четверг, 1 сентября 2016 г.

6-5 ԴԱՍԱՐԱՆ -2019թ.


6-րդ դասարան

Սիրելի սովորող, ներբեռնիր  էլեկտրոնային գիրքը:


Փորձում ենք լուծել այս գլուխկոտրուկները


20.05.2019թ.

Ինքնաստուգման նախապատրաստ աշխատանք:


15.05.2019թ.
Պարապմունք 50.

Թեմա՝ Հավասարումներին հանգող խնդիրների լուծումները:

Առաջադրանք 1.
Երկու քաղաքներից միաժամանակ իրար ընդառաջ են դուրս եկել երկու գնացքներ։ Առաջին գնացքի արագությունը 60 կմ/ժ է, իսկ երկրորդինը՝ 70 կմ/ժ։ Դուրս գալուց քանի՞ ժամ անց գնացքների միջև եղած հեռավորությունը հավասար կլինի 90 կմ-ի, եթե քաղաքների միջև եղած հեռավորությունը 480 կմ է։

Առաջադրանք 2.

Մի գրապահարանում գրքերի քանակը 4 անգամ ավելի է, քան մյուսում։ Եթե առաջին գրապահարանից մյուսը տեղափոխենք  180 գիրք, ապա նրանցում գրքերի քանակները կհավասարվեն։ Քանի՞ գիրք կա ամեն մի գրապահարանում:


Առաջադրանք 3.

x-ի ո՞ր արժեքի դեպքում 8 ⋅ x + 5 արտահայտությունը կունենա 29 արժեքը։


Առաջադրանք 4.

Հետևյալ խնդիրները լուծե՛ք հավասարումներ կազմելու միջոցով.
 ա) Տուփի մեջ կոճակներ կային։ Երբ տուփի մեջ դրեցին ևս 30 կոճակ, նրանց քանակը դարձավ 95։ Քանի՞ կոճակ կար տուփի մեջ։

բ)Ջահի լամպերից 27-ն այրվել էին, և դահլիճը լուսավորվում էր 323 լամպով։ Ընդամենը քանի՞ լամպ կար ջահի վրա։


Առաջադրանք 5.

 Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.
 ա) (–1 ) · (+1 ) · (–1 ) · (+1 ) · (–1 ),
գ) (+4 ) · (–5 ) · (+8 ) · (–2 ) · 0,
 բ) (–5 ) · (–20 ) · (+3 ) · (–7 ) · (+2 ),
դ) ( –7 ) · (–100 ) · (+3 ) · (–5 ) · (–9 )։


Առաջադրանք 6.

 Հաշվե՛ք.
 ա) +380 ։ (–19),
դ) –4,2 ։ (–10),
է) 0 ։ (–14),
 բ) –600 x (–1,5),
ե) –53,1 ։ (+3),
ը) 12,1 +0,11,
գ) –720 x (+1,2),
զ) +837 x (–0,11),
թ) +3,9 ։ (–13)։

Առաջադրանք 7.


Երկու ամբողջ թվերի քանորդը բացասական է։ Ինչպիսի՞ն պիտի լինեն բաժանելիի և բաժանարարի նշանները։

Առաջադրանք 8.

Կատարե՛ք գործողությունները.
ա) (–2) · (|–14| – |–8|),
 գ) (|–21|-|+4|) ։ (–5),
բ) (–3) · (–7) – (–20) · |–4|)

 դ) (|–9|+|–1|) ։ (0,8–|0,7|)։

14.05.2019թ.
Պարապմունք 49.

Թեմա՝ ՄԵԿ ԱՆՀԱՅՏՈՎ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐ
Աշխատանքը տե՛ս այստեղ...
13.05.2019թ.
Պարապմունք 48.
Թեմա՝ ՄԵԿ ԱՆՀԱՅՏՈՎ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐ
Առաջադրանք 1.

Լուծե՛ք հավասարումը. 
ա) x – 832 = 174, 
գ) 1405 – x = 108, 
ե) x + 818 = 896,
 բ) x – 303 = 27,
 դ) 84 + x = 124, 
զ) 2003 + x = 4561։


Առաջադրանք 2.

Կազմե՛ք հավասարում և լուծե՛ք այն. 
ա) x թվին գումարել են 4 և ստացել են 19: 
բ) x թվից հանել են 10 և ստացել են 7: 
գ) 35-ից հանել են x թիվը և ստացել են 5: 
դ) 11-ին գումարել են x թիվը և ստացել են 25:
 ե) x թվի կրկնապատիկին գումարել են 7 և ստացել են 8: 
զ) 15-ից հանել են x թվի եռապատիկը և ստացել են 3: 


Առաջադրանք 3.
Հավասարման արմա՞տն է արդյոք 3 թիվը.
 ա) x – 3 = 0, 
գ) x – 5 = 0, 
ե) 7 – x = 0, 
բ) 3 – x = 0, 
դ) 2 ⋅ x = 6 
զ) x = 6 – x:


Առաջադրանք 4.

 Ո՞ր հավասարումների արմատն է 1 թիվը. 
ա) 2 ⋅ x = 5, 
գ) x = 1, 
ե) 6 ⋅ x + 8 = 14, 
բ) 4 ⋅ x = 0, 
դ) 7 ⋅ x = 7, 
զ) 8 – x = 7:


Առաջադրանք 5.

 Բավարարո՞ւմ է արդյոք 2 թիվը տրված անհավասարմանը. 
ա) x < 3, 
գ) x > 4, 
ե) 5x > 0, 
բ) 2x < 3 ,
 դ) 3x > 4,
 զ) 8 – x < 10:

10.05.2019թ.

Այսօր 6-5 և 6-3 դասարանի սովորողները մասնակցել են  մաթեմատիկական -խաղ մրցույթին,  որի արդյունքում առաջատար խումբ է դարձել   6-5 դասարանը:

Գլուխկոտրուկներ:
Մաթեմատիկական ֆուբուկիներ:

Դատարկ շրջաններում տեղադրիր 1-9 թվերը  այնպես, որ  յուրաքանչյուր տողով,  յուրաքանչյուր սյունակով թվերի գումարը լինի տողի, սյան վերջում   նշված թիվը:08.05.2019թ.
Պարապմունք 48.
Բանավոր հարցում՝


Հարցերի քննարկում:

Աշխատանք գրքից՝ 1177, 1180,1184, 1155, 1157


07.05.2019թ.

Պարապմունք 47.
Բանավոր հարցում:


Հարցերի քննարկում:
Թեմա՝ Տասնորդական կոտորակների բաժանումը/ երկրորդ եղանակ/
Բանավոր հարցում.
Հաղթողներ՝  Արինա, Նանե, Մարկ

Առաջադրանք  1.
Կատարիր բաժանումը երկու եղանակով:
2, 4:4
3,9:3
6,5:5
14,4:1,2
6,25:2,5
441,1:0,001
57,6:0,4
951,5:0,5
17,25:5
296,4:8


Առաջադրանք 2.

Կատարե՛ք գործողությունները. 
ա) 501760 ։ 448 + 8981 ⋅ 65,
 բ) 6808 ։ 1702 + 1972 ⋅ 10, 

Առաջադրանք 3.
10, 11, 25, 39, 45, 100, 200, 205, 397 թվերից առանձնացրե՛ք այն թվերը, որոնք բաժանվում են 5‐ի։06.05.2019թ.
Պարապմունք 46.
Հարցերի քննարկում:
Այսօր բանավոր հարցման ժամանակ բոլորը ստացել են << +>>, բացի՝
Դավիթ, Մարիա, Ռաֆայել, Թաթուլ, Արամե, Գրեգ, Սերուժ:

Ամրապնդում ենք անցածը:
Առաջադրանք 1.
Թիվը գրիր կոտորակի տեսքով՝
 ա) 0,9382 ,
դ) 11,0625 ,
է) 200,18 ,
բ) 28,7 ,
 ե) 80,01 ,
 ը) 567,9111 ,
 գ) 0,05621 ,
զ) 6,00009 ,
 թ) 0,0008 ։

Առաջադրանք 2.
Հաշվե՛ք
 ա) 0,377 + 3,409 – 2,1006,
 գ) 4,5 + 0,3796 + 1,225,
 բ) 12,4589 – 6,27 + 1,395,
 դ) 0,1 – 0,01 – 0,001:

.
Առաջադրանք 3.
Հաշվե՛ք
ա) 0,1 ⋅ (81,34 + 6,73) ,
 դ) (9,4 – 8,7) ⋅ 1,4 ,
 բ) 5,6 ⋅ (7,4 – 3,9) ,
 ե) (8,5 + 6,12) ⋅ 2,3 ,
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ;

Առաջադրանք 4.
Ուղղանկյունանիստի երկարությունը, լայնությունը և բարձրությունը համապատասխանաբար 12,4 դմ, 5,08 դմ և 3,6 դմ են։ Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը:


Առաջադրանք 5.
Հետևյալ թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով.

20-ի 7 %-ը, 15-ի 8 %-ը, 90-ի 3 %-ը, 100-ի 5 %-ը։


03.05.2019թ.
Պարապմունք 45.
Հարցերի քննարկում:
Ինքնուրույն աշխատանք:
Բանավոր հաշվարկ
Մելիք+
Մարինա+
Արինա+
Մարկ+
Դավիթ.
Գոռ+
Անդրե-
Թաթուլ-
Ռաֆայել-
Նանե+
Արման+
Սարգիս+


Առաջադրանք 1.
Կոտորակը գրիր դիրքային գրառումով՝
32/10
234/10
29099/100000
4505/10
2/100
1/10000
56/100
11/10000

Առաջադրանք 2.
Տասնորդական կոտորակը գրիր սովորական կոտորակի տեսքով՝
1,2
0,23
0,008
1,0003
2,3501
1789,1
23,0007

Առաջադրանք 3.
Գրիր տասնորդական կոտորակի օրինակներ/5 հատ/
ա/   Յուրաքանչյուրը մեծացրու տաս անգամ:
բ/ Յուրաքանչյուրը փոքրացրու  հարյուր  անգամ:

Առաջադրանք 4.
Կատարիր գործողությունը՝
1, 23+2, 34
-1, 56+1, 56
34-1,4
24, 678-1, 7
56,6-56
15,2x3
24x1,1
0,2x(-0,02)
35,5:5
4,8:1,2
Առաջադրանք 5.
Աշխատանք գրքից՝ 1026
30.04.2019թ.
Բանավոր հաշվարկ
Նանե+
Լուիզա+
Սարգիս.
Անահիտ+
Մելիք+
Արման+
Մարկ+
Գոռ+
Տիգրան+
Արամե Ս.-
Սեդա+
Սաթենիկ-

Կարեն+

Պարապմունք 44
Հարցերի քննարկում:
Թեմա՝ Տասնորդական կոտորակների բաժանումը
/ առաջին եղանակ/:
Առաջադրանք  1.
 Կատարել բաժանում
ա/ 1,161 :  0,1=                            բ/(+59,59 )  : (-  0,01)=
գ/  -  2,4:0,1 =                                դ/2, 25:5=
ե/    -3,69:0,3=                              զ/ 4,8:1,2=
է/     2,5:5 =                                    ը/-9,9:1,1=
թ/   125,5:5=                                  ժ/12,1:1,1=

Առաջադրանք  2.
    Կատարել տասնորդական կոտորակների հանում

ա/  101,5 – 5,806 =           բ/ 9,21  - 16,5=
Առաջադրանք  3.
 Կատարեք բազմապատկում
      ա/( -2,29)  ∙  ( +5,5) =                բ/-1,9  1∙1,1=
Լրացուցիչ:Աշխատանք գրքից՝ 1174, 1177
Խնդիր ֆլեշմոբից՝

3*6*7 արտահայտության մեջ *-ը փոխարինեք միևնույն թվանշանով այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի 9-ի:Առաջադրանք1.
Կատարիր գործողությունը
2,3x1,4=
2,2x0,2=
3,7x0,3=
4,51x1,2=
3x0,5=
31x0,2=

Առաջադրանք 4.
Կատարիր գործողությունները.
(0,5+0,25+0,35)x0,2=
(7-6,1-0,2)x2=
10,5x6,3- 1, 2=
(5,8+6,4111)x0=26.04.2019թ.

Պարապմունք  43.
Բաց դաս:
Բանավոր մաթեմատիկա-խաղ-մրցույթ
Տանը՝

Ստանդարտ առաջադրանքներ:
Առաջադրանք 1.

Մի տակառում կա 500 լ  խաղողի հյութ, իսկ մյուսում՝ 10 %-ով ավելի։ Քանի՞ լիտր խաղողի հյութ կա երկրորդ տակառում։

Առաջադրանք 2.

Մի թիվը 5 անգամ մեծ է մյուսից։ Գտե՛ք այդ թվերը, եթե դրանց գումարը հավասար է 60-ի:
Առաջադրանք 3.

Գրե՛ք որևէ եռանիշ թիվ, որը  բաժանվում է և՛ 4,և՛ 5, և՛ 3-ի:

Առաջադրանք 4.

Աստղանիշի փոխարեն գրե՛ք այնպիսի ամբողջ թիվ, որի դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն.
ա) –4 < * < 0,
դ) –1 < * < 1,
 է) 1 > * > –2,
 բ) –7< * < –3,
ե) 8 > * > –1,
 ը) –30 > * > –40,
գ) –19 < * < –14,
զ) –4 > * > –6,
թ) –100 > * > –102։
Առաջադրանք 5.
Կոորդինատային ուղղի վրա քանի՞ բնական թիվ է գտնվում հետևյալ թվերի միջև.
ա) –5 և 3,
 բ) 0 և 4,
գ) 7 և 15:

Առաջադրանք 6.

Ուղղանկյան մակերեսը 2475 սմ ք. է։ Որքա՞ն է այն ուղղանկյան մակերեսը, որի երկարությունը՝ 3 անգամ, իսկ լայնությունը 5 անգամ փոքր է, քան տրվածինը։

Առաջադրանք 7.

 Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում կստացվի հավասարություն.
ա) |*| = 5,
գ) |*| = 0,
ե) |*| – 1 = 2,
 բ) |– *| = 1,
դ) 2 · |*| = 4,
 զ) 3 + |*| = 6։
23.04.2019թ.
Պարապմունք 41.

Թեմա՝  Տասնորդական կոտորակների բազմապատկումը:
Աշխատանք գրքից՝ 
1148/ե, զ/1150, 1152,  1155ա-զ, 1162, կրկնողթյուն՝ 1166


22.04.2019թ.
Պարապմունք 41.
Թեմա՝  Տասնորդական կոտորակների գումարումը և հանումը:
Կանոնը:
Տասնորդական կոտորակները  գումարելու (հանելուհամար պետք է ՝ 

1. 
հավասարեցնել ստորակետից հետո եկող թվանշանների քանակները
2. 
դրանք գրել  իրար տակ այնպես, որ ստորակետը լինի ստորակետի տակ
3. 
կատարել գումարումը (հանումը)՝ անտեսելով ստորակետները
4. Վերականգնել ստորակետը:

Առաջադրանք 1.
Կատարիր  հանումը.
ա) 3,56 – 2,14
բ) 81,22 – 53,12
 գ) 111,782 – 65,327
 դ) 17,1 – 8,256
 ե) 0,625 – 0,1
 զ) 7,35 – 6,35
Առաջադրանք 2.
Ուղղանկյան կողմերի երկարությունները 6,37 դմ  և 10,01 դմ  են։ Ուղղանկյան մեծ կողմը փոքրացրել են 3,2 դմ-ով, իսկ փոքր կողմը՝ 5,5 դմ-ով։ Որքա՞ն է ստացված ուղղանկյան պարագիծը։

Առաջադրանք 3.
Կատարիր  հանումը.
ա) 3 – 0,1
բ) 5 – 2,63
  գ) 10 – 9,68
դ) 1 – 0,047 
ե) 25 – 10,38
 զ) 102 – 96,24

Առաջադրանք 4.
Կատարիր  հանում.
 ա) 1,037 – 1
 բ) 3,263 – 2
 գ) 8,002 – 8
դ) 11,397 – 9
ե) 107,03 – 56
զ) 34,56 – 29
Առաջադրանք 5.
Եռանկյան մի կողմը 2,6 սմ է։ Երկրորդ կողմը 1,5 սմով մեծ է առաջինից, իսկ երրորդ կողմը 1,8 սմ-ով մեծ է երկրորդից։ Գտե՛ք եռանկյան  պարագիծը։

Առաջադրանք 6.
Գտիր  3,385 , 9,428 , -725,11 , 823,12 , 0,93 , 973,14 , 55,675 թվերից ամենամեծը։
Լրացուցիչ:

Գտիր  այն բոլոր երկնիշ թվերը, որոնցից յուրաքանչյուրում միավորների և տասնյակների կարգերում  եղած թվերի գումարը  հավասար է 4-ի:

19.04.2019թ.
Դաս.40.

Թեմա՝ Տասնորդական կոտորակների գումարումը:
Առաջադրանք 1.
Հաշվիր՝
12, 456+12, 3
145,2+ 5, 6
1, 1+2, 2
23, 234+0,5
1, 23+1, 23
0,0008+0, 008
2, 5+12, 4

Աշխատանք գրքից՝ 1101, 1107, 1108, 1109, 1110
17.04.2019թ.

Դաս. 39
Թեմա՝ Տասնորդական կոտորակների համեմատումը:


Առաջադրանք 1.
Համեմատի'ր
36 և 36, 2
12, 34 և 12, 35
156, 08  և  156, 008
3909, 1  և  3990, 1
1, 2   և1, 2
0  և  -1, 2
-1, 3   և   -1, 4
-1, 2344  և  0, 1
15 և 14, 999999
1, 002 և  1, 0002
1, 2  և 1, 19
3, 45  և   3, 398
0, 8  և  0, 788
1, 234 և  2, 1

Առաջադրանք 2.
Աշխատանք գրքիից՝ 1058, 1060, 1061, 1068

Առաջադրանք 3.
Կատարիր գործողությունը
1, 2x10
-1, 3x100
299x1000
2, 999x10
245, 5x100
67,9x10
156,001x10
1, 2:10
-1, 3:100
299:1000
2, 999:10
245, 5:100
67,9:10

156,001:1016.04.2019թ.

Դաս. 38
Թեմա՝ Տասնորդական կոտորակի  բազմապատկում և բաժանումը կարգային միավորով:
Այսօր դասին ակտիվ է եղել՝ Սեդան:
ԱյսօրԱռաջադրանք 1.

Կատարե՛ք բազմապատկում.
 ա) 65,103 ⋅ 10, 
գ) 7,393 ⋅ 10000,
 ե) –59,32 ⋅ 10, 
բ) 0,329 ⋅ 1000,
 դ) 0,999 ⋅ 100, 
զ) –0,00018 ⋅ 100։

Առաջադրանք 2.
  Ճի՞շտ է, որ` 
ա) 75,30 = 75,3
 գ) 96 = 96,0
 ե) 40,3 = 40,300
բ) 1,64 = 1,6400
դ) 10,08 = 10,8
 զ) 17 = 170

Առաջադրանք 3.
 Կատարե՛ք բաժանում.
 ա) 35,707 ։ 10
դ) 2 ։ 10
է) –300 ։ 10000
բ) 0,98 ։ 100
ե) 673,1 ։ 1000
 ը) –0,06 ։ 10
 գ) 1,765 ։ 1000
 զ) 829 ։ 100
թ) 12,25 ։ 100

Առաջադրանք 4.
  Գրե՛ք այն թիվը, որը 100 անգամ մեծ է տրված թվից. 
ա) 81,2 
բ) 0,1 
գ) 0,002 
 դ) 125,1 
 ե) 6,29

Առաջադրանք 5.
Գրե՛ք այն թիվը, որը 100 անգամ փոքր է տրված թվից. 
ա) 36,62 
բ) 81,543 
 գ) 1,7 
դ) 22,44 
 ե) 0,003

Առաջադրանք 6.
 Տասնորդական կոտորակում ստորակետից հետո գրված է երեք թվանշան։ Ո՞րն է այն ամենափոքր կարգային միավորը, որով պետք է բազմապատկել այդ կոտորակը, որպեսզի ստացվի ամբողջ թիվ։

Առաջադրանք 7.
  Գործվածքի 1 մետրն արժե 8,5 հազար դրամ: Ի՞նչ կարժենա այդ գործվածքի 10 մետրը: 

Առաջադրանք 8.
100 կգ կոնֆետի համար վճարել են 72,5 հազար դրամ: Ի՞նչ արժե այդ կոնֆետի 1 կիլոգրամը: 

Առաջադրանք 9.

 Քառանիշ բնական թիվը, որի գրառումը վերջանում է 3 թվանշանով, 1013‐ից փոքր է։ Ո՞րն է այդ թիվը։15.04.2019թ.
Դաս. 37
Oրվա ակտիվ սովորող՝
Օրվա պասիվ սովորող՝

Թեմա՝ Տասնորդական կոտորակի դիրքային գրառումը:

Առաջադրանք 1.
Գրիր դիրքային գրառումով հետևյալ տասնորդական կոտորակները՝
25/10
-234/100
24678/10
567/10
66/10
1/10
22/100
3/100
-34988/1000
4/10
24/1000
-255/100
29090/10
87/1000
-5/100
3/1000
34/1000000
1/10
Առաջադրանք 2.
Տասնորդական կոտորակը գրիր սովորական կոտորակի տեսքով.
0,3
8,9
11,45
24,566
1,24
0,1111
0,000001
0,2
1,0003
2,03
4,505

Առաջադրանք 3.
Յուրաքանչյուր տասնորդական կոտորակ բազմապատկիր 10-ով, ի՞նչ ես նկատում:
1,0003
2,03
4,505
11,45
24,566
1,24
0,1111

Առաջադրանք 4.
 Ի՞նչ թվանշան է գրված 364, 50791 կոտորակի` 
ա) հարյուրյակների կարգում, 
բ) տասնորդականների կարգում, 
գ) տասհազարերորդականների կարգում,
 դ) տասնյակների կարգում։
Առաջադրանք 5.
Թվանշաններով գրե՛ք կոտորակը. 
ա) զրո ամբողջ մեկ հարյուրերորդական, 
բ) յոթ ամբողջ քսանհինգ հազարերորդական,
 գ) երեսուներկու ամբողջ տասնութ տասհազարերորդական,
 դ) զրո ամբողջ երկու հարյուր երեսունյոթ հազարերորդական,
 ե) մինուս հարյուր ութսունյոթ ամբողջ երեք հարյուր իննսուն հազարերորդական։
Առաջադրանք 6.
Ի՞նչ հայտարար ունի այն տասնորդական կոտորակը, որը կարդացվում է հետևյալ կերպ՝
 ա) քսանհինգ ամբողջ քսանհինգ հարյուրերորդական, 
բ) զրո ամբողջ երեք հարյուր ութսունչորս հազարերորդական, 
գ) յոթ ամբողջ մեկ տասհազարերորդական։

12.04.2019թ.
Դաս 36.

Թեմա՝ Տասնորդական կոտորակի դիրքային գրառումը:
Տանը, գրքից՝ 1016, 1017, 1021
Կրկնողություն՝ 671
Լրացուցիչ: Համար  878

10.04.2019թ.
Դաս՝ 35
Թեմա՝ Տասնորդական կոտորակներ

Առաջադրանք՝ 1.
Գրիր տասնորդական կոտորակների օրինակներ/ տաս օրինակ/:
Առաջադրանք՝ 2.
Տասնորդական կոտորակից անջատիր նրա ամբողջ մասը՝
34/10
123/100
234/10
2567/1000

օրինակ՝ 25/10=2,5 ամբողջ մասը 2-ն է:


Առաջադրանք՝ գրքից.   1001, 1004:
09.04.2019թ.
Դաս 34.

Սովորողները ստուգում և գնահատում են իրենց աշխատանքները /ստուգում 3/, լուծումները նշված է ստորև:


Առ 1.Հաշվիր՝.
-15-5=
-3+(-4+16)=
+16+(-9+1)=
-3*(-6)=
-20*(+5)=
______________________
Առ. 2 Հաշվիր՝
-1.1/5 x2.1/3=
-3.1/4:2=
-4.1/5x 3=
-6.1/7:(-2)=
_______________________
Առ. 3

Հաշվիր  ուղղանկյունանիստի ծավալը (V),  եթե  նրա հիմքի մակերեսը 16սմ  քառակուսի է, իսկ բարձրությունը 3սմ:
Առաջադրանք գրքից՝  1168:


 1. Կարեն Մարգարյան-8
 2. Անդրե Վիրաբյան-7
 3. Գոռ Մնացականյան-9
 4. Տիգրան Գրիգորյան-9
 5. Սաթենիկ Մանուկյան-8,5
 6. Մարկ Հովհաննիսյան-9
 7. Դավիթ Սողոմոնյան?
 8. Մելիք Ադամյան?
 9. Անահիտ Վերմիշյան 8
 10. Մարիա Ազնաուրյան 8
 11. Գոհարինե Ազնաուրյան8
 12. Գագիկ Մադաթյան
 13. Արարատ Ոսկանյան-9
 14. Արման Գևորգյան-8
 15. Նանե Ժամհարյան-9
 16. Ռաֆայել Պետրոսյան0
 17. Սարգիս Հովհաննիսյան-9
 18. Ժակ Առաքելյան 0
 19. Թաթուլ Գևորգյան0
 20. Արամե Սաֆարյանբ- լրացրու
 21. Լուիզա Եղիազարյան-8
 22. Ջուլիետա Բաբայան
 23. Արամե Թադևոսյան 
 24. Սեդա Մարգարյան8,5
 25. Սերուժ Տեր Սերգիսեան 0
 26. Գազանճեան Գրեգ-0
.Ստուգում-3ի լուծումները:
1. Ինչի՞ց է կազմված ուղղանկյունանիստի մակերևույթը:
Ուղղանկյունանիստի մակերևույթը կազմված է 6 ուղղանկյունաձև նիստերից:
2. Գրիր ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսի  հաշվման բանաձևը:
S=2x(ab+bc+ac)
3.Գծիր ուղղանկյունաիստ, գրիր չափումները / ինքդ հորինիր թվերը/ հաշվիր  ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը:
444.png
4.Խորանարդի կողը 6 սմ է, հաշվիր ծավալը և  մակերևույթի մակերեսը:
 • V=6x6x6
 • V=216սմ3
 • S=2x(6×6+6×6+6×6)
 • S=216սմ2
5. Խորանարդի ծավալը եղել է 27, գտիր կողը:
 • V=3x3x3
 • V=27
6.Ծավալի հաշվման ի՞նչ միավորներ գիտես:
1կմ3,1 մմ3, 1սմ3, 1մ3, 1դմ3   ...
 7. Ունենք 3սմ կողով խորանարդ : Ինչքանո՞վ կփոխվի խորանարդի   մակերևույթի մակերեսը, եթե կողը մեծացնենք 2սմ -ով:
 • S=3×3x6
 • S=54սմ2
 • S= 5x5x6
 • S=150սմ2
 • 150-54=96սմ2
8.Հաշվիր ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝
4դմ, 5սմ, 6դմ:

 • V=40x5x60
 • V=12000սմ3

08.04.2019թ.
Դաս՝ 33

Թեմա- Ծավալ, Մակերևույթի Մակերես՝ Ամփոփում

Ստուգում` 3.

1. Ինչի՞ց է կազմված ուղղանկյունանիստի մակերևույթը:

2. Գրիր ուղղանկյունանիստի մակերևույթի  մակերեսի հաշվման բանաձևը:

3.Գծիր ուղղանկյունաիստ, գրիր չափումները / ինքդ հորինիր թվերը/ հաշվիր  ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը:

4.Խորանարդի կողը 6 սմ է, հաշվիր ծավալը և  մակերևույթի մակերեսը:

5. Խորանարդի ծավալը եղել է 27, գտիր կողը:

6.Ծավալի հաշվման ի՞նչ միավորներ գիտես:

 7.Ունենք 3սմ կողով խորանարդ : Ինչքանո՞վ կփոխվի խորանարդի   մակերևույթի մակերեսը, եթե կողը մեծացնենք 2սմ -ով:

8.Հաշվիր ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝
4դմ, 5սմ, 6դմ:

Լրացուցիչ:


05.04.2019թ.
Դաս. 32.
Թեմա՝  Ուղղանկյունանիստի ծավալ, ուսումնական նյութը տես էլ. փոստով:

 Օրվա ակտիվ սովորողներ՝ Մարկ, Դավիթ, Սեդա, Անահիտ, Տիգրան, Գոռ, Կարեն:
Այսօր չեն աշխատել՝ Ժակ,  Գրեգ, Սերուժ,  Արարատ :
Պրեզենտացիայի դիտումից հետ փորձիր կատարել այս առաջադրանքները:

Առաջադրանք1.
 Հաշվիր խորանարդի ծավալը, եթե նրա չափումներն են` 2, 3,4 :
Առաջադրանք 2.
Հաշվիր  11 սմ կողով խորանարդի ծավալը:

 Համարներ գրքից՝ 900, 902,934/ հուշումS=2x(ab+bs+ac)/

Օրվա գլուխկոտրուկը՝


Կարինեն փայտիկներով գրեց` 11+1=10(տե՛ս նկարը): Փայտիկենրը թղթին սոսնձելուց հետո նկատեց, որ հավասարությունը սխալ է գրել: Ինչպե՞ ս ուղղի հավասարությունը, առանց փայտիկները թղթից պոկելու կամ ավելացնելու:
Подпись отсутствует03/04/2019.
Դաս .31
Առ ․ 1Ունենք երկու ուղղանկյունանիստ, որոնցից մեկի չափումներն են ՝ 
3,  1 , 6 , իսկ մյուս ուղղանկյունանիստի  չափումներն են՝ 2, ,5 ,4 : Որի 
մակերևույթի մակերեսն է ավելի մեծ։ 
Առ ․ 2
Snapshot.png
Առ ․ 3Քառակուսին, որի մակերեսը 1 մ 2 է, տրոհված է 36 հավասար քառակուսիների։ Որքա՞ն  է այդպիսի քառակուսու կողմի երկարությունը։
Առ ․ 4
ււ
Առ ․ 5
Snapshot


02.04.2019թ.
Դաս 30.
Հարցերի քննարկում:
Թեմա՝ Ուղղանկյունանիստ, խորանարդ


Ուղղանկյունանիստի մակերևույթը կազմում են վեց ուղղանկյունաձև նիստերը։ Հանդիպակաց նիստերն իրար հավասար են, հետևաբար հավասար են նրանց մակերեսները։ Ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը հավասար է նիստերի մակերեսների գումարին, ուստի և հաշվվում է հետևյալ բանաձևով.
 S = 2ab + 2ac + 2bc,   
S = 2 ⋅ (ab + ac + bc): որտեղ a­-ն, b-­ն, c­-ն ուղղանկյունանիստի չափումներն են։

Առաջադրանքներ

 1.Ուղղանկյունանիստի չափումներն են՝
 5 սմ, 6 սմ, 4 սմ։ Գտե՛ք նրա մակերույթի մակերեսը։

 2.  Ուղղանկյունանիստի լայնությունը 2 սմ է, երկարությունը՝ 2 սմ­-ով ավելի, իսկ բարձրությունը՝ երկարությունից 1 սմ-­ով պակաս։ Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը։

3.Գտե՛ք խորանարդի մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա կողը՝ 5-է։

4.  Սենյակի/ուղղանկյունանիստ/ պատերը և առաստաղը ներկելու համար անհրաժեշտ  գնել ներկ: Հաշվե՛ք, թե ինչքա՞ն ներկ կպահանջվի սենյակը վերանորոգելու համար, եթե նրա լայնությունը 4 մ է, երկարությունը` 6 մ, բարձրությունը` 3 մ, իսկ ամեն 
1 մ քառ ներկելու համար պահանջվում է  1/10 կգ ներկ:

5. Ունենք 2 սմ կող ունեցող մի խորանարդ։ Քանի՞ քառակուսի սանտիմետրով կավելանա նրա մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա կողը մեծացնենք 1 սմ-­ով։ 

6.Իմանալով, որ ջրի 1մ խոր.  ի արժեքը 180 դրամ է, ինչքա՞ն կվճարեն  12 մ խոր. -ի համար:

7. Ջրի ցուցմունքը ջրաչափի վրա  առավոտյան եղել է 2340 թիվը, իսկ երեկոյան ՝ 2348: Ինչքա՞ն է եղել այդ օրվա ջրի ծախսը,  ինչքա՞ն պետք է վճարել:
1մ խոր ջուր-180 դրամ է:

8.  Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը. 
ա) (7d - 2) – 6 ⋅ 4a, եթե d = –3, a = –4, 
 բ) 9 ⋅ (3b + 1) ։ 18 - 3c, եթե b = 2, c = –1,
 գ) abdc, եթե  a=-1, b = –2, d = 5, c = –4,

 դ) km+2db, եթե k = 0, m = 4, d = –7, b = –8։ 01.04.2019թ.
Դաս 29.
Գարնանային արձակուրդի աշխատանքի քննարկում:
1.Ստուգում ենք Ստանդարտ խնդիրների լուծումները:

2.Նայելով  բլոգները,  սովորողները առանձնացրել են հետևյալ հրաշալիքները՝
համացանց, ֆլեշմոբ, սովորողի բլոգ, դասավանդողի բլոգ, ուսուցում համակարգիչներով, մարզադպրոց, ընտրությամբ դասընթաց:

3. Խնդիր Դպիրից, քննարկում, ստուգում:

4. Համացանցից իմանալ ջրի, գազի, լույսի սակագները:
Մեծերից հետաքրքվել   մեկ ամսվա /վերջին անգամ/   յուրաքանչյուրի համար կատարած վճարումը ինչքա՞ն է եղել, գտնել օրեկան ծախսը յուրաքանյուրի համար:/Ենթադրում ենք ամիսը ունի 30 օր, ամեն օր  ծախսը եղել է  հավասարաչափ/
Հուշում՝
ջուր-1 խմ /գրիր գինը/
գազ-1 խմ /գրիր գինը/
լույս -1կվտ/ժ  /գրիր գինը/

վերջին անգամ կատարած վճարումը 
/մեկ ամսվա համար/

ջուր- քանի խմ /գրիր գինը/
գազ-  քանի խմ/գրիր գինը/
լույս - քանի կվտ/ժ  /գրիր գինը/
 Գտիր մեկ օրվա ծախսը՝


5. 1*2*3*4 գրառման մեջ աստղանիշերը փոխարինեք գործողության նշաններով և փակագծեր օգտագործելով ստացեք բոլոր հնարավոր արժեքներից փոքրագույնը և նշեք այդ արժեքը:

6. Լրացուցիչ:
Քանի՞ հատ քառանիշ թիվ կա, որոնց առաջին և երրորդ թվանշանների գումարը մեծ է 15-ից, իսկ երկրորդ և չորրորդ թվանշանների գումարը փոքր է 4-ից:


Ստուգում -2
Տիգրան Գրիգորյան -9
Մելիք Ադամյան-9
Անահիտ Վերմիշյան-7
Կարեն Մարգարյան-7
Անդրե Վիրաբյան-էջը չի բացում
Գոռ Մնացականյան-7
Սաթենիկ Մանուկյան -7
Մարկ Հովհաննիսյան-8
Դավիթ Սողոմոնյան-6
Մարիա Ազնաուրյան-6
Գոհարինա Ազնաուրյան-7
Արարատ Ոսկանյան -էջը փակ է
Արման Գևորգյան-7
Նանե Ժամհարյան-8
Ռաֆայել Պետրոսյան -չի գրել
Սարգիս Հովհաննիսյան-7 
Սեդա Մարգարյան-7
Ջուլիատա Բաբայան- չի հանձնել
Լուիզա Եղիազարյան-7
Սերուժ Տեր Սարգիսյան-4
Գրեգ Գազանճեան-4


Ուսումնական գարուն  /25.03-29.03/


1. Ստանդարտ խնդիրներ- տես  այստեղ...
2. /Ստեղծագործական մաս/
 Նշի'ր  դպրոցի յոթ հրաշալիքները / աշխատանքին տուր մաթեմատիկական բնույթ/:
Օրինակ՝ 
Դպրոցի  համացանցը  կրթահամալիրի առաջին հրաշալիքն է,որովհետև  ես կարողանում եմ գտնել ինձ հետաքրքրող մաթեմատիկական խնդիրներ և  համացանցի օգնությմաբ   փորձում եմ  այն լուծել:
Եթե դժվարանում ես գտնել յոթ հրաշալիք, կարող ես ավելի քիչ քանակությամբ  նշել:


3.Խնդիր Դպիրից / ոչ ստանդարտ/-լրացուցիչ

Գնդիկներ և տուփեր
Շարված են ութ տուփեր, և ունենք n/քանակը նշված չէ/ հատ գնդիկներ: Առաջին քայլում գնդիկները փորձում ենք բաժանել երկու հավասար խմբի: Եթե մի գնդիկ ավելանում է, այն գցում ենք աջից առաջին տուփի մեջ, իսկ եթե գնդիկ չի ավելանում, այն դատարկ ենք թողնում: Երկրորդ քայլում վերցնում ենք ստացված խմբերից մեկը և փորձում ենք այն բաժանել երկու հավասար խմբերի: Եթե մի գնդիկ ավելանում է, այն գցում ենք աջից երկրորդ տուփի մեջ, իսկ եթե գնդիկ չի ավելանում, այն դատարկ ենք թողնում: Երրորդ քայլում վերցնում ենք երկրորդ քայլում ստացված խմբերից մեկը և փորձում բաժանել երկու հավասար խմբերի: Եթե մի գնդիկ ավելանում է, այն գցում ենք աջից երրորդ տուփի մեջ, իսկ եթե գնդիկ չի ավելանում, այն դատարկ ենք թողնում: Այդպես շարունակում ենք, մինչև խմբում մնում է մեկ գնդիկ: Այն էլ գցում ենք հերթական տուփի մեջ:

Օրինակ՝ ունենք 13 գնդիկ: Առաջին քայլում գնդիկները փորձում ենք բաժանել երկու հավասար խմբի: Յուրաքանչյուր խմբում լինում է 6 գնդիկ, և մեկն ավելանում է: Դա գցում ենք աջից առաջին տուփի մեջ: Ստացվում է այսպիսի պատկեր։ 

Երկրորդ քայլում վերցնում ենք գնդիկների մի խումբը և փորձում ենք այդ վեց գնդիկները բաժանել երկու հավասար մասի: Յուրաքանչյուր խմբում ստացվում է երեք գնդիկ, և ոչ մի գնդիկ չի ավելանում: Աջից երկրորդ տուփը մնում է դատարկ։ Պատկերը մնում է նույնը:
Երրորդ քայլում վերցնում ենք ստացված խմբերից մեկը և երեք գնդիկները փորձում բաժանել երկու հավասար մասի: Յուրաքանչյուր խմբում ստացվում է մեկ գնդիկ, և մեկ գնդիկ ավելանում է: Այն գցում ենք աջից երրորդ տուփի մեջ: Ստացվում է հետևյալ պատկերը: 
Քանի որ յուրաքանչյուր խմբում մնացել է մի գնդիկ, այն գցում ենք հերթական` աջից չորրորդ տուփը: Ստացվում է վերջնական պատկերը:   
        
Հարց։ Սկզբում քանի՞ գնդիկ պետք է ունենանք, որպեսզի նկարում տրված պատկերը ստացվի։

22.03.2019թ.
Հարցերի քննարկում:
Դաս՝ 28
Ստուգում 2.

1.Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք > կամ < նշաններից որևէ մեկն այնպես, որ ստացվի ճիշտ անհավասարություն. ա) -5 · 7 *  –1, 
բ) 0 *  (–13) · (–4), 
գ) (–1) · (–4) * –1, 
դ) –4 * 2 · 3, 
ե) (–5) · 2 * 0, 
զ) 5 · 7 * (–4) · (–9)։

 2. Կատարե՛ք գործողությունները. 
ա) (–2) · (|–4| – |–8|),
 բ) (|–21|+|+4|) ։ (–5),
 գ) (–3) · (–7) – (–2) · |–4|,  
դ) (|–9|+|–1|) ։ (18–|-8|)

3. Կրճատիր կոտորակը՝
 ա) 99/24, 
բ)85/35 , 
գ) 36/9, 
դ) 560/18, 
ե)174/6 ,
 զ) 200/60:

4.Ո՞ր թվանշանով է վերջանում 5-ի բաժանվող զույգ թիվը։ 

5.Թվի կեսի կեսը հավասար է 1/2-ի։ Գտե՛ք այդ թիվը։

6.Առաջին փականագործին 120 մանրակ պատրաստելու համար պետք է 3 ժամ, իսկ երկրորդին՝ երկու անգամ ավելի։ Ինչքա՞ն ժամանակում փականագործները, աշխատելով միասին, կպատրաստեն 600 մանրակ։ 
Հաշվիր՝

7.Հաշվիր՝
1.1/5+1.2/5
-1.1/5x1.2/5
1.1/5:(-1.2/5)
1.2/5-1.1/5
2.3/7+1.2/6
Լրացուցիչ:
8. Քաղաքից միաժամանակ միևնույն ուղղությամբ մեկնեցին երկու մեքենաներ։ Առաջինի արագությունը 
60 կմ/ժ է, երկրորդինը՝ 75 կմ/ժ։ Քանի՞ ժամ անց նրանց հեռավորությունը կլինի 90 կմ։

Ուրախ գարնանայիմ արձակուրդ:

20.03.2019թ.
Հարցերի քննարկում:

6-5 դասարան
 1. Կարեն Մարգարյան+
 2. Անդրե Վիրաբյան
 3. Գոռ Մնացականյան+
 4. Տիգրան Գրիգորյան+
 5. Սաթենիկ Մանուկյան+
 6. Մարկ Հովհաննիսյան+
 7. Դավիթ Սողոմոնյան
 8. Մելիք Ադամյան+
 9. Անահիտ Վերմիշյան+
 10. Մարիա Ազնաուրյան+
 11. Գոհարինե Ազնաուրյան+
 12. Արարատ Ոսկանյան+
 13. Արման Գևորգյան
 14. Նանե Ժամհարյան+
 15. Ռաֆայել Պետրոսյան
 16. Սարգիս Հովհաննիսյան+
 17. Ժակ Առաքելյան -Քիչ է աշխատում
 18. Թաթուլ Գևորգյան-Քիչ է աշխատում
 19. Արամե Սաֆարյան
 20. Լուիզա Եղիազարյան+
 21. Ջուլիետա Բաբայան
 22. Արամե Թադևոսյան-
 23. Սեդա Մարգարյան
 24. Սերուժ Տեր Սերգիսեան
 25. Գազանճեան Գրեգ

Դաս՝ 26

Այսօրվա աշխատանքի մասին՝

1.Կատարիր  գործողությունները.
ա) (-283 ⋅ 6 + 26) ⋅ 4 – 182
 բ) (-2808 ։ 18 – 892 ։ 2) ⋅ 5

2. Քանի՞ օր է 3 միլիոն ժամը։

3. Կատարե՛ք գումարում.
1.1/51+1/17
8.2/11+9.1/22
13.1/18+7/36
9.5/6 +1

4.. Խանութ են բերել 2 տ կարտոֆիլ և 800 կգ լոլիկ։ Առաջին օրը վաճառել են կարտոֆիլի 40 %-ը և լոլիկի 
20 %-ը։ Մնացած բանջարեղենը վաճառել են երկրորդ օրը: Ո՞ր բանջարեղենից են ավելի շատ վաճառել  երկրորդ օրը:

Գտիր քանորդը՝
-7.1/5:3
-4.7/9:(-3.5/6)
1:5
11:(8.2/5)

6.Հետևյալ թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով.
 2100-ի 7 %-ը, 1500-ի 8 %-ը, 900-ի 3 %-ը, 1000-ի 5 %-ը։

7. Հաշվիր
ա) ( +5 ) · ( +3 ) + ( +5 ) · ( –2 ),
բ) ( –2 ) · ( +4 ) + ( –2 ) · ( –3 ),
 գ) ( –7 ) · ( –4 ) + ( –7 ) · ( +3 ), 
դ) ( –6 ) · ( –5 ) + ( –6 ) · ( +4 )։

 8.Որքա՞ն է գնացքի արագությունը, եթե այն   19 ժամում անցել է 300 կմ-ով ավելի, քան 16 ժամում։
19.03.2019թ.


Հարցերի քննարկում:

Դաս՝ 25
Այսօրվա աշխատանքի մասին՝
 1. Կարեն Մարգարյան  +
 2. Անդրե Վիրաբյան  +
 3. Գոռ Մնացականյան  +
 4. Տիգրան Գրիգորյան  +
 5. Սաթենիկ Մանուկյան +
 6. Մարկ Հովհաննիսյան +
 7. Դավիթ Սողոմոնյան 
 8. Մելիք Ադամյան+
 9. Անահիտ Վերմիշյան+
 10. Մարիա Ազնաուրյան+
 11. Գոհարինե Ազնաուրյան+
 12. Արարատ Ոսկանյան+
 13. Արման Գևորգյան+
 14. Նանե Ժամհարյան  9
 15. Ռաֆայել Պետրոսյան
 16. Սարգիս Հովհաննիսյան
 17. Ժակ Առաքելյան
 18. Թաթուլ Գևորգյան
 19. Արամե Սաֆարյան
 20. Լուիզա Եղիազարյան +
 21. Ջուլիետա Բաբայան
 22. Արամե Թադևոսյան-
 23. Սեդա Մարգարյան+
 24. Սերուժ Տեր Սերգիսեան
 25. Գազանճեան Գրեգ-
1.Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը. 

    3/4:  1/4  +7/2  x4  +38x11/5  -3/50:1/5

2.Երկու արհեստանոցներ 1 ամսում պիտի որոշակի քանակով մանրակներ պատրաստեին։ Առաջին արհեստանոցը կատարեց աշխատանքի 3/4-ը, իսկ երկրորդը՝ առաջինից 3 անգամ պակաս։ Կարողացա՞ն արդյոք արհեստանոցները ժամանակին կատարել նախատեսված աշխատանքը։

3.Պատկերասրահում ցուցադրված 300 նկարների 15 %-ը դիմանկարներ են։ Քանի՞ դիմանկար է ցուցադրված:

4.Դասարանի 25 աշակերտներից 20-ը լավ գնահատականներ են ստացել։ Աշակերտների քանի՞ տոկոսն է լավ գնահատական ստացել։

5.Գտե՛ք գումարը.
 ա) (–110) + (–21) + 6 + 5 + (–7), 
 բ) 8 + 14 + (–21) + (–46) + (–1), 
գ) 2 + (–140) + (–301) + (–15) + 191,
դ) (–330) + 250 + (–406) + (–25) + 8։

6. Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.
    3.2/5:  (-1.1/5)
   (- 15.1/3)x(-11.2/3)
   -9/14+1.2/21
  -3.4/5+(-6.1/125)

7.Եռանկյան պարագիծը 280 սմ է։ Գտե՛ք նրա կողմերի երկարությունները, եթե նրանք համեմատական են 7, 9, 12 թվերին։18.03.2019թ.


Հարցերի քննարկում:
Դաս՝ 24
Այսօր դժգոհ եմ՝ Արամե  Ս., Գրեգ, Սերուժ
Ռացիոնալ թվերով գործողությունների օրենքների կիրառումը:Աշխատանք գրքից՝ 821ա/բ/գ/դ/, 822ա/բ/գ/դ,  828, 644

15.03.2019թ.
Դաս.՝ 23
1.Գրիր Երկու  խառը թիվ / մեկը դրական, մյուսը բացասական/, որոնց կոտորակային մասի  հայտարարները նույնն են, դարձրու անկանոն կոտորակ:
ա/ Գումարիր այդ խառը թվերը
բ/ Գտիր այդ խառը թվերի տարբերությունը
գ/ Բազմապատկիր
դ/ Բաժանիր
ե/ Համեմատիր
զ/ Նշիր յուրաքանչյուրի ամբողջ մասը:
է/ Նշիր յուրաքանչյուրի  հակադիր թիվը
ը/ Նշիր յուրաքանչյուրի բացարձակ արժեքները

2.Գրիր Երկու  խառը թիվ / մեկը դրական, մյուսը բացասական/ որոնց կոտորակային մասի   հայտարարները տարբեր են, դարձրու անկանոն կոտորակ:
ա/ Գումարիր այդ խառը թվերը
բ/ Գտիր այդ խառը թվերի տարբերությունը
գ/ Բազմապատկիր
դ/ Բաժանիր
ե/ Համեմատիր
զ/ Նշիր յուրաքանչյուրի ամբողջ մասը
է/ Նշիր յուրաքանչյուրի  հակադիր թիվը
ը/ Նշիր յուրաքանչյուրի բացարձակ արժեքները
3. Գտիր արտահայտության արժեքը՝
   -4 x (-35 – 17) + 208
4.Խնդիր՝
Երկու թվերի գումարը 1230 է։ Թվերից մեկը մյուսից 5 անգամ մեծ
է։ Գտե՛ք այդ թվերը։


13.03.2019թ.
Սովորողների ակտիվությունը դասին և

 սովո

Դաս.՝ 22.րողների վարքը

Վարքի համար`
Արարատ-0
Սարգիս-0
Այսօր գոհ եմ՝ Արման, Մարկ, Գոռ, Տիգրան, Կարեն
Աշխատաել է լավ՝ Ջուլիետան:
Այն սովորողները, ովքեր մասնակցելու են <<Կենգուրու>>
միջազգային մրցույթին, մինչև երկուշաբթի oրը 
փորձեն լուծել այս խնդիրները:


1.Գտիր 2ab տառային արտահայտության թվային արժեքը, եթե՝

ա/a=-2.1/4 b=4/5

բ/a=-13.1/10 b=-30/131

2.Ունենք 72 կգ պղնձի և 8 կգ արծաթի համաձուլվածք։ Քանի՞ տոկոս

է արծաթը այդ համաձուլվածքում։3.Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը.


ա) (3 · b + 4) ։ 2, եթե b =- 6,

բ) 48 ։ (2 · c – 6), եթե c = –1,

գ)-25· a-12·a+148, եթե a = 4

դ)(-15000· f + f) ։ 2, եթե f =04.Երկու վարպետներ, աշխատելով առանձին, կարող են կատարել նույն աշխատանքը համապատասխանաբար 10 և 12 օրում։ Աշխատանքի ո՞ր մասը կկատարեն վարպետները՝ մեկ օր աշխատելով միասին։

5. Այգում աճում են միայն խնձորենիներ և դեղձենիներ, ընդ որում


դեղձենիների քանակը 3 անգամ պակաս է խնձորենիների քանակից։
Այգու բոլոր ծառերի քանի՞ տոկոսն են դեղձենիները։


6. Աշակերտը կարդաց 90 էջ, որը գրքի 2/5մասն է։ Քանի՞ էջ կա գրքում։
12.03.2019թ.
Սովորողների ակտիվությունը դասին և
 սովորողների վարքը

 1. Կարեն Մարգարյան +/+
 2. Անդրե Վիրաբյան+/+
 3. Գոռ Մնացականյան+/+
 4. Տիգրան Գրիգորյանբ
 5. Սաթենիկ Մանուկյան+/+
 6. Մարկ Հովհաննիսյան+/+
 7. Դավիթ Սողոմոնյան+/+
 8. Մելիք Ադամյան+/+
 9. Անահիտ Վերմիշյան+/+
 10. Մարիա Ազնաուրյան+/+
 11. Գոհարինե Ազնաուրյան+/+
 12. Արարատ Ոսկանյան+/+.
 13. Արման Գևորգյան+/+
 14. Նանե Ժամհարյան+/+
 15. Ռաֆայել Պետրոսյան-/+
 16. Սարգիս Հովհաննիսյան+/+.
 17. Ժակ Առաքելյան+/+.
 18. Թաթուլ Գևորգյան-/+
 19. Արամե Սաֆարյանբ
 20. Լուիզա Եղիազարյան+/+
 21. Ջուլիետա Բաբայան+./+
 22. Արամե Թադևոսյան+/+
 23. Սեդա Մարգարյան+/+
 24. Սերուժ Տեր Սերգիսեան-/-
 25. Գազանճեան Գրեգ-/-
Հարցերի քննարկում:


Դաս.՝ 21.
Աշխատանք գրքից՝  
797, 798, 801, 807, 813:813. Բեռը տեղափոխելու համար անհրաժեշտ է 15 մեքենա՝ յուրաքանչյուրը 6.1/2 տ բեռնատարողությամբ։ Նույն բեռը տեղափոխելու համար 2.1/2 տ բեռնատարողությամբ քանի՞ մեքենա անհրաժեշտ
կլինի։


11.03.2019թ.
Հարցերի քննարկում:

Դաս.՝ 20.
Այն սովորողները, ովքեր դժվարանում են կատարել գործողություններ կոտորակների հետ, խնդրում այս համարները նախ  լուծել:
1/5+2/5
2/181+1/181
35/126+1/126
45/101+51/101

1/5 -2/5
2/181- 1/181
35/12 6 -  1/126
45/101 -51/101

1/3x2/4
3/5x3/7
1/9x12/15
24/121x1/2

1/3:2/4
3/5:3/7
1/9:12/15

24/121:1/2

1.Գտիր հետևյալ թվերի և՛ բացարձակ արժեքը և՛ հակադիր թիվը:
-1, -1.3/4, 0, 6/7, -9/1111, -11.34/37


2.Խնդիր գրքից՝

 

3.Հաշվիր արտահայտության արժեքը՝
ա)  
/a/+/b/=
a=-1
b=3
բ)/a/-/b/
a=-1.3/16

b=+3.1/2

4.Հաշվի՛ր.
 ա) 1.3/11x(2.1/4-3.1/16)
 բ) -2.5/27x9+3.5/18+(-3.4/27)
 գ)(-2.2/5-3.4/5) x(+4.1/6)։
դ)6.2/3:(8.1/2+7.1/4)


06.03.2019թ.
Հարցերի քննարկում:
Դաս.՝ 19.


Թեմա՝ Ռացիոնալ թվերի գումարում և հանում:

1.ՄԻ ծորակն ավազանը լցնում է յոթ ժամում, իսկ մյուսը՝ հինգ ժամում: Ավազանի ո՞ր մասը կլցվի մեկ ժամում, եթե ծորակները բացեն միաժամանակ:

2. Մի ծորակն կարող է լողավազանը լցնել 15 օրում, իսկ մյուսը` 9 օրում: Լողավազանի ո՞ր մասը կլցնեն երկու ծորակները միասին, եթե առաջինը բացեն չորս օր, իսկ երկրորդը` հինգ օր:


3.Կատարիր գորշծողությունը՝
-17/56+5/14
5/72+1/8
55/51-8/17
7/36+5/54 +11/18
7/12-31/36
1/2-1/3
-7/12-5/18
-35/48-(-17/48)
+3/5-(-2/7)

4.Գրիր այն բոլոր բնական թվերը, որոնք աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում */7-ը կլինի կանոնավոր կոտորակ , իսկ 5/*-ը՝ անկանոն:

5.Առաջին շտեմարանում կա 13/21 տ ցորեն, երկրորդում 9/14 տ: Ո՞ր շտեմարանում ավելի շատ ցորեն կա և որքանո՞վ ավելի:

6.Մի տրակտոր կարող է դաշտը վարել 12 օրում, իսկ մյուսը` 9 օրում: Դաշտի ո՞ր մասը կվարեն երկու տրակտորները միասին, եթե առաջինը աշխատի 5 օր, իսկ երկրորդը` 4 օր:

7Կատարիր գործողությունը՝
-31x (+21)
+25x(+25)
-14x(-120)
6666:(-20)
-1000:(+100)
-90x(-18)
+75x(-11)
-13+13-14+14-15+15-16+16=
-21x(-78+8-42+112)


8. Առաջին օրը աշակերտը կարդաց գրքի 1/5-ը, իսկ երկրորդ օրը`
1/8 -ը: Գրքի ո՞ր մասը մնաց կարդալու:


05.03.2019թ.
Հարցերի քննարկում:
Դաս.՝ 18.
Բանավոր խաղ , հաղթող՝ Դավիթ

Ռացիոնալ թվերի գումարում և հանում:
Տեսական նյութ

Կանոն 1. Միևնույն նշանով ռացիոնալ թվերը գումարելու համար պետք է գումարել նրանց բացարձակ արժեքները և ստացված թվից առաջ դնել գումարելիների ընդհանուր նշանը։
Կանոն 2. Տարբեր նշաններով երկու ռացիոնալ թվեր գումարելու համար պետք է այդ թվերի բացարձակ արժեքներից ավելի մեծից հանել ավելի փոքրը և ստացված թվից առաջ դնել այն գումարելիի
նշանը, որի բացարձակ արժեքն ավելի մեծ է։
Առաջադրանք 1.

-3/10+(-2/10)=
+61/99+(-11/99)=
-14/25+(-14/25)=
101/102+1/102=
-3/10-(-2/10)=
+61/99-(-11/99)=
-14/25-(-14/25)=
101/102-1/102=

Առաջադրանք 2.
Երկու թվերի գումարը 220 է։ Թվերից մեկը մյուսից 4 անգամ մեծ
է։ Գտե՛ք այդ թվերը։

Առաջադրանք 3.
2/7+1/4
-3/15+(-2/5)
-2/4+(-1/5)
+1/3+1/4
+45/82+1/41
-34/69+(-1/138)
2/7-1/4
-3/15-(-2/5)
-2/4-(-1/5)
+1/3-1/4
+45/82-1/41
-34/69-(-1/138)
Առաջադրանք 4.
Եռանկյան կողմերից մեկը 26 սմ է, երկրորդը 3 անգամ փոքր է
երրորդից։ Գտե՛ք եռանկյան կողմերը, եթե նրա պարագիծը 62 սմ է։

Առաջադրանք 5.
Համեմատե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը.
ա) +3.4/5   և -2.1/6,
բ) -6.3/10 և 0:
գ) -4.1/6 և -4.3/4,
դ) +8 և +8.4/9
ե) -35/6 և -33/4,04.03.2019թ.
Հարցերի քննարկում:
Դաս.՝ 17.
Գրեգ, Ռաֆաել, Թաթուլ, Ժակ,  
Ռացիոնալ թվերի համեմատումը
Տեսական նյութ
Նախ սահմանենք ռացիոնալ թվի բացարձակ արժեքը։
Ռացիոնալ թվի բացարձակ արժեքը կոորդինատային ուղղի վրա այդ թվին համապատասխանող կետի հեռավորությունն է Օ կետից։
Օրինակ՝
              |-34|=|+34|=34
Ռացիոնալ թվերը համեմատվում են հետևյալ կանոնի համաձայն.
Երկու ռացիոնալ թվերից ավելի մեծ է այն թիվը, որը կոորդինատային
ուղղի վրա գտնվում է ավելի աջ։
Այսպիսով՝
1) ցանկացած դրական ռացիոնալ թիվ մեծ է զրոյից և ցանկացած
բացասական ռացիոնալ թվից.
2) երկու դրական ռացիոնալ թվերից ավելի մեծ է այն թիվը, որի
բացարձակ արժեքն ավելի մեծ է.
3) երկու բացասական ռացիոնալ թվերից ավելի մեծ է այն թիվը,
որի բացարձակ արժեքն ավելի փոքր է,
4) ցանկացած բացասական ռացիոնալ թիվ փոքր է զրոյից։

Առաջադրանքներ (դասարանում)
1) Գտե՛ք թվի բացարձակ արժեքը.
ա) |-7.2/9|=7.2/9
բ) -62.7/71
գ) +33/4,
դ) 0,
ե) +15.2/324,
զ) -9.7/8:

2.Երեք օրում խանութում վաճառվել է թենիսի 45 գնդակ։ Առանձին
օրերին վաճառված գնդակների քանակները հարաբերում են իրար այնպես, ինչպես 3 ։ 2 ։ 4, այսինքն՝ առաջին օրը վաճառել են բոլոր գնդակների երեք մասը, երկրորդ օրը՝ երկու մասը, իսկ երրորդ օրը՝ չորս մասը։ Քանի՞ գնդակ է վաճառվել խանութում ամեն մի օրը։

3) Համեմատե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը.
ա) +3.4/5   և -2.1/6,
բ) -6.3/10 և 0,
գ) -9.1/10  և -8.2/3,
դ) 0 և +6.1/2,
ե) -3.5/6 և -4.3/7,
զ) +8.3/10 և +8.4/9:


4.Գտե՛ք գումարը /Կրկնողություն/
ա) (–11) + (–2) + 6 + 5 + (–7),
բ) 22 + (–14) + (–30) + (–15) + 19,
գ) 8 + 14 + (–21) + (–36) + (–1),

դ) (–33) + 25 + (–40) + (–25) + 80:

5. Հաշվիր ուղղանկյան մակերեսը, եթե նրա կողմերն են ՝2.1/2 և 3/5:

6. AB հատվածը C կետով բաժանված է երկու մասի, որոնց
միջնակետերի հեռավորությունը 8.1/2սմ է։ Ինչքա՞ն է AB հատվածի
երկարությունը։


Շաբաթ և կիրակի օրերի համար.
Սիրելի սովորողներ,  շաբաթ և կիրակի  օրը փորձեք նայել  փետրվար ամսվա ֆլեշմոբի  այն խնդիրները, որոնք մենք դասարանում չենք հասցրել քննարկել:

Տե՛ս  հղումը...

01.03.2019թ.
Դաս 16.
Ամենաակտիվ սովորողը՝ Կարեն

 1.Հարցերի քննարկում, բանավոր հաշվարկ:

 2.Աղցան պատրաստելու համար օգտագործեցին 200 գրամ կարտոֆիլ, 400 գրամ եգիպտացորեն և եգիպտացորենի 1/4- ի չափով բրինձ: Քանի՞ գրամ աղցան ստացվեց:

3.Գտեք երեք հաջորդական թվեր, որոնց գումարը լինի180:

4.Գրված են 1 2 3 4 5 6 թվերը: Օգտագործելով թվաբանական գործողության  նշաններ և փակագծեր, առանց թվերի հերթականությունը փոխելու, կազմեք արտահայտություն, որի արժեքը լինի 121:

5. Իրար հավասար են արդյո՞ք կոտորակները՝
7/11  և -7/11
5/3  և   -5/3
-7/3   և  (-7)/3
-15/4  և  15/(-4)

6. Դասավորիր աճման կարգով՝

0, -2.17/50,   3.81/100, -3.4/5,  99, -6.1/2

7. Գրիր այն բոլոր  ամբողջ թվերը, որոնք գտնվում են հետևյալ թվերի միջև՝
 -3 .4/9      և     2. 1/2
0        և           8. 3/10
+8.18/25   և    10. 1/4
-3         և       1. 5/198

8.Քառակուսու պարագիծը 52 սմ է: Գտեք այն եռանկյան պարագիծը, որի բոլոր կողմերը հավասար են և հավասար են այդ քառակուսու կողմին:


9.Եռանկյան պարագիծը 42 սմ է, ինչքան է քառակուսու մակերեսը, եթե քառակուսու կողմը եռանկյան պարագծի 1/7 մասն է:


27.02.2019թ.
Դաս. 15.
Նախագիծ 2-Ռացիոնալ թվեր


Սիրելի սովորողներ, այսօր մաթեմատիկայի ֆլեշմոբի օրն է, չմոռանաք


մասնակցել...

Այսօր դասին չեն աշխատել հետևյալ սովորողները` Ժակ, Գրեգ, 
Դասին եկել են անպատրաստ՝ 
Այսօր դասին ակտիվ են եղել հետևյալ սովորողները՝  Մելիք, Նանե, 

Հարցերի քննարկում:

1.Շոգենավը, որի սեփական արագությունը 6 անգամ մեծ է գետի

հոսանքի արագությունից, հոսանքի ուղղությամբ 3 ժամում անցել
է 63 կմ։ Գտե՛ք շոգենավի սեփական արագությունը և գետի հոսանքի արագությունը։

2.Կատարելով կրճատում, ստուգիր որ երկու կոտորակներ իրար հավասար են:
18/27 և   2/3
33/11  և 15/5
20/24  և 5/6
4/3    և  12/36
21/14  և   3/2
88/16   և  11/2
96/182 և    1/2
21/10    և 105/50

3.Արդյո՞ք հավասար են  երկու  կոտորակները՝
 1/3 և  3/9
2/5  և   8/19
7/4   և  14/8
8/13  և  24/39

4.Կրճատիր կոտորակները՝
-50/100
90/10
-36/24
-32/88
1001/2002
69/51

5. Կոտորակները բեր ընդհանուր հայտարարի՝
-1/4      5/6
17/8    -5/12
6/21  3/105
-37/219    1/438

6.Քառակուսու պարագիծը նրա մի կողմից մեծ է 96 սմ-ով։ Գտե՛ք

քառակուսու մակերեսը։

26.02.2019թ.
Դաս. 14.
Նախագիծ 2-Ռացիոնալ թվեր

Այսօր դասին չեն աշխատել հետևյալ սովորողները՝
Սարգիս, Արարատ, Ժակ, Թաթուլ, Անդրե, Ռաֆայել, Սերուժ, Գրեգ
Դասին եկել են անպատրաստ՝
Այսօր դասին ակտիվ են եղել հետևյալ սովորողները՝

Նանե-9
Մարկ

Հարցերի քննարկում:

1. Երեք ապրանքատար վագոններով տեղափոխում էին 1450 արկղ
բեռ։ Ճանապարհին առաջին վագոնից 75 արկղ տեղափոխեցին
երկրորդ   վագոն, 45 արկղ էլ տեղափոխեցին  երրորդ վագոն։ Այն բանից հետո, երբ կայարաններից մեկում երրորդ վագոնից իջեցրին 250 արկղ, բոլոր երեք
վագոններում եղած արկղերի քանակները հավասարվեցին։ Սկզբում
քանի՞ արկղ կար վագոններից յուրաքանչյուրում։

2. Գրիր  հինգ հատ կանոնավոր, հինգ հատ անկանոն կոտորակներ, հինգ հատ բացասական խառը թվեր:

3.Գրիր հինգ հատ այնպիսի  բացասական կոտորակներ, որ հնարավոր լինի կրճատել:
4. Գրիր հինգ բացասական ռացիոնալ թվեր, հաշվիր բացարձակ արժեքները:
5. Կրճատիր կոտորակները՝
18/27
25/100
88/16
-4/60
-1000/2000
21/28
950/50
-880/600

Հետևյալ ռացիոնալ թվերից որոնք են անկանոն:

6. Դպրոցի աշակերտներից 15-ը գերազանցիկ են,  որը կազմում է  բոլոր
աշակերտների 5 %-ը:: Քանի՞ աշակերտ կա դպրոցում:

7.Հաշվիր.
ա) 3401 – (–8)
գ) 290 – (–110)
դ) –701 – (–14)
ե) –48–(–25)
զ) –17 – (–34)
է) –52 – (–2)
ը) 82 – (–3):
8.Գրիր տարբեր հայտարարներ ունեցող,  բայց իրար հավասար հինգ կոտորակներ:

9. Գրիր հինգ խառը թիվ, դարձրու անկանոն կոտորակ:
    Գրիր  հինգ անկանոն  կոտորակ, դարձրու խառը թիվ:
25.02.2019 
Դաս.13
Նախագիծ 2-Ռացիոնալ թվեր

Աշխատանք գրքից՝ 745-750, 756, 758:


22.02.2019
Դաս՝12.


1)Գրե՛ք հետևյալ թվերը` նվազման կարգով.
–19, 23, –72, 12, -4, 8, –17, –30, 1, 0, 3։
2)Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք
–7, +1, +4, –5, –2, 0, +8, +10
թվերին համապատասխանող կետերը։
Գտիր ծայրակետերի հեռավորությունը:
3)Հաշվե՛ք
ա) |31| + |27|
բ) |44| : |– 4|

գ) |– 6| + |4|

դ) |– 50| x |– 4|ե) |– 69| + |411|

զ) |– 500| : |– 4|
4)Կատարե՛ք գումարում.
ա) (+3) + (–4),
բ) (+15) + (–6)
գ) (–21) + (+8),
դ) (+19) + (–12)
ե) (–11) + (+5),
զ) (–8) + (+7):
5)Կատարե՛ք հանում.
ա) 29 – (–11)
բ) –70 – (–14):

գ) –11 – 9,

դ) 8 – 2:ե) –16 – 7,

զ) 0 –16։


6)Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի
հավասարություն.
ա) * ։ 3 = –7,


բ) * ։ (–8) = –6:

գ) (–*) ։ (–20) = 4,

դ) * ։ (–5) = 2:ե) (–*) ։ 5 = –3,

զ) (–*) ։ (–6) = 5։

Խնդիր ֆլեշմոբից:
Հակոբը գնաց 5-օրյա արշավի: Նա սկսեց արշավը երկուշաբթի օրը, իսկ նրա արշավի վերջին օրը ուրբաթն էր: Ամեն օր Հակոբը քայլել է 3 կմ-ով ավելի, քան նախորդ օրը: Արշավի ավարտին նրա անցած ընդհանուր ճանապարհը 95 կմ էր: Քանի՞ կմ էր քայլել Հակոբը երեքշաբթի օրը:

20.02.2019թ.
Դաս.11.

Առաջադրանքներ:
1)Տրված են –5, –11, +18, –9, +6 թվերը։ Գտե՛ք՝
ա) այդ թվերի գումարի հակադիր թիվը,
բ) այդ թվերին հակադիր թվերի գումարը։
2) Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք

A (–2), B (+5), C (–8), D (–1), E (+2) կետերը։


3)Ճի՞շտ է արդյոք, որ եթե

                                        a + |a| = 0

գրառման մեջ a-ի փոխարեն գրենք որևէ բացասական թիվ, կստացվի

հավասարություն: Իսկ եթե գրենք զրո կամ դրակա՞ն թիվ:

4)Գնել են երկու տեսակի կոնֆետներ` վճարելով ընդամենը

6500 դրամ: Առաջին տեսակի կոնֆետից, որի 1 կիլոգրամն արժե

2200 դրամ, գնել են 2 կգ: Մնացած գումարով գնել են երկրորդ

տեսակի կոնֆետներ` 1 կիլոգրամը 700 դրամով: Երկրորդ տեսակի

քանի՞ կիլոգրամ կոնֆետ են գնել:5) Գնացքը 3 ժամում անցավ 250 կմ։ Առաջին

ժամում այն անցավ ճանապարհի 40 %-ը,

երկրորդ ժամում՝ մնացածի 40 %-ը։ Քանի՞

կիլոմետր անցավ գնացքը երրորդ ժամում։

6)Կառքի առջևի անիվը 96 պտույտ է կատարում, երբ հետևի անիվը

կատարում է 64 պտույտ: Որքա՞ն է հետևի անիվի շրջագծի երկարությունը,

եթե առջևի անիվինը 2 մ է:

Խնդիր ֆլեշմոբից:1.Եթե թվից հանենք 75 ու արդյունքն ավելացնենք 2 անգամ, կստանանք՝ 160: Գտեք այդ թիվը:

2.Դասարանում կա 8 տղա և 10 աղջիկ: Այդ դասարանի աշակերտների կեսը հիվանդ են: Աղջիկներից առնվազն քանի՞սն են հիվանդ:

19.02.2019թ.
Դաս 10:
Անպատրաստ  են  եկել՝ Ռաֆայելը, Ժաք
Խաղ-հաշվարկ, հաղթող՝ Արարատ, Մարկ, Ս.Դավիթ
Թեման՝ Ամբողջ թվերի բաժանումը
Տեսական նյութ
Ձևակերպենք ամբողջ թվերի բաժանման համապատասխան կանոնները:
Կանոն 1.
Միևնույն նշանն ունեցող ամբողջ թվերի քանորդը դրական
ամբողջ թիվ է, որի բացարձակ արժեքը հավասար է բաժանելիի և
բաժանարարի բացարձակ արժեքների քանորդին:
օրինակ՝
(-15):(-5)=+|-15||-5|=+155=3
Կանոն 2.
Տարբեր նշաններ ունեցող ամբողջ թվերի քանորդը բացասական
ամբողջ թիվ է, որի բացարձակ արժեքը հավասար է
բաժանելիի և բաժանարարի բացարձակ արժեքների քանորդին:
Օրինակ՝
(-15):(+5)=-|-15||+5|=-155=-3:
Նշենք նաև, որ ոչ մի ամբողջ թիվ 0-ի բաժանել չի կարելի, իսկ 0-ն
ցանկացած ամբողջ թվի բաժանելու արդյունքը հավասար է 0-ի։
Առաջադրանքներ(դասարանում)
1) ա) Երկու ամբողջ թվերի քանորդը դրական է։ Ի՞նչ նշաններ կարող են
ունենալ բաժանելին և բաժանարարը։
բ) Երկու ամբողջ թվերի քանորդը բացասական է։ Ինչպիսի՞ն պիտք է
լինեն բաժանելիի և բաժանարարի նշանները։
2) Հաշվե՛ք.
ա) +38 ։ (–19)
բ) –420 ։ (–15)
գ) 0 ։ (–14)
դ) –600 ։ (–150)
ե) –531 ։ (+3)
զ) –121 ։ (–11)
3) Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում
կստացվի հավասարություն.
ա) –3 · * = 21,   
գ) –10 · * = 0,  
ե) –21 · * + 3 = 45,
բ) 6 · * = –36,  
դ) –9 · * + 1 = –80,  
զ) 2 – 3 · * = 20։
4) Հաշվե՛ք.
ա) 8 ։ (–2) – 14 ։ (–7) + (–12) ։ 4,
բ) (–55 ։ 11 + 48 ։ (–16)) ։ (–4),
գ) –18 ։ (–9) + 16 ։ (–8) – 24 ։ (–6),
դ) –66 ։ (72 ։ (–9) + 105 ։ (–35)),
ե) (33 ։ (–3) – 40 ։ (–8)) ։ (–3),
զ) –84 ։ (–56 ։ (–7) + 54 ։ (–9))։

Լրացուցիչ:
5) a-ի և b-ի ի՞նչ արժեքների դեպքում կստացվի հավասարություն.
ա) a : b = 0, գ) a : b = a, ե) (–a) : b = –1,
բ) a : b = 1, դ) a : b = –a, զ) a : (–b) = –1:
6) Հայտնի են բաժանման հետևյալ հատկությունները.
(a + b) : c = a : c + b : c, (a · b) : c = (a : c) · b:
Ստուգե՛ք, որ այս հարաբերակցությունները ճիշտ են հետևյալ
ամբողջ թվերի համար.
ա) a = 20, b = 10, c = –5,


բ) a = –18, b = –9, c = 3:
18.02.2019թ.
Դաս 9.
Ստուգում 1-ի քննարկում, լուծում, բլոգներում թողարկում:


1. Գտեք  104 թվի   3/4  մասը: (2 միավոր )
2.Կատարե՛ք  հանում: (2 միավոր )
ա)  34-(-7)=                                                     գ)  101-(-8)=  
բ) -48-(-25)=                                                    դ)  -17-(-34)=

3.Կատարե՛ք  գումարում: (2 միավոր )
ա)  34+(-17)=                                                   գ)  201+(-11)=
բ) -49+(-25)=                                                    դ)  -16+(-34)=

4. Գտե՛ք  արտահայտության  արժեքը: (2 միավոր )
ա)  (-39-21)+11=                                         բ)  (18+6)-39=

5.Թվերը   դասավորե՛ք  աճման  կարգով: (2 միավոր )
-7,  21, 0, -40, -6, 28, 30, -2

6 . Թվերից  հանե՛ք  11. (4 միավոր )
-178 ,  +19,  0,  -3,  -16,   24,  - 5,  -41,
7. Գտե՛ք  այն թիվըորի՝   (4 միավոր)
ա)  3% հավասար  է  60-ի                               բ)   17% հավասար  է  340-ի

8.   -ի փոխարեն տեղադրիր այնպիսի թիվոր ստացվի ճիշտ հավասարություն՝  (2  միավոր)
       
         27−139=−


        Պատասխան՝  -ի փոխարեն պետք է լինի  -ը:

Լրացուցիչ աշխատանք-18.02.2019
1.Գտիր, ինչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի
ստացվի հավասարություն.
ա) | * | = 4, գ) | * | = 0, ե) 6 · | * | – 2 = 10,
բ) 2 · | * | = 8, դ) – | * | = –1, զ) 8 · | * | = 0։
2) Երկու թվերի արտադրյալը բացասական թիվ է։ Ի՞նչ նշան կարող
են ունենալ արտադրիչները։

3)Գրե՛ք հետևյալ թվերը`

նվազման կարգով. –190, 203, 2, 129, -41, 8, –17, –30, 1, 0, 3։

4)Հաշվե՛ք

ա) |-3001| + |279|

բ) |40040| : |– 40|

5)Կատարե՛ք գումարում.

ա) (+3) + (–4),

բ) (-159) + (–6)

գ) (-15) - (–6):

դ) (+159) + (–611):

ե) 2900 – (–1100)

զ) –700 – (–140):

Խնդիր ֆլեշմոբից:Ալեքսն ու Մաքսը մասնակցում են <<Մաթեմատիկայի ֆլեշմոբ>> մրցույթին: Այն ժամանակահատվածում, երբ Ալեքսը լուծում է 4 խնդիր, Մաքսը լուծում է 3 խնդիր: Մրցույթի ընթացքում տղաները լուծեցին ընդհանուր թվով 35 խնդիր: Ալեքսը Մաքսից քանի՞ խնդիր ավել լուծեց:

16.02.2019-17.02.2019թ.
Շաբաթ- կիրակի օրերի համար

1. Որքա՞ն է գնացքի արագությունը, եթե այն 9 ժամում անցել է 180 կմ-ով ավելի, քան 6 ժամում։2.Մարմինը, որի զանգվածը Երկրի վրա 1 կգ է, Լուսնի վրա ունի 160գ
զանգված։ Լուսնի վրա որքա՞ն կլինի այն մարմնի զանգվածը,
որի զանգվածը Երկրի վրա 250 կգ է։

3.Բերե՛ք այնպիսի երեք ամբողջ թվերի օրինակ, որ առաջին երկու
թվերի ար տադրյալը լինի բացասական թիվ, իսկ բոլոր երեքի
արտադրյալը հավասար լինի զրոյի:

4.Նկարում պատկերված ուղղանկյունը տրոհված է հինգ քառակուսիների: Ներկված քառակուսու կողմը հավասար է 3-ի: Գտնել ուղղանկյան պարագիծը:
%d5%a7%d5%a7%d5%a7%d5%a7
5. Մայրը  25 տարեկան է, իսկ դուստրը՝  3: Քանի տարի անց մայրը  3 անգամ մեծ կլինի, քան դուստրը:
Սովորողը 20 միավորից հավաքել է՝
 1. Կարեն Մարգարյան -16
 2. Անդրե Վիրաբյան  10
 3. Գոռ Մնացականյան-16
 4. Տիգրան Գրիգորյան-20
 5. Սաթենիկ Մանուկյան-19
 6. Մարկ Հովհաննիսյան-19
 7. Դավիթ Սողոմոնյան- 8
 8. Մելիք Ադամյան-10
 9. Անահիտ Վերմիշյան-19
 10. Մարիա Ազնաուրյան-19
 11. Գոհարինե Ազնաուրյան-14
 12. Արարատ Ոսկանյան-12
 13. Արման Գևորգյան-8
 14. Նանե Ժամհարյան-18
 15. Ռաֆայել Պետրոսյան
 16. Սարգիս Հովհաննիսյան-10
 17. Ժակ Առաքելյան չի աշխատել
 18. Թաթուլ Գևորգյան -չի աշխատել
 19. Արամե Սաֆարյան - 
 20. Լուիզա Եղիազարյան-16
 21. Ջուլիետա Բաբայան- չի  ուղարկել
 22. Արամե Թադևոսյան
 23. Սեդա Մարգարյան 17
 24. Սերուժ Տեր Սերգիսեան -չի գրել
 25. Գազանճեան Գրեգ-չի գրել


15.02.2019թ.
Ուրբաթ
Ինքնուրույն աշխատանք 1.

1. Գտեք  104 թվի   3/4  մասը: (2 միավոր )
2.Կատարե՛ք  հանում: (2 միավոր )
ա)  34-(-7)=                                                     գ)  101-(-8)=  
բ) -48-(-25)=                                                    դ)  -17-(-34)=

3.Կատարե՛ք  գումարում: (2 միավոր )
ա)  34+(-17)=                                                   գ)  201+(-11)=
բ) -49+(-25)=                                                    դ)  -16+(-34)=

3. Գտե՛ք  արտահայտության  արժեքը: (2 միավոր )
ա)  (-39-21)+11=                                         բ)  (18+6)-39=

5.Թվերը   դասավորե՛ք  աճման  կարգով: (2 միավոր )
-7,  21, 0, -40, -6, 28, 30, -2

6 . Թվերից  հանե՛ք  11. (4 միավոր )
-178 ,  +19,  0,  -3,  -16,   24,  - 5,  -41,
7. Գտե՛ք  այն թիվըորի՝   (4 միավոր)
ա)  3% հավասար  է  60-ի                               բ)   17% հավասար  է  340-ի

8.   -ի փոխարեն տեղադրիր այնպիսի թիվոր ստացվի ճիշտ հավասարություն՝  (2  միավոր)
       
         27−139=−


        Պատասխան՝  -ի փոխարեն պետք է լինի  -ը:13.02.2019/Չորեքշաբթի/
Դաս. 7.
 Թեմա՝
ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ
 Բնական և կոտորակային թվերի գումարման ձեզ հայտնի տեղափոխական և զուգորդական օրենքները ճիշտ են նաև ամբողջ թվերի համար։
 Տեղափոխական օրենք :

Երկու ամբողջ թվերի գումարը գումարելիների տեղերը փոխանակելիս մնում է նույնը։
 Թվերի փոխարեն գործածելով տառերը՝ այս օրենքը կարելի է գրի առնել հետևյալ կերպ.
 a + b = b + a։
Զուգորդական օրենք 

Եթե երկու ամբողջ թվերի գումարին ավելացվում է մի երրորդ ամբողջ թիվ, արդյունքը հավասար է այն ամբողջ թվին, որը ստացվում է առաջին թվին երկրորդ և երրորդ թվերի գումարն ավելացնելիս.
(a + b) + c = a + (b + c)։
Առաաջադրանքներ:

1.Ամբողջ թվերի զույգի համար ստուգե՛ք գումարման տեղափոխական օրենքի ճշտությունը.
 ա) –9, –1,
 գ) +8, –10,
ե) –13, +14,
է) +8, 0,
բ) –3, +7,
դ) –21, +12,
զ) 0, –7,
ը) +1, –4։

2.Գրի՛ առեք արտահայտությունը և հաշվե՛ք նրա արժեքը
 ա) –3 և –4 թվերի գումարին գումարել 11-ին հակադիր թիվը,
 բ) –7-ին հակադիր թվին գումարել 8 և –18 թվերի գումարը,
գ) 8 և –5 թվերի գումարին հակադիր թվին գումարել –17 թիվը:

3.Տասնվեցհարկանի շենքի երկու հարևան մուտքերի վերելակները կանգնած էին 12-րդ հարկում։ Մի վերելակը նախ բարձրացավ 2 հարկ, ապա իջավ 5 հարկ։ Մյուս վերելակը նախ իջավ 5 հարկ, ապա բարձրացավ 2 հարկ։ Ո՞ր հարկերում կանգնած կլինեն վերելակները։

4. Ինչպե՞ս կփոխվի երկու ամբողջ թվերի արտադրյալը, եթե փոխվի արտադրիչներից մեկի նշանը:

5. Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ արտահայտություն.
ա) ( –4 ) · ( +5 ) * 0,
բ) ( –2 ) · ( –3 ) · ( +4 ) * 5,
գ) ( –9 ) · ( +1 ) · ( +8 ) * 0,
դ) ( –9 ) · ( –7 ) * ( +7 ) · ( +9 )։

 6. Հաշվե՛ք.
ա) 2 · | –11 + 4 | – | +5 – 8 |,
բ) | 8 – 4 + 2 | · | 7 – 7 |,
գ) 10 · | –2 + 1 | + 6 · | – 4 – 9 |,
 դ) | 9 – 5 + 4 | ։ | –16 + 14 |,
ե) | 3 – 4 – 1 | · | 2 + 7 – 12 |,
զ) | 25 + 6 – 1 | ։ | –17 + 4 + 8|։

7. Ճի՞շտ է արդյոք, որ երկու դրական թվերից ավելի մեծ է այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելի մեծ է։

 8. Ճի՞շտ է արդյոք, որ երկու բացասական թվերից ավելի մեծ է այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելի փոքր է։


12.02.2019/Երեքշաբթի/
Դաս 6.
595 ա առաջադրանքը ճիշտ հաշվելու համար հետևյալ սովորողները գնահատվում են 9 միավոր 
Սեդա, Անահիտ, Լուիզա, Արինա, Անդրե

595 բ առաջադրանքը ճիշտ հաշվելու համար հետևյալ սովորողները գնահատվում են 9 միավոր Սաթենը, Տիգրանը, Գոռը:

Ամբողջ թվերի բազմապատկումը և բաժանումը:

Աշխատանք գրքից՝ 594-597, 595 ա, բ, 603, 610


11.02.2019/Երկուշաբթի/

Դաս.5.
Բանավոր խաղ-հաշվարկ, հաղթողներ՝ Արմեն, Արինա

Ամբողջ թվերի բազմապատկումը և բաժանումը:
Աշխատանք գրքից՝ 587-593
Խնդիր:
 Մի դույլում կա երեք
անգամ շատ կաթ, քան մյուսում: Երբ առաջին դույլից 5 լիտր կաթ լցրեցին երկրորդի մեջ, երկու դույլերում կաթի քանակը հավասարվեց:Քանի՞ լիտր կաթ կար դույլերից յուրաքանչյուրում:


Դաս 4. /08.02.2019/


 1.Գտե՛ք և համեմատե՛ք արտահայտությունների արժեքները.
ա) 8 – 3  3 – 8, 
բ) (–7) – 4  4 – (–7), 
գ) –25 – (–3)   –3 – (–25),
դ) 6 – (–2) ,    (–2) – 6։
2. Օդի ջերմությունը իջավ 7օC-ով և դարձավ –3օC։ Որքա՞ն էր օդի ջերմությունը մինչև այդ փոփոխությունը։
3.Օդի ջերմությունը բարձրացավ  7օC-ով և դարձավ –3օC։ Որքա՞ն էր օդի ջերմությունը մինչև այդ փոփոխությունը։
4. Ստուգե՛ք,  ճիշտ կլինի արդյոք անհավասարությունը, եթե
աստղանիշի փոխարեն գրվի զրոյից մեծ ամբողջ թիվ։
ա) * – 0 < 0 
բ) 1 – * < 0
գ) 0 – * < 0
դ) 3 – * < 3 
5.  Սուզանավի խորաչափը ցույց էր տալիս ծովի մակերևույթից 145 մ
խորություն (–145 մ)։ Որոշ ժամանակ անց խորաչափի ցուցմունքը
դարձավ –173 մ։ Ինչքա՞ն էր սուզանավի ընթացքի նախկին և նոր
խորությունների տարբերությունը։
6.Լրացրու աղյուսակը՝
Գումարելի ՝       -3, 0,   1,  10,  -4,   8, -7
գումարելի`         4, -2, -5, -16, -3, -16,   0
Գումար`?
7.  Գտե՛ք գումարը.
ա) (–11) + (–2) + 6 + 5 + (–7)
բ) 8 + 14 + (–21) + (–36) + (–1)
գ) 22 + (–14) + (–30) + (–15) + 19
դ) (–33) + 25 + (–40) + (–25) + 80 

8. Ճի՞շտ է, որ եթե մի ամբողջ թիվը փոքր է մյուսից, ապա նրա բացարձակ արժեքը նույնպես փոքր կլինի մյուսի բացարձակ արժեքից։

Դաս 3. /06.02.2019/.Չորեքշաբթի


Թեմա: Ամբողջ թվեր:
Աշխատանք գրքից՝ 559-566
Դաս 2. /06.02.2019/ Երեքշաբթի
Թեմա: Ամբողջ թվեր
Օրինակներ`
(-3)+(-5)=
(-4)+(-6)=
(-5)+(-15)=
.1. Գումարե՛ք հետևյալ թվերը.
ա) –10, +7 և –3 =
բ) –18, +11 և –10 = 
գ) +7, +3 և –4 =
դ) +18, –27 և –5 =
ե) +23, –40 և +6 = 
զ) –29, +40 և +30 = 
2. Մի հույն ծնվել է մ. թ. ա. 48 թ. և վախճանվել է մ. թ. 25 թ.։ Քանի՞ տարի է ապրել այդ հույնը։
3. Էլեկտրագնացքը, կայարանից դուրս գալով, նախ մի ուղղությամբ անցել է 35 կմ, ապա հակառակ ուղղությամբ` 63 կմ։ Կայարանից ի՞նչ եռավորության վրա է գտնվում էլեկտրագնացքը։
4. Հաշվե՛ք 2 ·|*| – |–6| + 3 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի
փոխարեն տեղադրելով +2, –10, +5, –6, –1, 0 թվերը։
2 ·|+2| – |–6| + 3 = 
2 ·|-10| – |–6| + 3 = 
2 ·|+5| – |–6| + 3 =
2 ·|-6| – |–6| + 3 =
2 ·|-1| – |–6| + 3 =
2 ·|0| – |–6| + 3 =  
5. Հաշվե՛ք.
ա) |–3| + |+2| – 4=
բ) |–28| + |–6| – 25=
գ) 4 · |+6|– 3 · |–7| + 2=
դ) 18 · |–8|+ 3 · |+4| – 100=
6. Ճի՞շտ են արդյոք հետևյալ պնդումները.
ա) Նույն բացարձակ արժեքն ունեցող երկու ամբողջ թվերն
իրար հավասար են։
բ) Երկու ամբողջ թվերից ավելի մեծ է այն թիվը, որի բացարձակ
արժեքն ավելի մեծ է։

7. Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք A (–7), B (+2) կետերը և գտե՛ք
նրանց հեռավորությունը։ Ճի՞շտ է արդյոք, որ այդ հեռավորությունը
հավասար է C (+7) և D (–2) կետերի հեռավորությանը։
Երկուշաբթի

Դաս   1. /04.02.2019/
Ամբողջ թվերի գումարումը:
Աշխատանք գրքից՝ 532-539:

1 комментарий: