четверг, 1 сентября 2016 г.

6-2 ԴԱՍԱՐԱՆ 2019թ.

Ճամբարային գործունեություն
Հունվարի8- Փետրվարի 1

6-րդ դասարան

Սիրելի սովորող, ներբեռնիր   էլեկտրոնային գիրքը:
06.05.2019թ.
Պարապմունք 46.
Հարցերի քննարկում:
Այսօր բանավոր հարցման ժամանակ բոլորը ստացել են << +>>, բացի՝
Դավիթ, Գրիգոր, Արսեն, Աշոտ, Կարապետ:
Տիգրան-9
Շատ լավ են աշխատել՝ Հայկ, Էդուարդ


Ամրապնդում ենք անցածը:
Առաջադրանք 1.
Թիվը գրիր կոտորակի տեսքով՝
 ա) 0,9382 ,
դ) 11,0625 ,
է) 200,18 ,
բ) 28,7 ,
 ե) 80,01 ,
 ը) 567,9111 ,
 գ) 0,05621 ,
զ) 6,00009 ,
 թ) 0,0008 ։

Առաջադրանք 2.
Հաշվե՛ք
 ա) 0,377 + 3,409 – 2,1006,
 գ) 4,5 + 0,3796 + 1,225,
 բ) 12,4589 – 6,27 + 1,395,
 դ) 0,1 – 0,01 – 0,001:

.
Առաջադրանք 3.
Հաշվե՛ք
ա) 0,1 ⋅ (81,34 + 6,73) ,
 դ) (9,4 – 8,7) ⋅ 1,4 ,
 բ) 5,6 ⋅ (7,4 – 3,9) ,
 ե) (8,5 + 6,12) ⋅ 2,3 ,
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ;

Առաջադրանք 4.
Ուղղանկյունանիստի երկարությունը, լայնությունը և բարձրությունը համապատասխանաբար 12,4 դմ, 5,08 դմ և 3,6 դմ են։ Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի ծավալը:


Առաջադրանք 5.
Հետևյալ թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով.
20-ի 7 %-ը, 15-ի 8 %-ը, 90-ի 3 %-ը, 100-ի 5 %-ը։


02.05.2019թ.
Պարապմունք 44.
Հարցերի քննարկում:
Թեմա՝ Տասնորդական կոտորակների բաժանումը
/ առաջին եղանակ/:
Առաջադրանք  1.
 Կատարել բաժանում

ա/ 1,161 :  0,1=                            բ/(+59,59 )  : (-  0,01)=
գ/  -  2,4:0,1 =                                դ/2, 25:5=
ե/    -3,69:0,3=                              զ/ 4,8:1,2=
է/     2,5:5 =                                    ը/-9,9:1,1=
թ/   125,5:5=                                  ժ/12,1:1,1=

Առաջադրանք  2.
    Կատարել տասնորդական կոտորակների հանում


ա/  101,5 – 5,8 =           բ/ 9,21  - 6,5=
Առաջադրանք  3.
 Կատարեք բազմապատկում
      ա/( -2,29)  ∙  ( +5) =                բ/-1,9  1 ∙2=

Աշխատանք գրքից՝ 1174, 1177
Խնդիր ֆլեշմոբից՝


3*6*7 արտահայտության մեջ *-ը փոխարինեք միևնույն թվանշանով այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի 9-ի:


01.05.2019թ.
Ինքնաստուգում 4-ի արդյունքները
 1. Աղազարյան Դավիթ
 2. Հայկ Ղազարյան-9.
 3. Իռեն Կարապետյան  -8
 4. Ռուզաննա Բաբաջանյան
 5. Նարեկ Գրիգորյան
 6. Անժելինա Սիմոնյան-8
 7. Տիգրան Մարջանյան-9.
 8. Հրանտ Հակոբյան-6
 9. Հակոբ Միրզոյան
 10. Աշոտ Սուքոյան
 11. Արսեն Հովհաննիսյան-7
 12. Եվա Սահրադյան
 13. Արեն Բաբաջանյան-7
 14. Հասմիկ Վարդանյան
 15. Էդուարդ Սարգսյան-9
 16. Սեդա Հովհաննիսյան-6
 17. Վարսիկ Հակոբյան-
 18. Արկադի Ավանեսյան
 19. Աբել Բաբայան
 20. Գրիգոր Զաքարյան-0
 21. Կարապետ Մադաթյան-
 22. Նարե Սերոբյան
 23. Դարեհ Օհանյան
 24. Հասմիկ Աղվանյան
 25. Եվա Աղգաշյան-9


26.04.2019թ.

Պարապմունք  43.
Բաց դաս:
Բանավոր մաթեմատիկա-խաղ-մրցույթ
Տանը՝

Ստանդարտ առաջադրանքներ:
Առաջադրանք 1.

Մի տակառում կա 500 լ  խաղողի հյութ, իսկ մյուսում՝ 10 %-ով ավելի։ Քանի՞ լիտր խաղողի հյութ կա երկրորդ տակառում։

Առաջադրանք 2.

Մի թիվը 5 անգամ մեծ է մյուսից։ Գտե՛ք այդ թվերը, եթե դրանց գումարը հավասար է 60-ի:
Առաջադրանք 3.

Գրե՛ք որևէ եռանիշ թիվ, որը  բաժանվում է և՛ 4,և՛ 5, և՛ 3-ի:

Առաջադրանք 4.

Աստղանիշի փոխարեն գրե՛ք այնպիսի ամբողջ թիվ, որի դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն.
ա) –4 < * < 0,
դ) –1 < * < 1,
 է) 1 > * > –2,
 բ) –7< * < –3,
ե) 8 > * > –1,
 ը) –30 > * > –40,
գ) –19 < * < –14,
զ) –4 > * > –6,
թ) –100 > * > –102։
Առաջադրանք 5.
Կոորդինատային ուղղի վրա քանի՞ բնական թիվ է գտնվում հետևյալ թվերի միջև.
ա) –5 և 3,
 բ) 0 և 4,
գ) 7 և 15:

Առաջադրանք 6.

Ուղղանկյան մակերեսը 2475 սմ ք. է։ Որքա՞ն է այն ուղղանկյան մակերեսը, որի երկարությունը՝ 3 անգամ, իսկ լայնությունը 5 անգամ փոքր է, քան տրվածինը։

Առաջադրանք 7.

 Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում կստացվի հավասարություն.
ա) |*| = 5,
գ) |*| = 0,
ե) |*| – 1 = 2,
 բ) |– *| = 1,
դ) 2 · |*| = 4,
 զ) 3 + |*| = 6։
25.04.2019թ.

Պարապմունք 42.
Թեմա՝ Տասնորդական կոտորակների բազմապատկումը:
Այսօր դասին ուշադիր չեն եղել՝
Գրիգոր, Դավիթ, Էդուարդ, Տիգրան, Կարապետ
Այսօր դասին ակտիվ  է եղել՝
Արսեն, Աշոտ, Իռեն, Հայկ, Սեդա, Ռուզաննա:

Աշխատանք դասարանում՝

Առաջադրանք 1.
3,5 x 0,2=
3,71 x 1,3=
2,4 x 2,4=
2,1 x 3,2=
0,15 x 1,3=
0,1 x 0,01=
0,2 x 0,02=
1,1 x 1,1=

Առաջադրանք  2.
Գտիր ուղղանկյան մակերեսը, եթե կողմերն են՝ 1,5 և 0, 4: Առաջադրանքներ տանը՝
Առաջադրանք  տանը

Առաջադրանք 
Հաշվիր՝
12,3x0,4
0,3x0,4
1,2x0, 004
2, 3x0,002
1, 2+1, 34
24, 45+1, 2
12, 11+11, 12
1-0,00001
2, 1-1, 2
2, 45-1, 56

Առաջադրանք 4.
Յուրաքանչյուր թիվ մեծացրու տաս անգամ՝  
12, 3
2, 3
100
0,05
-0,02
22.04.2019թ.
Պարապմունք 41.
Այսօր դասին ակտիվ  է եղել՝  Ա.Եվա:
Դասարանի ամենաարագ աշխատողը՝ Հայկ:
Թեմա՝  Տասնորդական կոտորակների գումարումը և հանումը:
Կանոնը:
Տասնորդական կոտորակները  գումարելու (հանելուհամար պետք է ՝ 

1. 
հավասարեցնել ստորակետից հետո եկող թվանշանների քանակները
2. 
դրանք գրել  իրար տակ այնպես, որ ստորակետը լինի ստորակետի տակ
3. 
կատարել գումարումը (հանումը)՝ անտեսելով ստորակետները
4. Վերականգնել ստորակետը:

Առաջադրանք 1.
Կատարիր  հանումը.
ա) 3,56 – 2,14
բ) 81,22 – 53,12
 գ) 111,782 – 65,327
 դ) 17,1 – 8,256
 ե) 0,625 – 0,1
 զ) 7,35 – 6,35
Առաջադրանք 2.
Ուղղանկյան կողմերի երկարությունները 6,37 դմ  և 10,01 դմ  են։ Ուղղանկյան մեծ կողմը փոքրացրել են 3,2 դմ-ով, իսկ փոքր կողմը՝ 5,5 դմ-ով։ Որքա՞ն է ստացված ուղղանկյան պարագիծը։


Առաջադրանք 3.
Կատարիր  հանումը.
ա) 3 – 0,1
բ) 5 – 2,63
  գ) 10 – 9,68
դ) 1 – 0,047 
ե) 25 – 10,38
 զ) 102 – 96,24

Առաջադրանք 4.
Կատարիր  հանում.
 ա) 1,037 – 1
 բ) 3,263 – 2
 գ) 8,002 – 8
դ) 11,397 – 9
ե) 107,03 – 56
զ) 34,56 – 29
Առաջադրանք 5.
Եռանկյան մի կողմը 2,6 սմ է։ Երկրորդ կողմը 1,5 սմով մեծ է առաջինից, իսկ երրորդ կողմը 1,8 սմ-ով մեծ է երկրորդից։ Գտե՛ք եռանկյան  պարագիծը։

Առաջադրանք 6.
Գտիր  3,385 , 9,428 , -725,11 ,   823,12 ,    0,93 ,   973,14 , 
55,675 թվերից ամենամեծը։
Լրացուցիչ:

Գտիր  այն բոլոր երկնիշ թվերը, որոնցից յուրաքանչյուրում միավորների և տասնյակների կարգերում  եղած թվերի գումարը  հավասար է 4-ի:


19.04/2019.
Դաս .40.
Թեմա ՝ Տասնորդական կոտորակների գումարումը:
Առաջադրանք 1.
Դասին ակտիվ են եղել՝ Արկադի, Աբել, Իռեն, Տիգրան, Հայկ, Ռուզան
Հաշվիր ՝
12, 456 + 12, 3
145.2+ 5, 6
1, 1 + 2, 2
23, 234 + 0.5
1, 23 + 1, 23
0.0008 + 0, 008
2, 5 + 12, 4
1, 5 + 1, 2
2, 34 + 13, 2

0.1118 + 0, 1212

Տանը՝ աշխատանք  գրքից՝ 1101, 1104, 1107,1108, 1110

04/18/2019.

Դաս. 39
Թեմա ՝ Տասնորդական կոտորակների համեմատումը:
Այսօր դասին ակտիվ են եղել ՝ Արսեն, Իռեն, Արկա, Ս. Եվա, նժելինա, Ռուզան


Առաջադրանք 1.
Համեմատի'ր
36 36 36, 2
12, 34 35 12, 35
156, 08 և 156, 008
3909, 1 և 3990, 1
1, 2 և 1, 2
0 և -1, 2
-1, 3 և - 1, 4
-1, 2344 և 0, 1
15 և 14, 999999
1, 002 և 1, 0002
1, 2 և 1, 19
3, 45 3, 398
0, 8 0, 788
1, 234 2, one

Առաջադրանք 2.
Աշխատանք գրքիից՝ 1058, 1060, 1061, 1068

Առաջադրանք 3.
Կատարիր գործողությունը
1, 2x10
-1, 3x100
299x1000
2, 999x10
245, 5x100
67,9x10
156,001x10
1, 2:10
-1, 3:100
299:1000
2, 999:10
245, 5:100
67,9:10
156,001:1016.04.2019թ.

Դաս. 38
Թեմա՝ Տասնորդական կոտորակի  բազմապատկում և բաժանումը կարգային միավորով:


Առաջադրանք 1.

Կատարե՛ք բազմապատկում.
 ա) 65,103 ⋅ 10, 
գ) 7,393 ⋅ 10000,
 ե) –59,32 ⋅ 10, 
բ) 0,329 ⋅ 1000,
 դ) 0,999 ⋅ 100, 
զ) –0,00018 ⋅ 100։

Առաջադրանք 2.
  Ճի՞շտ է, որ` 
ա) 75,30 = 75,3
 գ) 96 = 96,0
 ե) 40,3 = 40,300
բ) 1,64 = 1,6400
դ) 10,08 = 10,8
 զ) 17 = 170

Առաջադրանք 3.
 Կատարե՛ք բաժանում.
 ա) 35,707 ։ 10
դ) 2 ։ 10
է) –300 ։ 10000
բ) 0,98 ։ 100
ե) 673,1 ։ 1000
 ը) –0,06 ։ 10
 գ) 1,765 ։ 1000
 զ) 829 ։ 100
թ) 12,25 ։ 100

Առաջադրանք 4.
  Գրե՛ք այն թիվը, որը 100 անգամ մեծ է տրված թվից. 
ա) 81,2 
բ) 0,1 
գ) 0,002 
 դ) 125,1 
 ե) 6,29

Առաջադրանք 5.
Գրե՛ք այն թիվը, որը 100 անգամ փոքր է տրված թվից. 
ա) 36,62 
բ) 81,543 
 գ) 1,7 
դ) 22,44 
 ե) 0,003

Առաջադրանք 6.
 Տասնորդական կոտորակում ստորակետից հետո գրված է երեք թվանշան։ Ո՞րն է այն ամենափոքր կարգային միավորը, որով պետք է բազմապատկել այդ կոտորակը, որպեսզի ստացվի ամբողջ թիվ։

Առաջադրանք 7.
  Գործվածքի 1 մետրն արժե 8,5 հազար դրամ: Ի՞նչ կարժենա այդ գործվածքի 10 մետրը: 

Առաջադրանք 8.
100 կգ կոնֆետի համար վճարել են 72,5 հազար դրամ: Ի՞նչ արժե այդ կոնֆետի 1 կիլոգրամը: 

Առաջադրանք 9.
 Քառանիշ բնական թիվը, որի գրառումը վերջանում է 3 թվանշանով, 1013‐ից փոքր է։ Ո՞րն է այդ թիվը։
17.04.2019թ.

Դաս. 38
Թեմա՝ Տասնորդական կոտորակի  բազմապատկում և բաժանումը կարգային միավորով:
Այսօր դասին ակտիվ է եղել`Առաջադրանք 1.

Կատարե՛ք բազմապատկում.
 ա) 65,103 ⋅ 10, 
գ) 7,393 ⋅ 10000,
 ե) –59,32 ⋅ 10, 
բ) 0,329 ⋅ 1000,
 դ) 0,999 ⋅ 100, 
զ) –0,00018 ⋅ 100։

Առաջադրանք 2.
  Ճի՞շտ է, որ` 
ա) 75,30 = 75,3
 գ) 96 = 96,0
 ե) 40,3 = 40,300
բ) 1,64 = 1,6400
դ) 10,08 = 10,8
 զ) 17 = 170

Առաջադրանք 3.
 Կատարե՛ք բաժանում.
 ա) 35,707 ։ 10
դ) 2 ։ 10
է) –300 ։ 10000
բ) 0,98 ։ 100
ե) 673,1 ։ 1000
 ը) –0,06 ։ 10
 գ) 1,765 ։ 1000
 զ) 829 ։ 100
թ) 12,25 ։ 100

Առաջադրանք 4.
  Գրե՛ք այն թիվը, որը 100 անգամ մեծ է տրված թվից. 
ա) 81,2 
բ) 0,1 
գ) 0,002 
 դ) 125,1 
 ե) 6,29

Առաջադրանք 5.
Գրե՛ք այն թիվը, որը 100 անգամ փոքր է տրված թվից. 
ա) 36,62 
բ) 81,543 
 գ) 1,7 
դ) 22,44 
 ե) 0,003

Առաջադրանք 6.
 Տասնորդական կոտորակում ստորակետից հետո գրված է երեք թվանշան։ Ո՞րն է այն ամենափոքր կարգային միավորը, որով պետք է բազմապատկել այդ կոտորակը, որպեսզի ստացվի ամբողջ թիվ։

Առաջադրանք 7.
  Գործվածքի 1 մետրն արժե 8,5 հազար դրամ: Ի՞նչ կարժենա այդ գործվածքի 10 մետրը: 

Առաջադրանք 8.
100 կգ կոնֆետի համար վճարել են 72,5 հազար դրամ: Ի՞նչ արժե այդ կոնֆետի 1 կիլոգրամը: 

Առաջադրանք 9.


 Քառանիշ բնական թիվը, որի գրառումը վերջանում է 3 թվանշանով, 1013‐ից փոքր է։ Ո՞րն է այդ թիվը։


 1. Աղազարյան Դավիթ-6
 2. Հայկ Ղազարյան-9
 3. Իռեն Կարապետյան -8
 4. Ռուզաննա Բաբաջանյան-8
 5. Նարեկ Գրիգորյան- 5
 6. Անժելինա Սիմոնյան-8
 7. Տիգրան Մարջանյան-9
 8. Հրանտ Հակոբյան-7
 9. Հակոբ Միրզոյան-7
 10. Աշոտ Սուքոյան-
 11. Արսեն Հովհաննիսյան
 12. Եվա Սահրադյան 
 13. Արեն Բաբաջանյան
 14. Հասմիկ Վարդանյան
 15. Էդուարդ Սարգսյան 
 16. Սեդա Հովհաննիսյան-8
 17. Վարսիկ Հակոբյան
 18. Արկադի Ավանեսյան-8
 19. Աբել Բաբայան
 20. Գրիգոր Զաքարյան-չի գրել
 21. Կարապետ Մադաթյան-չի գրել
 22. Նարե Սերոբյան-
 23. Հասմիկ Աղվանյան- 7
 24. Եվա Աղգաշյան-8
15.04.2019թ.
Դաս. 37
օրվա ակտիվ սովորող՝
Օրվա պասիվ սովորող՝

Թեմա՝ Տասնորդական կոտորակի դիրքային գրառումը:

Առաջադրանք 1.
Գրիր դիրքային գրառումով հետևյալ տասնորդական կոտորակները՝
25/10
-234/100
24678/10
567/10
66/10
1/10
22/100
3/100
-34988/1000
4/10
24/1000
-255/100
29090/10
87/1000
-5/100
3/1000
34/1000000
1/10
Առաջադրանք 2.
Տասնորդական կոտորակը գրիր սովորական կոտորակի տեսքով.
0,3
8,9
11,45
24,566
1,24
0,1111
0,000001
0,2
1,0003
2,03
4,505

Առաջադրանք 3.
Յուրաքանչյուր տասնորդական կոտորակ բազմապատկիր 10-ով, ի՞նչ ես նկատում:
1,0003
2,03
4,505
11,45
24,566
1,24
0,1111

Առաջադրանք 4.
 Ի՞նչ թվանշան է գրված 364, 50791 կոտորակի` 
ա) հարյուրյակների կարգում, 
բ) տասնորդականների կարգում, 
գ) տասհազարերորդականների կարգում,
 դ) տասնյակների կարգում։
Առաջադրանք 5.
Թվանշաններով գրե՛ք կոտորակը. 
ա) զրո ամբողջ մեկ հարյուրերորդական, 
բ) յոթ ամբողջ քսանհինգ հազարերորդական,
 գ) երեսուներկու ամբողջ տասնութ տասհազարերորդական,
 դ) զրո ամբողջ երկու հարյուր երեսունյոթ հազարերորդական,
 ե) մինուս հարյուր ութսունյոթ ամբողջ երեք հարյուր իննսուն հազարերորդական։
Առաջադրանք 6.
Ի՞նչ հայտարար ունի այն տասնորդական կոտորակը, որը կարդացվում է հետևյալ կերպ՝
 ա) քսանհինգ ամբողջ քսանհինգ հարյուրերորդական, 
բ) զրո ամբողջ երեք հարյուր ութսունչորս հազարերորդական, 

գ) յոթ ամբողջ մեկ տասհազարերորդական։

12.04.2019թ.

Դաս.36
Թեմա՝ Տասնորդական կոտորակներ:
Հիշիր՝
Եթե տասնորդական կոտորակի վերջում 
կցագրես  զրո, ապա կոտորակը չի փոխվի:
Օրինակ՝
2,1=2,10=2,100=2,1000=...

Տանը՝ 1047,1021
Կրկնողություն՝ 671
Լրացուցիչ: Համար  878


11.04.2019թ.
Դաս.35

Թեմա՝ Տասնորդական կոտորակներ:
Դասին ակտիվ  են եղել Աբել, Անժելինա, Ռուզաննա, Հայկ, Տիգրան,  Իռեն, Եվա Ս.:

Դասին քիչ են աշխատել՝ Աշոտ, Արսեն:
Դասին չեն աշխատել՝  Էդուարդ, Դավիթ, Գրիգոր:
Աշխատանք  գրքից.

Համար՝ 1016
 Հուշում 
ա/ 372/10=37,2
Համար՝ 1017
Հուշում՝
ա/ 3,87=387/100
Համար՝ 1113
10.04.2019թ.
Դաս՝ 34:

Սիրելիներս, Ստուգում 3-ի արդյունքները և հարցերը կքննարկենք վաղը:
Այսօր, ընկեր Լուսինեի հետ փորձեք լուծել այս առաջադրանքները՝
Համար 1.
Հաշվիր այն քառակուսու մակերեսը, որի պարագիծը՝ 
280 սմ է:
Համար 2.
Հաշվիր այն խորանարդի ծավալը և լրիվ մակերևույթի մակերեսը, որի կողը՝ 2/5 մ է:
Համար 3.
Հաշվիր՝
-15-5=
-3+(-4+16)=
+16+(-9+1)=
-3x(-6)=
-20x(+5)=
Համար 4
Հաշվիր՝
-1.1/5 x2.1/3=
-3.1/4:2=
-4.1/5x 3=
-6.1/7:(-2)=.

Համար 5.
Աշխատանք գրքից՝ 876:

Լրացուցիչ՝ համար՝ 878


08.04.2019թ.
Դաս՝ 33

Թեմա- Ծավալ, Մակերևույթի Մակերես՝ Ամփոփում

Ստուգում` 3.

1. Ինչի՞ց է կազմված ուղղանկյունանիստի մակերևույթը:

2. Գրիր ուղղանկյունանիստի մակերևույթի հաշվման բանաձևը:

3.Գծիր ուղղանկյունաիստ, գրիր չափումները / ինքդ հորինիր թվերը/ հաշվիր  ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը:

4.Խորանարդի կողը 6 սմ է, հաշվիր ծավալը և  մակերևույթի մակերեսը:

5. Խորանարդի ծավալը եղել է 27, գտիր կողը:

6.Ծավալի հաշվման ի՞նչ միավորներ գիտես:

 7.Ունենք 3սմ կողով խորանարդ : Ինչքանո՞վ կփոխվի խորանարդի   մակերևույթի մակերեսը, եթե կողը մեծացնենք 2սմ -ով:

8.Հաշվիր ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝
4դմ, 5սմ, 6դմ:

Լրացուցիչ:
05.04.2019թ.
Դաս. 32.
Թեմա՝  Ուղղանկյունանիստի ծավալ, ուսումնական նյութը տես էլ. փոստով:

 Օրվա ակտիվ սովորողներ՝ Արկադի, Տիգրան:
Այսօր չեն աշխատել՝ Դավիթ, Էդուարդ, Գրիգոր:

Պրեզենտացիայի դիտումից հետ փորձիր կատարել այս առաջադրանքները:
 Առաջադրանք1.
 Հաշվիր խորանարդի ծավալը, եթե նրա չափումներն են` 2, 3,4 :
Առաջադրանք 2.
Հաշվիր  11 սմ կողով խորանարդի ծավալը:

 Համարներ գրքից՝ 900, 902,934/ հուշումS=2x(ab+bs+ac)/

Օրվա գլուխկոտրուկը՝


Կարինեն փայտիկներով գրեց` 11+1=10(տե՛ս նկարը): Փայտիկենրը թղթին սոսնձելուց հետո նկատեց, որ հավասարությունը սխալ է գրել: Ինչպե՞ ս ուղղի հավասարությունը, առանց փայտիկները թղթից պոկելու կամ ավելացնելու:
Подпись отсутствует04.04.2019թ.
Դաս 31.
Այսօր ակտիվ են եղել- Արկադի, Հայկ
Հարցերի քննարկում:
1.Հաշվիր ուղղանկյան մակերեսը, եթե նրա կողմերն են՝
1.1/5  և1.2/5

2.Գտիր քառակուսու կողմը, եթե մակերեսը եղել է՝ 1/64:

3.Հաշվիր խորանարդի լրիվ մակերևույթի մակերեսը, եթե կողը՝  4 մ:
4. Հաշվիր՝
-25x4
-200:10
-9-1-2-3-4-5+24
0x(-10000)
-1.1/2x2.1/3
+24.1/5x

5. Օրվա գլուխկոտրուկը՝


Կարենը լուցկու հատիկներով գրեց` 7+4-4=0 (տե'ս նկարը), այնուհետև մեկ լուցկու հատիկ տեղափոխելով ստացավ ճիշտ հավասարություն: Նշիր այդ հավասարությունը:

Подпись отсутствует


03. 04.2019թ.
Դաս 30.
Հարցերի քննարկում:
Այսօր դասին ակտիվ է եղել՝ Իռեն, Անժելինա, Հրանտ

Դասին  ուշադիր չեն եղել՝ Տիգրան, Էդուարդ, Դավիթ  -դժգոհ եմ
Թեմա՝ Ուղղանկյունանիստ, խորանարդ


Ուղղանկյունանիստի մակերևույթը կազմում են վեց ուղղանկյունաձև նիստերը։ Հանդիպակաց նիստերն իրար հավասար են, հետևաբար հավասար են նրանց մակերեսները։ Ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը հավասար է նիստերի մակերեսների գումարին, ուստի և հաշվվում է հետևյալ բանաձևով.
 
S = 2 ⋅ (ab + ac + bc): որտեղ a­-ն, b-­ն, c­-ն ուղղանկյունանիստի չափումներն են։

Առաջադրանքներ՝

1.Ուղղանկյունանիստի չափումներն են՝ 5 սմ, 6 սմ, 4 սմ։ Գտե՛ք նրա մակերույթի մակերեսը։

 2.  Ուղղանկյունանիստի լայնությունը 2 սմ է, երկարությունը՝ 2 սմ­-ով ավելի, իսկ բարձրությունը՝ երկարությունից 1 սմ-­ով պակաս։ Գտե՛ք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը։


3.Գտե՛ք խորանարդի մակերևույթի մակերեսը, եթե նրա կողը՝ 5-է։

4. Հաշվիր ուղղանկյան մակերեսը, եթե նրա կողմերն են՝ 1.1/4  2. 3/5:
01.04.2019թ.
Դաս 29.

Գարնանային արձակուրդի աշխատանքի քննարկում:
Այսօր ակտիվ են եղել՝ Եվա, Արկադի, Անժելինա:
1.Ստուգում ենք Ստանդարտ խնդիրների լուծումները:

2.Նայելով  բլոգները,  սովորողները առանձնացրել են հետևյալ հրաշալիքները՝
համացանց, ֆլեշմոբ, սովորողի բլոգ, դասավանդողի բլոգ, ուսուցում համակարգիչներով, մարզադպրոց, ընտրությամբ դասընթաց:

3. Խնդիր Դպիրից, քննարկում, ստուգում:

4. Համացանցից իմանալ ջրի, գազի, լույսի սակագները:
Մեծերից հետաքրքվել   մեկ ամսվա /վերջին անգամ/   յուրաքանչյուրի համար կատարած վճարումը ինչքա՞ն է եղել, գտնել օրեկան ծախսը յուրաքանյուրի համար:/Ենթադրում ենք ամիսը ունի 30 օր, ամեն օր  ծախսը եղել է  հավասարաչափ/
Հուշում՝
ջուր-1 խմ /գրիր գինը/
գազ-1 խմ /գրիր գինը/
լույս -1կվտ/ժ  /գրիր գինը/

վերջին անգամ կատարած վճարումը 
/մեկ ամսվա համար/

ջուր- քանի խմ /գրիր գինը/
գազ-  քանի խմ/գրիր գինը/
լույս - քանի կվտ/ժ  /գրիր գինը/
 Գտիր մեկ օրվա ծախսը՝


5. 1*2*3*4 գրառման մեջ աստղանիշերը փոխարինեք գործողության նշաններով և փակագծեր օգտագործելով ստացեք բոլոր հնարավոր արժեքներից փոքրագույնը և նշեք այդ արժեքը:

6. Լրացուցիչ:
Քանի՞ հատ քառանիշ թիվ կա, որոնց առաջին և երրորդ թվանշանների գումարը մեծ է 15-ից, իսկ երկրորդ և չորրորդ թվանշանների գումարը փոքր է 4-ից:


Ինքնաստուգում 2-ի արդյունքները


 1. Աղազարյան Դավիթ-5
 2. Հայկ Ղազարյան -8
 3. Իռեն Կարապետյան - աշխատանքը չկա
 4. Ռուզաննա Բաբաջանյան -7
 5. Նարեկ Գրիգորյան-7
 6. Անժելինա Սիմոնյան-աշխատանքը չկա
 7. Տիգրան Մարջանյան-9
 8. Հրանտ Հակոբյան 7
 9. Հակոբ Միրզոյան-6
 10. Աշոտ Սուքոյան աշխատանքը չի ուղարկել
 11. Արսեն Հովհաննիսյան աշխատանքը չի ուղրկել
 12. Եվա Սահրադյան աշխատանքը չի ուղարկել
 13. Արեն Բաբաջանյան- 7
 14. Հասմիկ Վարդանյան-աշխատանքը չի ուղարկել
 15. Էդուարդ Սարգսյան 9
 16. Սեդա Հովհաննիսյան -
 17. Վարսիկ Հակոբյան 
 18. Արկադի Ավանեսյան-7
 19. Աբել Բաբայան -7
 20. Գրիգոր Զաքարյան աշխատանքը թերի է
 21. Կարապետ Մադաթյան
 22. Նարե Սերոբյան
 23. Հասմիկ Աղվանյան-աշխատանքը թերի է
 24. Եվա Աղգաշյան աշխատանքը կիսատ է:

Ուսումնական գարուն  /25.03-29.03/


1. Ստանդարտ խնդիրներ- տես  այստեղ...
2. /Ստեղծագործական մաս/
 Նշի'ր  դպրոցի յոթ հրաշալիքները / աշխատանքին տուր մաթեմատիկական բնույթ/:
Օրինակ՝ 
Դպրոցի  համացանցը  կրթահամալիրի առաջին հրաշալիքն է,որովհետև  ես կարողանում եմ գտնել ինձ հետաքրքրող մաթեմատիկական խնդիրներ և  համացանցի օգնությմաբ   փորձում եմ  այն լուծել:
Եթե դժվարանում ես գտնել յոթ հրաշալիք, կարող ես ավելի քիչ քանակությամբ  նշել:


3.Խնդիր Դպիրից / ոչ ստանդարտ/-լրացուցիչ

Գնդիկներ և տուփեր
Շարված են ութ տուփեր, և ունենք n/քանակը նշված չէ/ հատ գնդիկներ: Առաջին քայլում գնդիկները փորձում ենք բաժանել երկու հավասար խմբի: Եթե մի գնդիկ ավելանում է, այն գցում ենք աջից առաջին տուփի մեջ, իսկ եթե գնդիկ չի ավելանում, այն դատարկ ենք թողնում: Երկրորդ քայլում վերցնում ենք ստացված խմբերից մեկը և փորձում ենք այն բաժանել երկու հավասար խմբերի: Եթե մի գնդիկ ավելանում է, այն գցում ենք աջից երկրորդ տուփի մեջ, իսկ եթե գնդիկ չի ավելանում, այն դատարկ ենք թողնում: Երրորդ քայլում վերցնում ենք երկրորդ քայլում ստացված խմբերից մեկը և փորձում բաժանել երկու հավասար խմբերի: Եթե մի գնդիկ ավելանում է, այն գցում ենք աջից երրորդ տուփի մեջ, իսկ եթե գնդիկ չի ավելանում, այն դատարկ ենք թողնում: Այդպես շարունակում ենք, մինչև խմբում մնում է մեկ գնդիկ: Այն էլ գցում ենք հերթական տուփի մեջ:

Օրինակ՝ ունենք 13 գնդիկ: Առաջին քայլում գնդիկները փորձում ենք բաժանել երկու հավասար խմբի: Յուրաքանչյուր խմբում լինում է 6 գնդիկ, և մեկն ավելանում է: Դա գցում ենք աջից առաջին տուփի մեջ: Ստացվում է այսպիսի պատկեր։ 

Երկրորդ քայլում վերցնում ենք գնդիկների մի խումբը և փորձում ենք այդ վեց գնդիկները բաժանել երկու հավասար մասի: Յուրաքանչյուր խմբում ստացվում է երեք գնդիկ, և ոչ մի գնդիկ չի ավելանում: Աջից երկրորդ տուփը մնում է դատարկ։ Պատկերը մնում է նույնը:
Երրորդ քայլում վերցնում ենք ստացված խմբերից մեկը և երեք գնդիկները փորձում բաժանել երկու հավասար մասի: Յուրաքանչյուր խմբում ստացվում է մեկ գնդիկ, և մեկ գնդիկ ավելանում է: Այն գցում ենք աջից երրորդ տուփի մեջ: Ստացվում է հետևյալ պատկերը: 
Քանի որ յուրաքանչյուր խմբում մնացել է մի գնդիկ, այն գցում ենք հերթական` աջից չորրորդ տուփը: Ստացվում է վերջնական պատկերը:   
        
Հարց։ Սկզբում քանի՞ գնդիկ պետք է ունենանք, որպեսզի նկարում տրված պատկերը ստացվի։
22.03.2019
Ստուգում 2
Դաս.՝ 27.
1.Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք > կամ < նշաններից որևէ մեկն այնպես, որ ստացվի ճիշտ անհավասարություն. 
ա) -5 · 7 *  –1,
բ) 0 *  (–13) · (–4),
գ) (–1) · (–4) * –1,
դ) –4 * 2 · 3,
ե) (–5) · 2 * 0,
զ) 5 · 7 * (–4) · (–9)։
2. Կատարե՛ք գործողությունները.
ա) (–2) · (|–4| – |–8|),
 բ) (|–21|+|+4|) ։ (–5),
 գ) (–3) · (–7) – (–2) · |–4|,
դ) (|–9|+|–1|) ։ (18–|-8|)
3. Կրճատիր կոտորակը՝
 ա) 99/24,
բ)85/35 ,
գ) 36/9,
դ) 560/18,
ե)174/6 ,
 զ) 200/60:
4.Ո՞ր թվանշանով է վերջանում 5-ի բաժանվող զույգ թիվը։

5.Թվի կեսի կեսը հավասար է 1/2-ի։ Գտե՛ք այդ թիվը։
Հաշվիր՝
6.Հաշվիր՝
1.1/5+1.2/5
-1.1/5×1.2/5
1.1/5:(-1.2/5)
1.2/5-1.1/5
2.3/7+1.2/6
.Լրացուցիչ:
7.Առաջին փականագործին 120 մանրակ պատրաստելու համար պետք է 3 ժամ, իսկ երկրորդին՝ երկու անգամ ավելի։ Ինչքա՞ն ժամանակում փականագործները, աշխատելով միասին, կպատրաստեն 600 մանրակ։
8.Առաջին փականագործին 120 մանրակ պատրաստելու համար պետք է 3 ժամ, իսկ երկրորդին՝ երկու անգամ ավելի։ Ինչքա՞ն ժամանակում փականագործները, աշխատելով միասին, կպատրաստեն 600 մանրակ։


21.03.2019թ.
Հարցերի քննարկում:
Դաս՝ 26
Այսօրվա աշխատանքի մասին՝


1.Կատարիր  գործողությունները.
ա) (-283 ⋅ 6 + 26) ⋅ 4 – 182
 բ) (-2808 ։ 18 – 892 ։ 2) ⋅ 5

2. Քանի՞ օր է 3 միլիոն ժամը։

3. Կատարե՛ք գումարում.
1.1/51+1/17
8.2/11+9.1/22
13.1/18+7/36
9.5/6 +1

4.. Խանութ են բերել 2 տ կարտոֆիլ և 800 կգ լոլիկ։

 Առաջին օրը վաճառել են կարտոֆիլի 40 %-ը իսկ  լոլիկի 
20 %-ը։ Մնացած բանջարեղենը վաճառել են երկրորդ օրը: 

Ո՞ր բանջարեղենից են ավելի շատ վաճառել  երկրորդ օրը:

5.Գտիր քանորդը՝
-7.1/5:3
-4.7/9:(-3.5/6)
1:5
11:(8.2/5)

6.Հաշվիր յուրաքանչյուրի նշված տոկոսը, 

այնուհետև արդյունքները  դասավորիր աճման կարգով՝
 2100-ի 7 %-ը, 1500-ի 8 %-ը, 900-ի 3 %-ը, 1000-ի 5 %-ը։

7. Հաշվիր
ա) ( +5 ) · ( +3 ) + ( +5 ) · ( –2 ),
բ) ( –2 ) · ( +4 ) + ( –2 ) · ( –3 ),
 գ) ( –7 ) · ( –4 ) + ( –7 ) · ( +3 ), 
դ) ( –6 ) · ( –5 ) + ( –6 ) · ( +4 )։
Լրացուցիչ:
 8.Որքա՞ն է գնացքի արագությունը, եթե այն   19 ժամում անցել է 300 կմ-ով ավելի, քան 16 ժամում։20.03.2019թ.
Հարցերի քննարկում:

Դաս՝ 25
Այսօրվա աշխատանքի մասին՝


1.Երկու արհեստանոցներ 1 ամսում պիտի որոշակի քանակով մանրակներ պատրաստեին։ Առաջին արհեստանոցը կատարեց աշխատանքի 3/4-ը, իսկ երկրորդը՝ առաջինից 3 անգամ պակաս։ Կարողացա՞ն արդյոք արհեստանոցները ժամանակին կատարել նախատեսված աշխատանքը։

2.Պատկերասրահում ցուցադրված 300 նկարների 15 %-ը դիմանկարներ են։ Քանի՞ դիմանկար է ցուցադրված:

3.Դասարանի 25 աշակերտներից 20-ը լավ գնահատականներ են ստացել։ Աշակերտների քանի՞ տոկոսն է լավ գնահատական ստացել։

4.Գտե՛ք գումարը.
 ա) (–110) + (–21) + 6 + 5 + (–7), 
 բ) 8 + 14 + (–21) + (–46) + (–1), 
գ) 2 + (–140) + (–301) + (–15) + 191,
դ) (–330) + 250 + (–406) + (–25) + 8։

5. Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.
    3.2/5:  (-1.1/5)
   (- 15.1/3)x(-11.2/3)
   -9/14+1.2/21
  -3.4/5+(-6.1/125)

18.03.2019թ.


Հարցերի քննարկում:
Դաս՝ 24

Դասին ուշդիր են եղել՝ Աշոտը, Արսենը:


Ռացիոնալ թվերով գործողությունների օրենքների կիրառումը:


Աշխատանք գրքից՝ 821ա/բ/գ/դ, 822ա/բ/գ/դ,
   828
Լրացուցիչ: 64415.03.2019թ.
Դաս.՝ 23
1.Գրիր Երկու  խառը թիվ / մեկը դրական, մյուսը բացասական/, որոնց կոտորակային մասի  հայտարարները նույնն են, դարձրու անկանոն կոտորակ:
ա/ Գումարիր այդ խառը թվերը
բ/ Գտիր այդ խառը թվերի տարբերությունը
գ/ Բազմապատկիր
դ/ Բաժանիր
ե/ Համեմատիր
զ/ Նշիր յուրաքանչյուրի ամբողջ մասը:
է/ Նշիր յուրաքանչյուրի  հակադիր թիվը
ը/ Նշիր յուրաքանչյուրի բացարձակ արժեքները

2.Գրիր Երկու  խառը թիվ / մեկը դրական, մյուսը բացասական/ որոնց կոտորակային մասի   հայտարարները տարբեր են, դարձրու անկանոն կոտորակ:
ա/ Գումարիր այդ խառը թվերը
բ/ Գտիր այդ խառը թվերի տարբերությունը
գ/ Բազմապատկիր
դ/ Բաժանիր
ե/ Համեմատիր
զ/ Նշիր յուրաքանչյուրի ամբողջ մասը
է/ Նշիր յուրաքանչյուրի  հակադիր թիվը
ը/ Նշիր յուրաքանչյուրի բացարձակ արժեքները
3. Գտիր արտահայտության արժեքը՝
   -4 x (-35 – 17) + 208
4.Խնդիր՝
Երկու թվերի գումարը 1230 է։ Թվերից մեկը մյուսից 5 անգամ մեծ
է։ Գտե՛ք այդ թվերը։
14.03.2019թ.
Հարցերի քննարկում:
Այսօրվա աշխատանքի մասին՝

 1. Աղազարյան Դավիթ-չի աշխատել, դժգոհ եմ
 2. Հայկ Ղազարյան-աշխատել է
 3. Իռեն Կարապետյան -աշխատել է
 4. Ռուզաննա Բաբաջանյան-աշխատել է
 5. Նարեկ Գրիգորյան-աշխատել է, այսօր գոհ եմ
 6. Անժելինա Սիմոնյան-աշխատել է
 7. Տիգրան Մարջանյան-աշխատել է
 8. Հրանտ Հակոբյան-այսօր գոհ եմ
 9. Հակոբ Միրզոյան-աշխատել է
 10. Աշոտ Սուքոյան-քիչ է աշխատել 
 11. Արսեն Հովհաննիսյան-աշխատել է
 12. Եվա Սահրադյան-համակարգիչ  չունի
 13. Արեն Բաբաջանյան-աշխատել է
 14. Հասմիկ Վարդանյան-աշխատել է
 15. Էդուարդ Սարգսյան-դժգոհ եմ, չի աշխատել
 16. Սեդա Հովհաննիսյան-աշխատել է
 17. Վարսիկ Հակոբյան
 18. Արկադի Ավանեսյան-աշխատել է, մաթ. խաղին հաղթել է
 19. Աբել Բաբայան-աշխատել է
 20. Գրիգոր Զաքարյան
 21. Կարապետ Մադաթյան
 22. Նարե Սերոբյան-աշխատել  է
 23. Հասմիկ Աղվանյան
 24. Եվա Աղգաշյան-աշխատել է

Դաս.՝ 22

1.Աշակերտը կարդաց 90 էջ, որը գրքի 2/5մասն է։
Քանի՞ էջ կա գրքում։
2. Գրիր հինգ հատ խառը թիվ, դարձրու անկանոն կոտորակ և հինգ հատ անկանոն կոտորակ, դարձրու խառը թիվ:
3. Հաշվիր՝
1.13/15+2.1/15
34.12/27+1/27
145/147-24/147
890.11/14+90.1/14
-1.13/15-2.1/15
-34.12/27-1/27
-145/147+24/147
-890.11/14+90.1/14
-1.1/4X3.1/2
1/5:(-1/4)
1:(-2/4)

4.Հաշվիր
-23-25
100-190
-35+201
-10-10-10-10-190
-25x4
25x(-4)
69:(-3)
125:(-25)

5.Երկու վարպետներ, աշխատելով առանձին, կարող են կատարել նույն աշխատանքը համապատասխանաբար 10 և 12 օրում։ Աշխատանքի ո՞ր մասը կկատարեն վարպետները՝ մեկ օր աշխատելով միասին։


13.03.2019թ.
Հարցերի քննարկում:
Դաս.՝ 21.

Այն սովորողները, ովքեր մասնակցելու են <<Կենգուրու>>
միջազգային մրցույթին, մինչև երկուշաբթի oրը  փորձեն լուծել այսխնդիրները:Այսօրվա աշխատանքի մասին՝

 1. Աղազարյան Դավիթ
 2. Հայկ Ղազարյան- Համակարգչի հետ խնդիր ունի, չի աշխատել
 3. Իռեն Կարապետյան -աշխատել է
 4. Ռուզաննա Բաբաջանյան- գոհ եմ
 5. Նարեկ Գրիգորյան-դժգոհ եմ
 6. Անժելինա Սիմոնյան-կարող է ավելի լավ աշխատել 
 7. Տիգրան Մարջանյան- աշխատում է
 8. Հրանտ Հակոբյան-քիչ է աշխատել
 9. Հակոբ Միրզոյան-շտապում է, մի մոռացիր կրճատումները
 10. Աշոտ Սուքոյան-քիչ է աշխատել
 11. Արսեն Հովհաննիսյան-աշխատել է
 12. Եվա Սահրադյան
 13. Արեն Բաբաջանյան-գոհ եմ
 14. Հասմիկ Վարդանյան
 15. Էդուարդ Սարգսյան-դժգոհ եմ, քիչ է աշխատում
 16. Սեդա Հովհաննիսյան-աշխատում է
 17. Վարսիկ Հակոբյան
 18. Արկադի Ավանեսյան-չի աշխատել
 19. Աբել Բաբայան
 20. Գրիգոր Զաքարյան-չի աշխատել
 21. Կարապետ Մադաթյան
 22. Նարե Սերոբյան-բ
 23. Հասմիկ Աղվանյան
 24. Եվա Աղգաշյան-ավելի լավ  կարող է աշխատել

Թեմա՝ Ռացիոնալ թվեր:
Աշխատանք գրքից.  համար՝ 

797, 798, 801, 807, 813:11.03.2019թ.
Հարցերի քննարկում:
Դաս.՝ 20.


Այն սովորողները, ովքեր դժվարանում են կատարել գործողություններ կոտորակների հետ, խնդրում այս համարները լուծել:
1/5+2/5
2/181+1/181
35/126+1/126
45/101+51/101

1/5 -2/5
2/181- 1/181
35/12 1 -  1/126
45/101 -51/101

1/3x2/4
3/5x3/7
1/9x12/15
24/121x1/2

1/3:2/4
3/5:3/7
1/9:12/15
24/121:1/2

1.Գտիր հետևյալ թվերի և՛ բացարձակ արժեքը և՛ հակադիր թիվը:
-1, -1.3/4, 0, 6/7, -9/1111, -11.34/37


2.Խնդիր գրքից՝

 

3.Հաշվիր արտահայտության արժեքը՝
ա)  
/a/+/b/=
a=-1
b=3
բ)/a/-/b/
a=-1.3/16

b=+3.1/2

4.Հաշվի՛ր.
 ա) 1.3/11x(2.1/4-3.1/16)
 բ) -2.5/27x9+3.5/18+(-3.4/27)
 գ)(-2.2/5-3.4/5) x(+4.1/6)։
դ)6.2/3:(8.1/2+7.1/4)


07.03.2019թ.
Հարցերի քննարկում:
Դաս.՝ 19.
 Երկրորդ խնդիրը  ինքնուրույն կարողացել են լուծել՝ 

Հայկ-9
Աբել-

Թեմա՝ Ռացիոնալ թվերի գումարում և հանում:

1.ՄԻ ծորակն ավազանը լցնում է յոթ ժամում, իսկ մյուսը՝ հինգ ժամում: Ավազանի ո՞ր մասը կլցվի մեկ ժամում, եթե ծորակները բացեն միաժամանակ:

2. Մի ծորակն կարող է լողավազանը լցնել 15 օրում, իսկ մյուսը` 9 օրում: Լողավազանի ո՞ր մասը կլցնեն երկու ծորակները միասին, եթե առաջինը բացեն չորս օր, իսկ երկրորդը` հինգ օր:


3.Կատարիր գորշծողությունը՝
-17/56+5/14
5/72+1/8
55/51-8/17
7/36+5/54 +11/18
7/12-31/36
1/2-1/3


4.Գրիր այն բոլոր բնական թվերը, որոնք աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում */7-ը կլինի կանոնավոր կոտորակ , իսկ 5/*-ը՝ անկանոն:

5.Առաջին շտեմարանում կա 13/21 տ ցորեն, երկրորդում 9/14 տ: Ո՞ր շտեմարանում ավելի շատ ցորեն կա և որքանո՞վ ավելի:

6.Մի տրակտոր կարող է դաշտը վարել 12 օրում, իսկ մյուսը` 9 օրում: Դաշտի ո՞ր մասը կվարեն երկու տրակտորները միասին, եթե առաջինը աշխատի 5 օր, իսկ երկրորդը` 4 օր:

7Կատարիր գործողությունը՝
-31x (+21)
+25x(+25)
-14x(-120)
6666:(-20)
-1000:(+100)
-90x(-18)
+75x(-11)
-13+13-14+14-15+15-16+16=
-21x(-78+8-42+112)

8. Առաջին օրը աշակերտը կարդաց գրքի 1/5-ը, իսկ երկրորդ օրը` 1/8 -ը: Գրքի ո՞ր մասը մնաց կարդալու:
06.03.2019թ.
Հարցերի քննարկում:
Դաս.՝ 18.

Այսօր դասին չեն աշխատել՝ 
Ռուզան, Նարեկ, Դավիթ


Ռացիոնալ թվերի գումարում և հանում:

Տեսական նյութ

Կանոն 1. Միևնույն նշանով ռացիոնալ թվերը գումարելու համար պետք է գումարել նրանց բացարձակ արժեքները և ստացված թվից առաջ դնել գումարելիների ընդհանուր նշանը։
Կանոն 2. Տարբեր նշաններով երկու ռացիոնալ թվեր գումարելու համար պետք է այդ թվերի բացարձակ արժեքներից ավելի մեծից հանել ավելի փոքրը և ստացված թվից առաջ դնել այն գումարելիի
նշանը, որի բացարձակ արժեքն ավելի մեծ է։
Առաջադրանք 1.

-3/10+(-2/10)=
+61/99+(-11/99)=
-14/25+(-14/25)=
101/102+1/102=
-3/10-(-2/10)=
+61/99-(-11/99)=
-14/25-(-14/25)=
101/102-1/102=

Առաջադրանք 2.
Երկու թվերի գումարը 220 է։ Թվերից մեկը մյուսից 4 անգամ մեծ
է։ Գտե՛ք այդ թվերը։

Առաջադրանք 3.
2/7+1/4
-3/15+(-2/5)
-2/4+(-1/5)
+1/3+1/4
+45/82+1/41
-34/69+(-1/138)
2/7-1/4
-3/15-(-2/5)
-2/4-(-1/5)
+1/3-1/4
+45/82-1/41
-34/69-(-1/138)
Առաջադրանք 4.
Եռանկյան կողմերից մեկը 26 սմ է, երկրորդը 3 անգամ փոքր է
երրորդից։ Գտե՛ք եռանկյան կողմերը, եթե նրա պարագիծը 62 սմ է։

Առաջադրանք 5.
Համեմատե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը.
ա) +3.4/5   և -2.1/6,
բ) -6.3/10 և 0:
գ) -4.1/6 և -4.3/4,
դ) +8 և +8.4/9
ե) -35/6 և -33/4,

զ) +8.3/10 և +8.4/5:04.03.2019թ.
Հարցերի քննարկում:
Դաս.՝ 17.
Ռացիոնալ թվերի համեմատումը

Տեսական նյութ
Նախ սահմանենք ռացիոնալ թվի բացարձակ արժեքը։
Ռացիոնալ թվի բացարձակ արժեքը կոորդինատային ուղղի վրա այդ թվին համապատասխանող կետի հեռավորությունն է Օ կետից։
Օրինակ՝
              |-34|=|+34|=34
Ռացիոնալ թվերը համեմատվում են հետևյալ կանոնի համաձայն.
Երկու ռացիոնալ թվերից ավելի մեծ է այն թիվը, որը կոորդինատային
ուղղի վրա գտնվում է ավելի աջ։
Այսպիսով՝
1) ցանկացած դրական ռացիոնալ թիվ մեծ է զրոյից և ցանկացած
բացասական ռացիոնալ թվից.
2) երկու դրական ռացիոնալ թվերից ավելի մեծ է այն թիվը, որի
բացարձակ արժեքն ավելի մեծ է.
3) երկու բացասական ռացիոնալ թվերից ավելի մեծ է այն թիվը,
որի բացարձակ արժեքն ավելի փոքր է,
4) ցանկացած բացասական ռացիոնալ թիվ փոքր է զրոյից։

Առաջադրանքներ (դասարանում)
1) Գտե՛ք թվի բացարձակ արժեքը.
ա) |-7.2/9|=7.2/9
բ) -62.7/71
գ) +33/4,
դ) 0,
ե) +15.2/324,
զ) -9.7/8:

2.Երեք օրում խանութում վաճառվել է թենիսի 45 գնդակ։ Առանձին
օրերին վաճառված գնդակների քանակները հարաբերում են իրար այնպես,
ինչպես 3 ։ 2 ։ 4, այսինքն՝ առաջին օրը վաճառել են բոլոր
գնդակների երեք մասը, երկրորդ օրը՝ երկու մասը, իսկ երրորդ օրը՝
չորս մասը։ Քանի՞ գնդակ է վաճառվել խանութում ամեն մի օրը։

3) Համեմատե՛ք հետևյալ ռացիոնալ թվերը.
ա) +3.4/5   և -2.1/6,
բ) -6.3/10 և 0,
գ) -9.1/10  և -8.2/3,
դ) 0 և +6.1/2,
ե) -3.5/6 և -4.3/7,
զ) +8.3/10 և +8.4/9:


4.Գտե՛ք գումարը /Կրկնողություն/
ա) (–11) + (–2) + 6 + 5 + (–7),
բ) 22 + (–14) + (–30) + (–15) + 19,
գ) 8 + 14 + (–21) + (–36) + (–1),


դ) (–33) + 25 + (–40) + (–25) + 80:

5. Հաշվիր ուղղանկյան մակերեսը, եթե նրա կողմերն են ՝2.1/2 և 3/5:

6. AB հատվածը C կետով բաժանված է երկու մասի, որոնց
միջնակետերի հեռավորությունը 8.1/2սմ է։ Ինչքա՞ն է AB հատվածի

երկարությունը։


Շաբաթ և կիրակի օրերի համար.
Սիրելի սովորողներ,  շաբաթ և կիրակի  օրը փորձեք նայել  փետրվար ամսվա ֆլեշմոբի  այն խնդիրները, որոնք մենք դասարանում չենք հասցրել քննարկել:
Տե՛ս  հղումը...

01.03.2019թ.
Դաս.16.

1.Շոգենավը, որի սեփական արագությունը 6 անգամ մեծ է գետի
հոսանքի արագությունից, հոսանքի ուղղությամբ 3 ժամում անցել
է 63 կմ։ Գտե՛ք շոգենավի սեփական արագությունը և գետի հոսանքի արագությունը։

2.Եռանկյան պարագիծը 42 սմ է, ինչքան է քառակուսու մակերեսը, եթե քառակուսու կողմը եռանկյան պարագծի 1/7 մասն է:


3.Գտեք երեք հաջորդական թվեր, որոնց գումարը լինի 180:

4.Գրված են 1 2 3 4 5 6 թվերը: Օգտագործելով թվաբանական գործողության  նշաններ և փակագծեր, առանց թվերի հերթականությունը փոխելու, կազմեք արտահայտություն, որի արժեքը լինի 121:

5. Իրար հավասար են արդյո՞ք կոտորակները՝
7/11  և -7/11
5/3  և   -5/3
-7/3   և  (-7)/3
-15/4  և  15/(-4)

6. Դասավորիր աճման կարգով՝

0, -2.17/50,   3.81/100, -3.4/5,  99, -6.1/2

7. Գրիր այն բոլոր  ամբողջ թվերը, որոնք գտնվում են հետևյալ թվերի միջև՝
 -3 .4/9      և     2. 1/2
0        և           8. 3/10
+8.18/25   և    10. 1/4
-3         և       1. 5/198

8.Քառակուսու պարագիծը 52 սմ է: Գտեք այն եռանկյան պարագիծը, որի բոլոր կողմերը հավասար են և հավասար են այդ քառակուսու կողմին:


28.02.2019թ.
Դաս. 15.
Նախագիծ 2-Ռացիոնալ թվեր


Այսօր դասին չեն աշխատել հետևյալ սովորողները՝


Դասին եկել են անպատրաստ՝ ԿարապետԱյսօր դասի ամենաուշադիր սովորողը՝  Տիգրան


1.Սեդան մտապահված թվին ավելացրեց 12, ստացվածը կրկնապատկեց, արդյունքից հանեց 32 և ստացվեց 42: Ո՞ր թիվ էր մտապահել Սեդան:

2.Կատարելով կրճատում, ստուգիր որ երկու կոտորակներ իրար հավասար են:
18/27 և   2/3
33/11  և 15/5
20/24  և 5/6
4/3    և  12/9
21/14  և   3/2
88/16   և  11/2
96/192 և    1/2
21/10    և 105/50

3.Արդյո՞ք հավասար են  երկու  կոտորակները՝
 1/3 և  3/9
2/5  և   8/19
7/4   և  14/8
8/13  և  24/39

4.Կրճատիր կոտորակները՝
-50/100
90/10
-36/24
-32/88
1001/2002
69/51

5. Կոտորակները բեր ընդհանուր հայտարարի/ այսինք՝ յուրաքանչյուր կոտորակի համարիչը  և հայտարարը բազմապատկիր այնպիսի  թվով, որ հայտարարները դառնան նույնը/
-1/4      5/6
17/8    -5/12
6/21  3/105
-37/219    1/438


6.Աղցան պատրաստելու համար օգտագործեցին 200 գրամ կարտոֆիլ, 400 գրամ եգիպտացորեն և եգիպտացորենի 1/4- ի չափով բրինձ: Քանի՞ գրամ աղցան ստացվեց:

Լրացուցիչ:

Քառակուսու պարագիծը նրա մի կողմից մեծ է 96 սմ-ով։ Գտե՛ք քառակուսու մակերեսը։27.02.2019թ.
Դաս. 14.
Նախագիծ 2-Ռացիոնալ թվեր


Այսօր դասին չեն աշխատել հետևյալ սովորողները՝


Դասին եկել են անպատրաստ՝ 


Այսօր դասին ակտիվ են եղել հետևյալ սովորողները՝

Տիգրան-9
Հարցերի քննարկում:

Սիրելի սովորողներ, այսօր մաթեմատիկայի ֆլեշմոբի օրն է, չմոռանաք մասնակցել...


1. Երեք ապրանքատար վագոններով տեղափոխում էին 1450 արկղ
բեռ։ Ճանապարհին առաջին վագոնից 75 արկղ տեղափոխեցին
երկրորդ   վագոն, 45 արկղ էլ տեղափոխեցին  երրորդ վագոն։ Այն բանից հետո, երբ կայարաններից մեկում երրորդ վագոնից իջեցրին 250 արկղ, բոլոր երեք
վագոններում եղած արկղերի քանակները հավասարվեցին։ Սկզբում
քանի՞ արկղ կար վագոններից յուրաքանչյուրում։


2. Գրիր  հինգ հատ կանոնավոր, հինգ հատ անկանոն կոտորակներ, հինգ հատ բացասական խառը թվեր:

Օրինակ՝
1/4-կանոնավոր
5/4-անկանոն
-2.1/7-խառը թիվ

3.Գրիր հինգ հատ այնպիսի  բացասական կոտորակներ, որ հնարավոր լինի կրճատել:

Օրինակ՝
-4/8=-1/2

4. Գրիր հինգ բացասական ռացիոնալ թվեր, հաշվիր բացարձակ արժեքները:

/-1.2/3  /=1.2/3
5. Կրճատիր կոտորակները՝


18/27
25/100
88/16
-4/60
-1000/2000
21/28
950/50
-880/600

Հետևյալ ռացիոնալ թվերից որոնք են անկանոն:

6. Դպրոցի աշակերտներից 15-ը գերազանցիկ են,  որը կազմում է  բոլոր
աշակերտների 5 %-ը:: Քանի՞ աշակերտ կա դպրոցում:

7.Հաշվիր.
ա) 3401 – (–8)
գ) 290 – (–110)
դ) –701 – (–14)
ե) –48–(–25)
զ) –17 – (–34)
է) –52 – (–2)
ը) 82 – (–3):
25.02.2019 
Դաս.13
Այսօր դասին ակտիվ են  եղել՝ Աշոտը, Հայկը:
Նախագիծ 2-Ռացիոնալ թվեր
Աշխատանք գրքից՝ 745-750:


22.02.2019թ.
Դաս.12.
Առաջադրանքներ:

1)Տրված են –5, –11, +18, –9, +6 թվերը։ Գտե՛ք՝
ա) այդ թվերի գումարի հակադիր թիվը,
բ) այդ թվերին հակադիր թվերի գումարը։
2) Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք


A (–2), B (+5), C (–8), D (–1), E (+2) կետերը։


3)Ճի՞շտ է արդյոք, որ եթե

                                        a + |a| = 0

գրառման մեջ a-ի փոխարեն գրենք որևէ բացասական թիվ, կստացվի

հավասարություն: Իսկ եթե գրենք զրո կամ դրակա՞ն թիվ:

4)Գնել են երկու տեսակի կոնֆետներ` վճարելով ընդամենը


6500 դրամ: Առաջին տեսակի կոնֆետից, որի 1 կիլոգրամն արժե


2200 դրամ, գնել են 2 կգ: Մնացած գումարով գնել են երկրորդ


տեսակի կոնֆետներ` 1 կիլոգրամը 700 դրամով: Երկրորդ տեսակի

քանի՞ կիլոգրամ կոնֆետ են գնել:5) Գնացքը 3 ժամում անցավ 250 կմ։ Առաջին


ժամում այն անցավ ճանապարհի 40 %-ը,


երկրորդ ժամում՝ մնացածի 40 %-ը։ Քանի՞


կիլոմետր անցավ գնացքը երրորդ ժամում։

6)Կառքի առջևի անիվը 96 պտույտ է կատարում, երբ հետևի անիվը

կատարում է 64 պտույտ: Որքա՞ն է հետևի անիվի շրջագծի երկարությունը,

եթե առջևի անիվինը 2 մ է:

Խնդիր ֆլեշմոբից:1.Եթե թվից հանենք 75 ու արդյունքն ավելացնենք 2 անգամ, կստանանք՝ 160: Գտեք այդ թիվը:


2.Դասարանում կա 8 տղա և 10 աղջիկԱյդ դասարանի աշակերտների կեսը հիվանդ ենԱղջիկներիցառնվազն քանի՞սն են հիվանդ:
21.02.2019
Դաս՝11.

Այսօր դասին չեն աշխատել՝
Արսենը, Տիգրանը/ Համակարգչի հետ ունեն խնդիր, խնդրում եմ վերանորոգել/:
Դասին չի աշխատել՝ Կարապետը:
Դասին ակտիվ են  մասնակցել՝ Հրանտը, Էդուարդը:1)Գրե՛ք հետևյալ թվերը` նվազման կարգով.
–19, 23, –72, 12, -4, 8, –17, –30, 1, 0, 3։
2)Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք
–7, +1, +4, –5, –2, 0, +8, +10
թվերին համապատասխանող կետերը։
Գտիր ծայրակետերի հեռավորությունը:
3)Հաշվե՛ք
ա) |31| + |27|
բ) |44| : |– 4|

գ) |– 6| + |4|

դ) |– 50| x |– 4|ե) |– 69| + |411|

զ) |– 500| : |– 4|
4)Կատարե՛ք գումարում.
ա) (+3) + (–4),
բ) (+15) + (–6)
գ) (–21) + (+8),
դ) (+19) + (–12)
ե) (–11) + (+5),
զ) (–8) + (+7):
5)Կատարե՛ք հանում.
ա) 29 – (–11)
բ) –70 – (–14):

գ) –11 – 9,

դ) 8 – 2:ե) –16 – 7,

զ) 0 –16։


6)Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի
հավասարություն.
ա) * ։ 3 = –7,


բ) * ։ (–8) = –6:

գ) (–*) ։ (–20) = 4,

դ) * ։ (–5) = 2:ե) (–*) ։ 5 = –3,

զ) (–*) ։ (–6) = 5։

Խնդիր ֆլեշմոբից:

Հակոբը գնաց 5-օրյա արշավի: Նա սկսեց արշավը երկուշաբթի օրը, իսկ նրա արշավի վերջին օրը ուրբաթն էր: Ամեն օր Հակոբը քայլել է 3 կմ-ով ավելի, քան նախորդ օրը: Արշավի ավարտին նրա անցած ընդհանուր ճանապարհը 95 կմ էր: Քանի՞ կմ էր քայլել Հակոբը երեքշաբթի օրը:

20.02.2019թ.
Դաս 10:

Թեման՝ Ամբողջ թվերի բաժանումը
Տեսական նյութ
Ձևակերպենք ամբողջ թվերի բաժանման համապատասխան կանոնները:
Կանոն 1.
Միևնույն նշանն ունեցող ամբողջ թվերի քանորդը դրական
ամբողջ թիվ է, որի բացարձակ արժեքը հավասար է բաժանելիի և
բաժանարարի բացարձակ արժեքների քանորդին:
օրինակ՝
(-15):(-5)=+|-15||-5|=+155=3
Կանոն 2.
Տարբեր նշաններ ունեցող ամբողջ թվերի քանորդը բացասական
ամբողջ թիվ է, որի բացարձակ արժեքը հավասար է
բաժանելիի և բաժանարարի բացարձակ արժեքների քանորդին:
Օրինակ՝
(-15):(+5)=-|-15||+5|=-155=-3:
Նշենք նաև, որ ոչ մի ամբողջ թիվ 0-ի բաժանել չի կարելի, իսկ 0-ն
ցանկացած ամբողջ թվի բաժանելու արդյունքը հավասար է 0-ի։
Առաջադրանքներ(դասարանում)
1) ա) Երկու ամբողջ թվերի քանորդը դրական է։ Ի՞նչ նշաններ կարող են
ունենալ բաժանելին և բաժանարարը։
բ) Երկու ամբողջ թվերի քանորդը բացասական է։ Ինչպիսի՞ն պիտք է
լինեն բաժանելիի և բաժանարարի նշանները։
2) Հաշվե՛ք.
ա) +38 ։ (–19)
բ) –420 ։ (–15)
գ) 0 ։ (–14)
դ) –600 ։ (–150)
ե) –531 ։ (+3)
զ) –121 ։ (–11)
3) Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն գրելու դեպքում
կստացվի հավասարություն.
ա) –3 · * = 21,   
գ) –10 · * = 0,  
ե) –21 · * + 3 = 45,
բ) 6 · * = –36,  
դ) –9 · * + 1 = –80,  
զ) 2 – 3 · * = 20։
4) Հաշվե՛ք.
ա) 8 ։ (–2) – 14 ։ (–7) + (–12) ։ 4,
բ) (–55 ։ 11 + 48 ։ (–16)) ։ (–4),
գ) –18 ։ (–9) + 16 ։ (–8) – 24 ։ (–6),
դ) –66 ։ (72 ։ (–9) + 105 ։ (–35)),
ե) (33 ։ (–3) – 40 ։ (–8)) ։ (–3),
զ) –84 ։ (–56 ։ (–7) + 54 ։ (–9))։

Լրացուցիչ:
5) a-ի և b-ի ի՞նչ արժեքների դեպքում կստացվի հավասարություն.
ա) a : b = 0, գ) a : b = a, ե) (–a) : b = –1,
բ) a : b = 1, դ) a : b = –a, զ) a : (–b) = –1:
6) Հայտնի են բաժանման հետևյալ հատկությունները.
(a + b) : c = a : c + b : c, (a · b) : c = (a : c) · b:
Ստուգե՛ք, որ այս հարաբերակցությունները ճիշտ են հետևյալ
ամբողջ թվերի համար.
ա) a = 20, b = 10, c = –5,


բ) a = –18, b = –9, c = 3:
18.02.2019թ.
Դաս 9.
Ստուգում 1-ի քննարկում, լուծում, բլոգներում թողարկում:


1. Գտեք  104 թվի   3/4  մասը: (2 միավոր )
2.Կատարե՛ք  հանում: (2 միավոր )
ա)  34-(-7)=                                                     գ)  101-(-8)=  
բ) -48-(-25)=                                                    դ)  -17-(-34)=

3.Կատարե՛ք  գումարում: (2 միավոր )
ա)  34+(-17)=                                                   գ)  201+(-11)=
բ) -49+(-25)=                                                    դ)  -16+(-34)=

4. Գտե՛ք  արտահայտության  արժեքը: (2 միավոր )
ա)  (-39-21)+11=                                         բ)  (18+6)-39=

5.Թվերը   դասավորե՛ք  աճման  կարգով: (2 միավոր )
-7,  21, 0, -40, -6, 28, 30, -2

6 . Թվերից  հանե՛ք  11. (4 միավոր )
-178 ,  +19,  0,  -3,  -16,   24,  - 5,  -41,
7. Գտե՛ք  այն թիվըորի՝   (4 միավոր)
ա)  3% հավասար  է  60-ի                               բ)   17% հավասար  է  340-ի

8.   -ի փոխարեն տեղադրիր այնպիսի թիվոր ստացվի ճիշտ հավասարություն՝  (2  միավոր)
       
         27−139=−


        Պատասխան՝  -ի փոխարեն պետք է լինի  -ը:

Լրացուցիչ աշխատանք-18.02.2019
1.Գտիր, ինչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի
ստացվի հավասարություն.
ա) | * | = 4, գ) | * | = 0, ե) 6 · | * | – 2 = 10,
բ) 2 · | * | = 8, դ) – | * | = –1, զ) 8 · | * | = 0։
2) Երկու թվերի արտադրյալը բացասական թիվ է։ Ի՞նչ նշան կարող
են ունենալ արտադրիչները։

3)Գրե՛ք հետևյալ թվերը`

նվազման կարգով. –190, 203, 2, 129, -41, 8, –17, –30, 1, 0, 3։

4)Հաշվե՛ք

ա) |-3001| + |279|

բ) |40040| : |– 40|

5)Կատարե՛ք գումարում.

ա) (+3) + (–4),

բ) (-159) + (–6)

գ) (-15) - (–6):

դ) (+159) + (–611):

ե) 2900 – (–1100)

զ) –700 – (–140):

Խնդիր ֆլեշմոբից:Ալեքսն ու Մաքսը մասնակցում են <<Մաթեմատիկայի ֆլեշմոբ>> մրցույթին: Այն ժամանակահատվածում, երբ Ալեքսը լուծում է 4 խնդիր, Մաքսը լուծում է 3 խնդիր: Մրցույթի ընթացքում տղաները լուծեցին ընդհանուր թվով 35 խնդիր: Ալեքսը Մաքսից քանի՞ խնդիր ավել լուծեց:

16.02.2019-17.02.2019թ.
Շաբաթ- կիրակի օրերի համար

1. Որքա՞ն է գնացքի արագությունը, եթե այն 9 ժամում անցել է 180 կմ-ով ավելի, քան 6 ժամում։2.Մարմինը, որի զանգվածը Երկրի վրա 1 կգ է, Լուսնի վրա ունի 160գ
զանգված։ Լուսնի վրա որքա՞ն կլինի այն մարմնի զանգվածը,
որի զանգվածը Երկրի վրա 250 կգ է։

3.Բերե՛ք այնպիսի երեք ամբողջ թվերի օրինակ, որ առաջին երկու
թվերի ար տադրյալը լինի բացասական թիվ, իսկ բոլոր երեքի
արտադրյալը հավասար լինի զրոյի:

4.Նկարում պատկերված ուղղանկյունը տրոհված է հինգ քառակուսիների: Ներկված քառակուսու կողմը հավասար է 3-ի: Գտնել ուղղանկյան պարագիծը:
%d5%a7%d5%a7%d5%a7%d5%a7
5. Մայրը  25 տարեկան է, իսկ դուստրը՝  3: Քանի տարի անց մայրը  3 անգամ մեծ կլինի, քան դուստրը:
Սովորողը 20 միավորից ստացել է՝
 1. Աղազարյան Դավիթ- -ժամանակին չի հանձնել
 2. Հայկ Ղազարյան -19
 3. Իռեն Կարապետյան -14
 4. Ռուզաննա Բաբաջանյան-15
 5. Նարեկ Գրիգորյան-10
 6. Անժելինա Սիմոնյան
 7. Տիգրան Մարջանյան-20
 8. Հրանտ Հակոբյան-16
 9. Հակոբ Միրզոյան
 10. Աշոտ Սուքոյան
 11. Արսեն Հովհաննիսյան- աշխատանքը չի ուղարկել
 12. Եվա Սահրադյան-9
 13. Արեն Բաբաջանյան-10
 14. Հասմիկ Վարդանյան-14
 15. Էդուարդ Սարգսյան-14
 16. Սեդա Հովհաննիսյան
 17. Վարսիկ Հակոբյան
 18. Արկադի Ավանեսյան-16
 19. Աբել Բաբայան-19
 20. Գրիգոր Զաքարյան
 21. Կարապետ Մադաթյան-Աշխատանքը չի ուղարկել
 22. Նարե Սերոբյան
 23. Դարեհ Օհանյան
 24. Հասմիկ Աղվանյան-աշխատանքը չի ուղարկել
 25. Եվա Աղգաշյան-10


15.02.2019թ.
Ուրբաթ
Ինքնուրույն աշխատանք 1.

1. Գտեք  104 թվի   3/4  մասը: (2 միավոր )
2.Կատարե՛ք  հանում: (2 միավոր )
ա)  34-(-7)=                                                     գ)  101-(-8)=  
բ) -48-(-25)=                                                    դ)  -17-(-34)=

3.Կատարե՛ք  գումարում: (2 միավոր )
ա)  34+(-17)=                                                   գ)  201+(-11)=
բ) -49+(-25)=                                                    դ)  -16+(-34)=

3. Գտե՛ք  արտահայտության  արժեքը: (2 միավոր )
ա)  (-39-21)+11=                                         բ)  (18+6)-39=

5.Թվերը   դասավորե՛ք  աճման  կարգով: (2 միավոր )
-7,  21, 0, -40, -6, 28, 30, -2

6 . Թվերից  հանե՛ք  11. (4 միավոր )
-178 ,  +19,  0,  -3,  -16,   24,  - 5,  -41,
7. Գտե՛ք  այն թիվըորի՝   (4 միավոր)
ա)  3% հավասար  է  60-ի                               բ)   17% հավասար  է  340-ի

8.   -ի փոխարեն տեղադրիր այնպիսի թիվոր ստացվի ճիշտ հավասարություն՝  (2  միավոր)
       
         27−139=−        Պատասխան՝  -ի փոխարեն պետք է լինի

14.02.2019/Հինգշաբթի/
Դաս. 7.
 Թեմա՝
ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ
 Բնական և կոտորակային թվերի գումարման ձեզ հայտնի տեղափոխական և զուգորդական օրենքները ճիշտ են նաև ամբողջ թվերի համար։
 Տեղափոխական օրենք :

Երկու ամբողջ թվերի գումարը գումարելիների տեղերը փոխանակելիս մնում է նույնը։
 Թվերի փոխարեն գործածելով տառերը՝ այս օրենքը կարելի է գրի առնել հետևյալ կերպ.
 a + b = b + a։
Զուգորդական օրենք 

Եթե երկու ամբողջ թվերի գումարին ավելացվում է մի երրորդ ամբողջ թիվ, արդյունքը հավասար է այն ամբողջ թվին, որը ստացվում է առաջին թվին երկրորդ և երրորդ թվերի գումարն ավելացնելիս.
(a + b) + c = a + (b + c)։
Առաաջադրանքներ:

1.Ամբողջ թվերի զույգի համար ստուգե՛ք գումարման տեղափոխական օրենքի ճշտությունը.
 ա) –9, –1,
 գ) +8, –10,
ե) –13, +14,
է) +8, 0,
բ) –3, +7,
դ) –21, +12,
զ) 0, –7,
ը) +1, –4։

2.Գրի՛ առեք արտահայտությունը և հաշվե՛ք նրա արժեքը
 ա) –3 և –4 թվերի գումարին գումարել 11-ին հակադիր թիվը,
 բ) –7-ին հակադիր թվին գումարել 8 և –18 թվերի գումարը,
գ) 8 և –5 թվերի գումարին հակադիր թվին գումարել –17 թիվը:

3.Տասնվեցհարկանի շենքի երկու հարևան մուտքերի վերելակները կանգնած էին 12-րդ հարկում։ Մի վերելակը նախ բարձրացավ 2 հարկ, ապա իջավ 5 հարկ։ Մյուս վերելակը նախ իջավ 5 հարկ, ապա բարձրացավ 2 հարկ։ Ո՞ր հարկերում կանգնած կլինեն վերելակները։

4. Ինչպե՞ս կփոխվի երկու ամբողջ թվերի արտադրյալը, եթե փոխվի արտադրիչներից մեկի նշանը:

5. Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ արտահայտություն.
ա) ( –4 ) · ( +5 ) * 0,
բ) ( –2 ) · ( –3 ) · ( +4 ) * 5,
գ) ( –9 ) · ( +1 ) · ( +8 ) * 0,
դ) ( –9 ) · ( –7 ) * ( +7 ) · ( +9 )։

 6. Հաշվե՛ք.
ա) 2 · | –11 + 4 | – | +5 – 8 |,
բ) | 8 – 4 + 2 | · | 7 – 7 |,
գ) 10 · | –2 + 1 | + 6 · | – 4 – 9 |,
 դ) | 9 – 5 + 4 | ։ | –16 + 14 |,
ե) | 3 – 4 – 1 | · | 2 + 7 – 12 |,
զ) | 25 + 6 – 1 | ։ | –17 + 4 + 8|։

7. Ճի՞շտ է արդյոք, որ երկու դրական թվերից ավելի մեծ է այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելի մեծ է։


 8. Ճի՞շտ է արդյոք, որ երկու բացասական թվերից ավելի մեծ է այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելի փոքր է։
13.02.2019/(Չորեքշաբթի)
Դաս 6.

Ամբողջ թվերի բազմապատկումը և բաժանումը:
Աշխատանք գրքից՝ 594-597, 595 ա, բ. 603, 610


595ա/ առաջադրանքը ճիշտ հաշվելու համար Տիգրանը, Նարեն գնահատվում են 9 միավոր:11.02.2019թ
Դաս. 5.
Բանավոր հաշվարկ, հաղթող՝ Հայկ


Ամբողջ թվերի բազմապատկումը և բաժանումը:
Աշխատանք գրքից՝ 587-593
Խնդիր:
 Մի դույլում կա երեք
անգամ շատ կաթ, քան մյուսում: Երբ առաջին դույլից 5 լիտր կաթ լցրեցին երկրորդի մեջ, երկու դույլերում կաթի քանակը հավասարվեց:Քանի՞ լիտր կաթ կար դույլերից յուրաքանչյուրում:Դաս 4. /08.02.2019/


 1.Գտե՛ք և համեմատե՛ք արտահայտությունների արժեքները.
ա) 8 – 3  3 – 8, 
բ) (–7) – 4  4 – (–7), 
գ) –25 – (–3)   –3 – (–25),
դ) 6 – (–2) ,    (–2) – 6։
2. Օդի ջերմությունը իջավ 7օC-ով և դարձավ –3օC։ Որքա՞ն էր օդի ջերմությունը մինչև այդ փոփոխությունը։
3.Օդի ջերմությունը բարձրացավ  7օC-ով և դարձավ –3օC։ Որքա՞ն էր օդի ջերմությունը մինչև այդ փոփոխությունը։
4. Ստուգե՛ք,  ճիշտ կլինի արդյոք անհավասարությունը, եթե
աստղանիշի փոխարեն գրվի զրոյից մեծ ամբողջ թիվ։
ա) * – 0 < 0 
բ) 1 – * < 0
գ) 0 – * < 0
դ) 3 – * < 3 
5.  Սուզանավի խորաչափը ցույց էր տալիս ծովի մակերևույթից 145 մ
խորություն (–145 մ)։ Որոշ ժամանակ անց խորաչափի ցուցմունքը
դարձավ –173 մ։ Ինչքա՞ն էր սուզանավի ընթացքի նախկին և նոր
խորությունների տարբերությունը։
6.Լրացրու աղյուսակը՝
Գումարելի ՝       -3, 0,   1,  10,  -4,   8, -7
գումարելի`         4, -2, -5, -16, -3, -16,   0
Գումար`?
7.  Գտե՛ք գումարը.
ա) (–11) + (–2) + 6 + 5 + (–7)
բ) 8 + 14 + (–21) + (–36) + (–1)
գ) 22 + (–14) + (–30) + (–15) + 19
դ) (–33) + 25 + (–40) + (–25) + 80 


8. Ճի՞շտ է, որ եթե մի ամբողջ թիվը փոքր է մյուսից, ապա նրա բացարձակ արժեքը նույնպես փոքր կլինի մյուսի բացարձակ արժեքից։

Հինգշաբթի.07.02.2019
Դաս 3.
Թեմա: Ամբողջ թվեր:
Համարներ՝559-566

Չորեքշաբթի
Դաս 2. /06.02.2019/
Թեմա: Ամբողջ թվեր
Օրինակներ`
(-3)+(-5)=
(-4)+(-6)=
(-5)+(-15)=
.1. Գումարե՛ք հետևյալ թվերը.
ա) –10, +7 և –3 =
բ) –18, +11 և –10 = 
գ) +7, +3 և –4 =
դ) +18, –27 և –5 =
ե) +23, –40 և +6 = 
զ) –29, +40 և +30 = 
2. Մի հույն ծնվել է մ. թ. ա. 48 թ. և վախճանվել է մ. թ. 25 թ.։ Քանի՞ տարի է ապրել այդ հույնը։
3. Էլեկտրագնացքը, կայարանից դուրս գալով, նախ մի ուղղությամբ անցել է 35 կմ, ապա հակառակ ուղղությամբ` 63 կմ։ Կայարանից ի՞նչ եռավորության վրա է գտնվում էլեկտրագնացքը։
4. Հաշվե՛ք 2 ·|*| – |–6| + 3 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի
փոխարեն տեղադրելով +2, –10, +5, –6, –1, 0 թվերը։
2 ·|+2| – |–6| + 3 = 
2 ·|-10| – |–6| + 3 = 
2 ·|+5| – |–6| + 3 =
2 ·|-6| – |–6| + 3 =
2 ·|-1| – |–6| + 3 =
2 ·|0| – |–6| + 3 =  
5. Հաշվե՛ք.
ա) |–3| + |+2| – 4=
բ) |–28| + |–6| – 25=
գ) 4 · |+6|– 3 · |–7| + 2=
դ) 18 · |–8|+ 3 · |+4| – 100=
6. Ճի՞շտ են արդյոք հետևյալ պնդումները.
ա) Նույն բացարձակ արժեքն ունեցող երկու ամբողջ թվերն
իրար հավասար են։
բ) Երկու ամբողջ թվերից ավելի մեծ է այն թիվը, որի բացարձակ
արժեքն ավելի մեծ է։
7. Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք A (–7), B (+2) կետերը և գտե՛ք
նրանց հեռավորությունը։ Ճի՞շտ է արդյոք, որ այդ հեռավորությունը
հավասար է C (+7) և D (–2) կետերի հեռավորությանը։
Երկուշաբթի

Դաս   1.
Ամբողջ թվերի գումարումը:
Աշխատանք գրքից՝ 532-539:

0 коммент.:

Отправка комментария