Գումարման ստուգումը հանումով.
Եթե գումարից հանենք գումարելիներից որևէ մեկը, կստանանք մյուս գումարելին:
Անհայտ գումարելին գտնելու համար  գումարից հանում ենք հայտնի գումարելին:
Հանման ստուգումը գումարումով.
Եթե տարբերությանը գումարենք հանելին, կստանանք նվազելին:
Անհայտ նվազելին գտնելու համար տարբերությանը գումարում ենք հանելին:
Անհայտ հանելին գտնելու համար նվազելիից հանում ենք  տարբերությունը:
Պարագիծ, մակերես:
Ուղղանկյան  հանդիպակաց կողմերն իրար հավասար են:
Ուղղանկյան պարագիծը հավասար է նրա լայնության և երկարության
Գումարի կրկնապատիկին:
Ուղղանկյան մակերեսը հավասար է նրա լայնության և երկարության արտադրյալին:
                                      

երկարություն,   լայնություն  
Առաջադրանքներ
1.Աստղանիշը փոխարինիր այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս ճշմարիտ հավասարություններ.
* +123 = 321
*-521 = 123
478 = *-325
587= 147 + *
258 + * = 1023
4051 - * = 2013
2. Կատարիր գումարում և արդյունքը ստուգիր հանումով.
325 + 654 =
897 + 547 =
569 + 874 =
3. Կատարիր հանում և արդյունքը ստուգիր գումարումով.
102 -78 =
4568 -789 =
3578 -159 =
4.Խնդիր
Ուղղանկյան երկարությունը 54սմ է, իսկ լայնությունը 26 սմ է: Գտնել ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը:
5.Խնդիր
Ուղղանկյան երկու կողմերի գումարը 37 սմէ: Գտնել ուղղանկյան պարագիծը:
6.Խնդիր
Ուղղանկյան երկարությունը 75սմ է, իսկ լայնությունը փոքր է երկարությունից 17սմ-ով: Գտնել ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը:
7. Խնդիր
4 կգ խնձորն արժե 600 դրամ,իսկ 3կգ տանձը`750 դրամ,ո՞ր է ավելի թանկ:


Առաջադրանք 7
Բազմանիշթվիբազմապատկումըերկնիշթվով.
Թիվըերկնիշթվովբազմապատկելիսսյունակաձևգրելուդեպքումնախայնբազմապատկումենքմիավորով, ապատասնավորովգրելով 1 նիշխորքից:
Բազմապատկմանստուգումըբաժանումով.
Եթեարտադրյալըբաժանենքարտադրիչներիցորևէմեկին, կստանանքմյուսարտադրիչը:
Բաժանման  ստուգումըբազմապատկումով.
Եթեբաժանարարըբազմապատկենքքանորդով, կստանանքբաժանելին:
Առաջադրանքներ
1.Հաշվիր.
456 x 21
654 x 12
321 x 24
147 x 14
258 x 25
369 x 36
123 x 15
2.Կատարիրբազմապատկումըևարդյունքըստուգիրբաժանումով.
358 * 3
753 * 5
873 * 8
3. Կատարիրբաժանումըևարդյունքըստուգիրբազմապատկումով.
213 : 3
459 : 9
428 : 2
850 : 5
567 : 7
4.Խնդիր.
Մենքօրվաընթացքումուտումենք 3 անգամ: Քանի՞անգամենք մենքուտում
շաբաթվաընթացքում:
5. Խնդիր.
Կենդանաբանականայգուտոմսըմեծահասակիհամարարժի100 դրամ, երեխայի
տոմսը 50 դրամովավելիէժանէ: Քանի՞դրամպետքէվճարիհայրըիրերկու
երեխաներիհետկենդանաբանականայգիմտնելուհամար:


Առաջադրանք  8
1.Տրվածթվերըդասավորիր.
ա/ աճմանկարգով.
2104, 2018, 231, 7814, 5, 28, 21041, 520
բ/ նվազմանկարգով.
50123, 45803, 351, 35, 8, 78, 2501, 1111111
2.Աստղանիշներըփոխարինիրայնպիսիթվերով, որստանասճշմարիտհավասարություններ.
* + 523 = 2541
3021 + * = 5187
5168 = 4012 + *
687 - * =254
*-258 = 3021
5874 = 8741 - *
3. Աստղանիշըփոխարինիրայնպիսիթվանշանով, որստանասանհավասարություն.
6210< 6*0
9123>91*3
50147<501*3
20158>201*7
4. Լուծիր.
ա/ Որքանովպետքէ 375-ըմեծացնել՝  857 ստանալուհամար
բ/ Որքանովպետքէ 671-ըփոքրացնել՝  137 ստանալուհամար
գ/ Քանիմիավորովէ 2058-ըմեծ 1025-ից
դ/ Քանիմիավորովէ 321-ըփոքր 3210-ից
5. Խնդիր.
ա/Երկութվերիգումարը 587 է: Երկրորդթիվը 35-ովմեծէառաջինից: Գտնելայդթվերը:
բ/ Երկութվերիգումարը 237 է: Երկրորդթիվը 27-ովփոքրէառաջինից: Գտնելայդթվերը:
6. Գտիրայնթվերը, որոնցգումարը 258 է, իսկտարբերությունը՝ 118:
7. Երեքթվերիգումարը 1029 է: Երկրորդթիվը 12-ովմեծէառաջինից: Երրորդթիվը 15-ովմեծէառաջինից:
Առաջադրանք 9
1.Գրիրարտահայտությունըևհաշվիրնրաարժեքը.
ա) 48 և 24 թվերիգումարըբաժանել 8-ի
բ ) 462 թվիկարգայինգումարելիներիգումարըբաժանիր 2-ի
2. Հաշվիր.
ա)  (47241 + 12623) : 2
բ) (65328 – 24704 ) : 4
3. Գրիրարտահայտությունըևհաշվիրնրաարժեքը.
ա) 748 և 368 թվերիտարբերությանու 9-իարտադրյալը
բ )1900 և 975 թվերիտարբերությանու 5-իքանորդը
գ )63924:4 և 3843:3  քանորդներիտարբերությունը
4. Խնդիր.
ա )Մարիամը 8 տարեկանէ, իսկնրամայրիկը՝ 38: Քանիտարիհետոմայրը 4 անգամմեծկլինիՄարիամից:
բ) Քանիդրամէ .
1 )4 հատ 500 դրամանոցմետաղադրամը.
2 )2 հատ 200 դրամանոցև 4 հատ 100 դրամանոցմետաղադրամները.
գ )Գնումներկատարելուհամարհայրիկըմուծեց 1000 և 5000 դրամանոցմեկականթղթադրամներ, իսկմայրիկը՝ 2000 դրամովպակաս: Ընդամենըքանիդրամմուծեցիննրանքմիասին:
դ)Մտածիրորևէթիվ: Այնմեծացրու 3 անգամ: Արտադրյալիցհանիրմտքումդպահածթիվը: Հաշվիր  ստացվածտարբերությանկեսը: Ինչհետաքրքիրբաննկատեցիր:
5. Արտահայտություններումդիրփակագծերըայնպես, որհավասարություններըճիշտլինեն.
ա) 4*3 + 6*2= 36
բ) 4*3 + 6*2= 60
գ)4*3 + 6*2 = 72
6. 1  2  3  4  5 գրառմանմեջթվաբանականգործողություններինշաններնուփակագծերըդասավորիրայնպես, որարտահայտությանարժեքըհավասարլինի 0-ի ( 2-ի, 5-ի, 6-ի, 7-ի, 8-ի ):
7. Գտիր 9997-իցմեծբոլորքառանիշթվերիգումարը:
Առաջադրանք 10
1.Բազմապատկում 0-ովվերջացողթվով.
25*10=250
52*100=
23*10=
50*30=5տասն.*(3*10)=( 5տասն.*3)*10=15տասն.*10=150տասն.=1500
600*40=6հարյուր.*(4*10)=( 6հարյուր.*4)*10=24հարյուր.*10=240հարյուր.=24000
40*20=
30*80=
500*40=
2.Բաժանում  0-ովվերջացողթվիվրա.
420:70=420:(7*10)=(420:10):7=42:7=6
360:90=
560:70=
360:40=
150:30=
450:50=
3.Գրիրարտահայտությունևհաշվիրնրաարժեքը.
4800-ը  բաժանել 380 և 300 թվերիտարբերությանվրա.
8700 և 4500 թվերիգումարը  բաժանել 200-ի.
4.Կազմիրխնդիրըստարտահայտությանևհաշվիրնրաարժեքը.
180-(12+8) *3
5. Դպրոցի  գրադարանի  մի  պահարանում  կա  1700  գիրք, մյուսում՝ 725-ով  պակաս, իսկերրորդում՝այնքան, որքան  առաջին  և  երկրորդ  պահարաններում  միասին: Քանի  գիրք  կաերրորդ  պահարանում:  Ընդամենըքանիգիրքկաերեքպահարանում:
6. Ուղղանկյան  պարագիծը  26դմէ, իսկ  երկարությունը՝   11դմ : Ինչքանէ  ուղղանկյանլայնությունը:
7.Թվերը  ներկայացրու  երկու  արտադրիչների  արտադրյալի  տեսքով  այնպես, որ  արտադրիչներից  մեկը  լինի  1000.
3000,  75000,  28000,  724000,  827000:


0 коммент.:

Отправка комментария