четверг, 1 сентября 2016 г.

8-1 դասարան -2019թ.


8-րդ դասարան
Սիրելի սովորող, ներբեռնի՛ր 

23.05.2019թ.
Կրկնողություն/ երկրաչափություն/
1.     Քառակուսու մակերեսը 81 սմ է: Գտեք այդ քառակուսու կողմը:
2.     Զուգահեռագծի կից կողմերը 8 և 11 են, իսկ նրանց կազմած սուր անկյունը 30º է: Գտեք զուգահեռագծի մակերեսը:
3.     Գտեք շրջանագծին արտագծած ABCD քառանկյան պարագիծը, եթե BC=11; AD=15:
4.     Ապացուցիր, որ ցանկացած շեղանկյանը կարելի է ներգծել  շրջանագիծ:
5.     Սեղանի մեծ և փոքր հիմքերը համապատասխանաբար 12 և 6 են, իսկ բարձրությունը` 7: Գտեք սեղանի մակերեսը:
6.     ABC ուղղանկյուն եռանկյան էջերը ` AB=4 սմ և BC=3 սմ են:
ա. Հաշվիր եռանկյան ներքնաձիգը, մակերեսը :
բ. Հաշվիր A անկյան սինուսը, կոսինուսը, տանգենսը:
7.     ABCD ուղղանկյան A անկյան կիսորդը BC կողմը հատում է K կետում, ընդ որում BK=9; CK=12: Գտնեք AB կողմի երկարությունը և ուղղանկյան մակերեսը:
8.     Ուղանկյուն եռանկյան էջերի գումարը 17  է, իսկ ներքնաձիգը՝ 13:  Գտիր ուղղանկյուն  եռանկյանը ներգծած շրջանագծի շառավիղը:

Ամփոփիչ աշխատանքի արդյունքները՝
        Չագոյան Հայկ-820.05.2019թ.16.05.2019թ-17.05.2019թ./Երկրաչափություն/
Կրկնողություն
Աշխատանքն նախատեսված է երկու օրվա համար՝
այստեղ...
15.05.2019թ.

Թեմա՝ Ֆունկցիա, գրաֆիկը
Կառուցում ենք y=|x|  ֆունկցիայի գրաֆիկը:

Առաջադրանք 1.
Կառուցել հետևյալ ֆունկցիաների գրաֆիկները՝
y=-|x|
y=|x+2|
y=2|x|
y=2|x+1|

y=-3|x|


13.05.2019թ.

Թեմա՝ Ֆունկցիա, գրաֆիկը

Առաջադրանքներն՝  այստեղ...08.05.2019թ.
Թեմա՝ Քառակուսային հավասարումների

կիրառությունը խնդիրներ լուծելիս:

Աշխատանք գրքից՝ 652, 653, 654, 655, 651


06.05.2019թ.
Թեմա՝ Քառակուսային եռանդամի վերլուծումը

 գծային  արտադրիչների

Քննարկում ենք ինքնաստուգում 4-ը:
Յուրաքանչյուր համարի ա/բ/գ/ կատարում ենք դասարանում:


Ինքնաստուգում 4-ի արդյունքները
 1. Ավագյան Լիլի -5
 2. Արղության Գոհար-աշխատանքը չի ուղարկել
 3. Գրիգորյան Արտաշես-9
 4. Դոխոյան Սամվել- 5
 5. Եղիազարյան Լևոն
 6. Թոռունյան Մերի-9
 7. Խանբաբյան Զավեն
 8. Խաչատրյան Արամայիս
 9. Կիրակոսյան Գարիկ- գնահատումը բանավոր հարցումից հետո
 10. Հակոբյան Հասմիկ-7
 11. Հովհաննիսյան Մարիամ
 12. Մազմանյան Սամվել
 13. Մամիկոնյան Անի-7
 14. Մանջոյան Համբարձում-6
 15. Մարտիրոսյան Արման-4
 16. Մելիքյան Սարգիս-7
 17. Մելքումյան Սվետլանա -9
 18. Չագոյան Հայկ- 9
 19. Չալիկյան Երվանդ- բաժին չունի
 20. Պետրոսյան Արամ- բ
 21. Սարգսյան Էդգար-աշխատանքը չեմ գտնում
 22. Ստեփանյան Էդգար-գնահատումը բանավոր հարցումից հետո
 23. Փիլիպոսյան Գոռ-աշխատանքը բլոգում չեմ գտել
 24. Գևորգյան Ադելինա-աշխատանքը բլոգում չեմ գտել
 25. Բաբուջյան Միքայել-աշխատանքը բլոգում չեմ գտել
02.05.2019թ.
Դաս 24./Երկրաչափություն/
Հարցերի քննարկում:
Աշխատանք գրքից՝ 398-403

29. 04.2019
Դաս՝ 23/Հանրահաշիվ/
Թեմա՝ Վիետի թեորեմը:

Առաջադրանքներ գրքից՝ 640, 644,646,64725.04.2019թ.
Դաս՝ 24/Երկրաչափություն/

Խնդիրներն այստեղ...

Սիրելի սովորող, կարգի բեր բլոգդ:21.04.2019
Դաս՝ 23/Հանրահաշիվ/

 Թեմա՝  Քառակուսի հավասարման լուծումները:
Աշխատանք գրքից՝ 632-635/միայն ա, բ, գ/

19.04.2019

Դաս.22  Երկրաչափություն
Աշխատանք գրքից՝ 391- 394, 396, 397
18.04.2019
Դաս.22  Երկրաչափություն
Թեմա՝ 
Սինուսի, կոսինուսի, տանգենսի արժեքները

30, 45, 60 աստիճան անկյունների համար:
Գրել աղյուսակի տեսքով:

17/04/2019.
Դաս 21. Հանրահաշիվ
ԹԵմա ՝ Լրիվ և թերի քառակուսային հավասարման լուծումները:


Աշխատանք  գրքից ՝ 602, 603, 604, 607

15.04.2019թ.
Դաս20. Հանրահաշիվ
Թեմա՝ Լրիվ և թերի քառակուսային հավասարման լուծումները:
Աշխատանք գրքից՝ 619/ա-դ/, 600, 601:

Լրացուցիչ: 605

Արամը փորձում  է՝  619ե-ը, 620ա, 622 է12.04.2019թ.
Դաս 19. Երկրաչափություն  /Ուրբաթ/

Թեմա՝ Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյան սինուսը,

 կոսինուսը, տանգենսը

Տանը-  դասագրքից՝ 389, 289, 290:

Ինքնաստուգման արդյունքները՝ ստորև:
Տեսական մաս:

Ուղղանկյուն եռանկյան մեջ եռանկյունաչափական ֆունկցիաները օգտագործվում են եռանկյան կողմերի և անկյունների հաշվման համար:
Screenshot_4.png
1) Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյան սինուս կոչվում է այդ անկյան դիմացի էջի հարաբերությունը ներքնաձիգին:
2) Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյան կոսինուս կոչվում է այդ անկյան կից էջի հարաբերությունը ներքնաձիգին:
3) Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյան տանգենս կոչվում է այդ անկյան դիմացի էջի հարաբերությունը կից էջին:
α անկյան սինուսը, կոսինուսը և տանգենսը նշանակում են sinα,cosα,tgα և կարդում՝ «սինուս ալֆա», «կոսինուս ալֆա» և «տանգենս ալֆա»:
sinα=դիմացի էջներքնաձիգsinα=accosα=կից էջներքնաձիգcosα=bctgα=դիմացի էջկից էջtgα=ab

Թեմայի ամփոփում, ինքնաստուգման արդյունքները՝
 1. Ավագյան Լիլի-
 2. Արղության Գոհար-8
 3. Գրիգորյան Արտաշես-9
 4. Դոխոյան Սամվել-4
 5. Եղիազարյան Լևոն
 6. Թոռունյան Մերի-9
 7. Խանբաբյան Զավեն-0
 8. Խաչատրյան Արամայիս
 9. Կիրակոսյան Գարիկ բ
 10. Հակոբյան Հասմիկ-8
 11. Հովհաննիսյան Մարիամ9
 12. Մազմանյան Սամվել-7
 13. Մամիկոնյան Անի-8
 14. Մանջոյան Համբարձում-6
 15. Մարտիրոսյան Արման-
 16. Մելիքյան Սարգիս-8
 17. Մելքումյան Սվետլանա-9
 18. Չագոյան Հայկ-8
 19. Չալիկյան Երվանդ-0
 20. Պետրոսյան Արամ-9
 21. Սարգսյան Էդգար-9
 22. Ստեփանյան Էդգար-?
 23. Փիլիպոսյան Գոռ
 24. Գևորգյան Ադելինա-
 25. Բաբուջյան Միքայել-8

11.04.2019թ.
Դաս՝ 18. Հինգշաբթի

/ Երկրաչափություն/

Թեմա՝ Կանոնավոր  բազմանկյուններ:
Ինքնուրույն աշխատանք
 1.  Ո՞ր շրջանագիծն է կոչվում բազմանկյանը ներգծյալ:
 2. Ո՞ր բազմանկյունն է կոչվում  շրջանագծին ներգծյալ:
 3. Ի՞նչ հատկություն ունեն շրջանագծին արտագծյալ քառանկյան  կողմերը:
 4. Ի՞նչ հատկություն ունեն շրջանագծին ներգծյալ քառանկյան անկյունները:
 5. Ո՞ր բազմանկյունն է կոչվում կանոնավոր: Բեր օրինակ: 
 6. Գրիր ուռուցիկ բազմանկյան անկյունների գումարի բանաձևը / n-անկյուն/ :
 7. Գրիր կանոնավոր բազմանկյան յուրաքանչյուր անկյան հաշվման բանաձև:
 8.  Գտիր n-անկյան անկյունները, եթե n= 10, բազմանկոյւնը կանոնավոր է:
 9. Քանի՞ կողմ ունի  կանոնավոր բազմանկյունը, եթե նրա յուրաքանչյուր անկյուն հավասար է 150 աստիճան:
 10. Գտիր կանոնավոր քառանկյանը արտագծած շրջանագծի շառավիղը, եթե նրա կողմը հավասար է 5 սմ:
Լրացուցիչ:


1Կանոնավոր վեցանկյան կենտրոնը միացված է գագաթներին: Ապացուցեք, որ առաջանում են վեց հավասարակողմ եռանկյուններ:


2.Գտեք շրջանագծին արտագծած և ներգծած քառակուսիների կողմերի երկարությունների հարաբերությունը:
10.04.2019թ.
Դաս՝ 18
Թեմա՝ Քառակուսային հավասարման լուծումը


Աշխատաէթփձջւևրչ  615, 616, 618

08.04.2019թ.
Դաս՝ 17Թեմա՝ Քառակուսային եռանդամի գաղափարը

Աշխատանք գրքից՝  571, 572, 573:

Տեսական մասը՝ 

ax2+bx+c տեսքի բազմանդամը, որտեղ a -ն, b -ն և c -ն տրված թվեր են, և a0, անվանում են քառակուսային եռանդամ:
Օրինակ
x2+2x5,4x23x+1,x2+3x,2x28,7x2 բազմանդամները քառակուսային եռանդամների օրինակներ են:
a թիվը անվանում են ավագ անդամի՝  x2 -ու գործակից, b թիվը՝  x -ի գործակից, c -ն՝ ազատ անդամ:
Քառակուսային եռանդամի ուսումնասիրման հարցերում խիստ կարևոր դեր է խաղում հետևյալ թիվը՝ D=b24ac
D=b24ac թիվն անվանում են ax2+bx+c քառակուսային եռանդամի տարբերիչ կամ՝ դիսկրիմինանտ:
Քառակուսային եռանդամների x2+2x5,4x23x+1,x2+3x,2x28,7x2 օրինակներից բոլորը պարունակում են x2 անդամը՝ իր գործակցով, դրա համար էլ դրանք կոչվում են քառակուսային:
Սակայն վերջին երեք օրինակները իրականում եռանդամներ չեն՝ վերջինը միանդամ է, մյուս երկուսը՝ երկանդամներ են: Այդ օրինակներում բերվածները կոչվում են թերի եռանդամներ:
Քառակուսային եռանդամների ուսումնասիրման ամենակարևոր հարցերից են դրանց արտադրիչների վերլուծումը և ax2+bx+c=0 հավասարման լուծումը:
Բերված օրինակներից վերջին երեքում՝ թերի եռանդամներում, այդ հարցերը հեշտ լուծվում են:
ax2+bx+c=0 տեսքի հավասարումը, որտեղ a -ն, b -ն և c -ն տրված թվեր են, և  a0, կոչվում է քառակուսային (քառակուսի) հավասարում:
Քառակուսային հավասարումը կոչվում է թերի, եթե b և c թվերից գոնե մեկը հավասար է զրոյի:
Օրինակ
Լուծենք հետևյալ հավասարումները՝
1) x2+3x=0,
2) 2x28=0,
3) 7x2=0
Լուծում:
1)
x2+3x=0x(x+3)=0x=0x=3
Պատասխան՝ x=0,x=3
2)
2x28=0x24=0(x2)(x+2)=0x=2x=2
Պատասխան՝ x=2,x=2
3)
7x2=0x2=0x=0
Պատասխան՝ x=0

05.04.2019թ.
Երկրաչափություն / Ուրբաթ/

Դաս՝ Կանոնավոր բազմանկյանը ներգծած  
շրջանագիծ

Աշխատանք Աղեկյանի գրքից՝ 633-639


04.04.2019թ
Երկրաչափություն /Հինգշաբթի/

Դաս՝ Կանոնավոր բազմանկյանը արտագծած 
շրջանագիծ

Աշխատանք գրքից՝  238-243
.
03.04.2019թ.
Դաս 16.
Հարցերի քննարկում:
Խնդիրներ՝

1. Գտեք 29921681 արտահայտության արժեքի վերջին թվանշանը:

3.Դասարանում կա 27 սովորող: Յուրաքանչյուր տղա մարտի ութին

շնորհավորական  բացիկ ուղարկեց  չորս աղջկա, 
իսկ  յուրաքանչյուր աղջիկ

 իր ստացած 
բացիկներով շնորհակալական  խոսք    ուղարկեց   հինգ տղայի:
 
Քանի՞ աղջիկ և քանի՞  տղա կա դասարանում:


4. Տառերը փոխարինեք թվանշաններով այնպես, որ հավասարությունը ճիշտ լինի:
                                                ՄԱՐՏ=(Մ+Ա+Տ)4  

5.   «Ո՞վ է ուզում դառնալ միլիոնատեր» մաթեմատիկական խաղ- մրցույթ, հեղինակ՝  Հակոբյան Հասմիկը:  

6. Որքա՞ն է  (2019:2018-1):(1-2019:2018)  արտահայտության արժեքը:


7. Ագարակում  շները և հավերը միասին ունեն  21 գլուխ և 64 ոտք։Քանի՞ շուն և քանի՞  հավ կա ագարակում։01.04.2019թ.
Դաս  15.
1.Գարնանային արձակուրդի առաջադրանքների քննարկում:
2.Բլոգների թարմացում, աշխատանքների տեղադրում:
Խնդիրներ ֆլեշմոբից՝
1.
1*2*3*4 գրառման մեջ աստղանիշերը փոխարինեք գործողության նշաններով և փակագծեր օգտագործելով ստացեք բոլոր հնարավոր արժեքներից փոքրագույնը և նշեք այդ արժեքը:

2.Քանի՞ հատ քառանիշ թիվ կա, որոնց առաջին և երրորդ թվանշանների գումարը մեծ է 15-ից, իսկ երկրորդ և չորրորդ թվանշանների գումարը փոքր է 4-ից:

3.Գտեք եռանիշ թվի և նրա թվանշանների գումարի հարաբերության հնարավոր ամենամեծ արժեքը:

4. Կայքի ուսումնասիրում՝ https://learningapps.org/
 Ո՞վ է ուզում դառնալ միլիոնատեր- խաղի ստեղծում:


25.02.- 29.02.2019թ.
Ուսումնական գարուն, առաջադրանքներ՝22.03.2019  /Ուրբաթ/

Երկրաչափություն

Թեմա՝ Ներգծյալ և արտագծյալ շրջանագիծ/ Եռանկյան դեպքում/

 /Աղեկյանի գրքից/544-549, դասագրքից՝205, 206, 207

21.03.2019  /Հինգշաբթի/

Երկրաչափություն

Սիրելիներս, դասացուցակի անճշտության 

պատճառով, այսօրվա դասը հետաձգվում է:20.03.2019 / Չորեքշաբթի/

ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ

Դաս.14
Հարցերի քննարկում:
Աշխատանք գրքից՝ 751, 756, 757ա18.03.2019 / Երկուշաբթի/ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ

Դաս.13

Հարցերի քննարկում:
Աշխատանք գրքից՝ 745ա/բ/գ/դ, 746, 747,748, 749

Ստուգում-2.

 1. Ավագյան Լիլի 
 2. Արղության Գոհար 7
 3. Գրիգորյան Արտաշես 7
 4. Դոխոյան Սամվել
 5. Եղիազարյան Լևոն
 6. Թոռունյան Մերի 8
 7. Խանբաբյան Զավեն
 8. Խաչատրյան Արամայիս
 9. Կիրակոսյան Գարիկ 7
 10. Հակոբյան Հասմիկ 6
 11. Հովհաննիսյան Մարիամ 8
 12. Մազմանյան Սամվել 
 13. Մամիկոնյան Անի 6
 14. Մանջոյան Համբարձում
 15. Մարտիրոսյան Արման
 16. Մելիքյան Սարգիս
 17. Մելքումյան Սվետլանա 9
 18. Չագոյան Հայկ 
 19. Չալիկյան Երվանդ 4
 20. Պետրոսյան Արամ 8
 21. Սարգսյան Էդգար 8
 22. Ստեփանյան Էդգար 5
 23. Փիլիպոսյան Գոռ 
 24. Գևորգյան Ադելինա 6
 25. Բաբուջյան Միքայել 7

15.03.2019թ.
Դաս 11. 
Ուրբաթ /Երկրաչափություն/

Թեմա՝Քառանկյանը ներգծյալ և արտագծյալ շրջանագծեր

Համարներ գրքից՝ 213, 214, 215, 223:
Համարներ Աղեկյանի գրքից՝ 531-540

14.03.2019թ.
Դաս 10. 
Հինգշաբթի/Երկրաչափություն/

Թեմա՝Քառանկյանը ներգծյալ և արտագծյալ շրջանագծեր

Համարներ գրքից՝ 209-212


13.03.2019թ./չորեքշաբթի/
Ինքնաստուգում11.03.2019 / Երկուշաբթի/


ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ

Դաս.11

Հարցերի քննարկում:
Աշխատանքը կարող ես կատարել մինչև մարտի 18-ը:


Սիրելի սովորողներ, մարտի 13-ին գրելու ենք
 ինքնաստուգում, խնդրում եմ պատրաստվեք:Աշխատանք Նորայր Սարգսյանի գրքից

/Առաջին մաս/ 

Համար65  /35-39/
Համար67 /1-5, ա, գ/
Համար69/16-20/
Համար72 /20-25/
Համար74  /10-15/
Համար78/1, 2/
Համար79/10, 15/
07.03.2019
/ՀԻնգշաբթի/

Երկրաչափություն. 

Դաս.9


Թեմա՝ Շրջանագիծ:

Կենտրոնային ներգծյալ անկյուններ:

Հարցերի քննարկում:

Աշխատանք Աղեկյանի գրքից՝ 
488, 489, 491, 493, 49406.03.2019 / Չորեքշաբթի/
ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ
Դաս.10
Հարցերի քննարկում:

Աշխատանք Նորայր Սարգսյանի գրքից
/Առաջին մաս/ 
էջ՝ 56, համար 71    /1-10/
էջ՝ 57, համար 72    /1-10/
էջ՝ 57, համար 73   /1-10/
էջ՝ 58, համար 76   /1-5/
էջ՝ 62, համար 84   /1-10/04.03.2019 /ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ/
ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ

Դաս.9

Աշխատանք շտեմարանից.
Բաժին 2,  էջ՝  14
Համարներ՝

31-2, 32-2, 34-1, 36-2, 38-2, 40-2, 41-2, 42-2:01.03.2019/Ուրբաթ/
Երկրաչափություն.
Դաս.8


Թեմա՝ Շրջանագիծ:
Կենտրոնային ներգծյալ անկյուններ:
Հարցերի քննարկում:
Աշխատանք Աղեկյանի գրքից՝


476, 478, 479, 480, 481, 482, 483

28.02.2019/ՀԻնգշաբթի/
Երկրաչափություն. 

Դաս.7


Թեմա՝ Շրջանագիծ:

Կենտրոնային ներգծյալ անկյուններ:

Հարցերի քննարկում:

Աշխատանք Աղեկյանի գրքից՝ 

460, 461, 462, 464,466,  467, 46827.02.2019 /Չորեքշաբթի/

Դաս. 8./Հանրահաշիվ/

Թեմա՝ Պարզագույն իռացիոնալ հավասարումների լուծումը:

Հարցերի քննարկում:

Աշխատանք շտեմարանից.


էջ 14, 1-2, 2-2
էջ 16, 6-2
էջ19, 11-1
էջ 20, 13-1,  13-2, 14-1
էջ21,15-1
էջ23,19-225.02.2019 /Երկուշաբթի/

Դաս. 7./Հանրահաշիվ/
Թեմա՝ Պարզագույն իռացիոնալ հավասարումների լուծումը:

Աշխատանք գրքից՝ 553, 554, 555
Լրացուցիչ՝ 556

22.02.2019/Ուրբաթ/
Երկրաչափություն. 

Դաս.6

Թեմա՝ Շրջանագիծ:
Կենտրոնային ներգծյալ անկյուններ:
Աշխատանք գրքից՝ 175-179

Ստուգում  1-ի արդյունքները
 1. Ավագյան Լիլի 5
 2. Արղության Գոհար բ
 3. Գրիգորյան Արտաշես բ
 4. Դոխոյան Սամվել 5
 5. Եղիազարյան Լևոն
 6. Թոռունյան Մերի 8
 7. Խանբաբյան Զավեն 2
 8. Խաչատրյան Արամայիս
 9. Կիրակոսյան Գարիկ բ
 10. Հակոբյան Հասմիկ 7
 11. Հովհաննիսյան Մարիամ բ
 12. Մազմանյան Սամվել 6
 13. Մամիկոնյան Անի ?
 14. Մանջոյան Համբարձում 6
 15. Մարտիրոսյան Արման 3
 16. Մելիքյան Սարգիս աշխատանքը թերի է
 17. Մելքումյան Սվետլանա 8
 18. Չագոյան Հայկ  7
 19. Չալիկյան Երվանդ 4
 20. Պետրոսյան Արամ 9
 21. Սարգսյան Էդգար բ
 22. Ստեփանյան Էդգար 5
 23. Փիլիպոսյան Գոռ 6
 24. Գևորգյան Ադելինա 6

21.02.2019/ՀԻնգշաբթի/
Երկրաչափություն. 

Դաս.5

Թեմա՝ Շրջանագիծ:
Կենտրոնային ներգծյալ անկյուններ:
Աշխատանք դասագրքից՝ 170-174

20.02.2019 /Չորեքշաբթի/

Դաս. 6./Հանրահաշիվ/

Թեմա՝ Քառակուսի արմատ

Աշխատանք գրքից՝ 544, 545, 549, 550


18.02.2019 /Երկուշաբթի/
Դաս. 5./Հանրահաշիվ/
Թեմա՝ Քառակուսի արմատ

Աշխատանք գրքից՝ 532-538
Լրացուցիչ:
Խնդիր ֆլեշմոբից՝1.Ի՞նչ թիվ գումարենք a թվին, որ ստանանք b թիվը:
2.Ի՞նչ թիվ գումարենք 26/68 կոտորակի համարիչին և հայտարարին, որ ստացված կոտորակը հավասար լինի 1/2 :15.02.2019/Ուրբաթ/
Երկրաչափություն. 
Դաս.4
Թեմա՝ Շրջանագիծ:
Կենտրոնային ներգծյալ անկյուններ:
Աշխատանք դասագրքից՝ 165-169

14.02.2019/Հինգշաբթի/
Երկրաչափություն. 
Դաս.3
Թեմա՝ Շրջանագիծ:
Կենտրոնային ներգծյալ անկյուններ:
Աշխատանք դասագրքից՝ 159, 160,161, 162
Աշխատանք Աղեկյանի գրքից՝ 446-450:

13.02.2019 /Չորեքշաբթի/

Դաս. 4./Հանրահաշիվ/

Թեմա՝ Քառակուսի արմատների հատկությունները:

Աշխատանք գրքից՝ 525-531:

11.02.2019/Երկուշաբթի/

Դաս. 3./Հանրահաշիվ/

Թեմա՝ Քառակուսի արմատների հատկությունները:
Աշխատանք գրքից՝ 516-524
08.02.2019/Ուրբաթ/
Երկրաչափություն. 
Դաս.2
Թեմա՝ Շրջանագիծ:
Շրջանագծի և ուղղի  փոխադարձ դասավորությունը:
Գաղափար շրջանագծի շոշափողի մասին:
Շրջանագծի աղեղի աստիճանային չափը, կենտրոնական անկյուն:
Աշխատանք դասագրքից՝ 156, 157, 164
Աշխատանք Գ. Աղեկյանի գրքից՝ 438-445


07.02.2019 Հինգշաբթի.
Երկրաչափություն.
Դաս.1.
Թեմա՝ Շրջանագիծ:
Սովորել տեսական մասը:

Համար՝  139:

Դաս   2.  /06.02.2019թ./
Թեմա: Քառակուսի արմատ:
Աշխատանք գրքից՝ 494-505Դաս   1.  /04.02.2019թ./
Թեմա: Քառակուսի արմատ:
Աշխատանք գրքից՝ 477, 478,479,480,484,485

0 коммент.:

Отправить комментарий