суббота, 19 августа 2017 г.

8-2 ԴԱՍԱՐԱՆ-2019

8-րդ դասարան

Սիրելի սովորող, ներբեռնի՛ր 
Հանրահաշիվ
ԵՐկրաչափություն

23.05.2019թ.
Կրկնողություն/ երկրաչափություն/
1.     Քառակուսու մակերեսը 81 սմ է: Գտեք այդ քառակուսու կողմը:
2.     Զուգահեռագծի կից կողմերը 8 և 11 են, իսկ նրանց կազմած սուր անկյունը 30º է: Գտեք զուգահեռագծի մակերեսը:
3.     Գտեք շրջանագծին արտագծած ABCD քառանկյան պարագիծը, եթե BC=11; AD=15:
4.     Ապացուցիր, որ ցանկացած շեղանկյանը կարելի է ներգծել  շրջանագիծ:
5.     Սեղանի մեծ և փոքր հիմքերը համապատասխանաբար 12 և 6 են, իսկ բարձրությունը` 7: Գտեք սեղանի մակերեսը:
6.     ABC ուղղանկյուն եռանկյան էջերը ` AB=4 սմ և BC=3 սմ են:
ա. Հաշվիր եռանկյան ներքնաձիգը, մակերեսը :
բ. Հաշվիր A անկյան սինուսը, կոսինուսը, տանգենսը:
7.     ABCD ուղղանկյան A անկյան կիսորդը BC կողմը հատում է K կետում, ընդ որում BK=9; CK=12: Գտնեք AB կողմի երկարությունը և ուղղանկյան մակերեսը:

8.     Ուղանկյուն եռանկյան էջերի գումարը 17  է, իսկ ներքնաձիգը՝ 13:  Գտիր ուղղանկյուն  եռանկյանը ներգծած շրջանագծի շառավիղը:


20.05.2019թ.
16.05.2019թ-17.05.2019թ./Երկրաչափություն/
Կրկնողություն


Աշխատանքն նախատեսված է երկու օրվա համար՝


14.05.2019թ.

Թեմա՝ Ֆունկցիա, գրաֆիկը
Կառուցում ենք y=|x|  ֆունկցիայի գրաֆիկը:

Առաջադրանք 1.
Կառուցել հետևյալ ֆունկցիաների գրաֆիկները՝
y=-|x|
y=|x+2|
y=2|x|
y=2|x+1|
y=-3|x|

13.05.2019թ.

Թեմա՝ Ֆունկցիա, գրաֆիկը
Առաջադրանքներն՝  այստեղ...07.05.2019թ.
Թեմա՝ Քառակուսային հավասարումների 

կիրառությունը խնդիրներ լուծելիս:


Աշխատանք գրքից՝ 652, 653, 654, 655, 651
06.05.2019թ.
Թեմա՝ Քառակուսային եռանդամի վերլուծումը

 գծային  արտադրիչների
Հարցերի քննարկում:Յուրաքանչյուր համարի ա/բ/գ/ կատարում ենք դասարանում:02.05.2019թ.
Պարապմունք 27.
Ինքնաստուգում՝ 4.
Անի-9
Ռուզաննա-9
Գարիկ-9
Յանա-9
Նարե-5
Անի Մ.-4
Մերի-5
Մարտին-9
Ջո-7
Դանիել-9
Առնո-9
Դավիթ-9.

30.04.2019թ.
Պարապմունք՝ 26.
Պատրաստվում ենք Ինքնաստուգման:
Ինքնաստուգումը գրելու ենք հինգշաբթի օրը:Առաջադրանք 1.
Գտիր տրված հավասարումների գործակիցները՝
 15x2+23x-9=0
x2+3x5 =0
x2+12x-45x5 =-35
(x-2)(x+4)=0
Առաջադրանք 2.
Տրված հավասարումներից  ո՞րն է հանդիսանում քառակուսային հավասարում:

Ընտրիր ճիշտ պատասխանի տարբերակը:
·         1+6x=x
·         2x+3=0
·         4x2−3x=0

Առաջադրանք 3.
x2+8x=3 հավասարումը՝
·         բերված տեսքի չէ:
·         բերված տեսքի է:

Առաջադրանք 4.
Արդյո՞ք 5 թիվը հետևյալ հավասարման արմատ է` x2−x−2=0

·         արմատ չէ
·         արմատ է

Առաջադրանք 5.
Գտիր քառակուսային հավասարման տարբերիչը և արմատները
3x2+9x+6=0
4x2+12x+9=0
14x2+11x-3=0
x2+22x+21=0
x2-20x+69=0
3x2+9x+600=0

Առաջադրանք 6.
Կազմիր քառակուսային հավասարում, որում՝ 

ավագ անդամի գործակիցը հավասար է 25 -ի,
x-ի գործակիցը հավասար է -10 -ի,
ազատ անդամը հավասար է 3 -ի:

Առաջադրանք 7.
Թվարկված թվերից ո՞րն է հետևյալ 2x2+4x−1=0 քառակուսային հավասարման տարբերիչը:

Ընտրիր ճիշտ պատասխանի տարբերակը:
·         24
·         18
·         16

Առաջադրանք 8.
2x+12x+16=0

Լուծիր քառակուսի հավասարումը, D/4-ով:

Առաջադրանք 9.
Կազմիր քառակուսի հավասարում, իմանալով նրա արմատները՝ 
ա/ 3, 7:
բ/-1, -2
գ/-15, 1
դ/1/2,   1/3

Առաջադրանք 10.
Առանց լուծելու քառակուսի հավասարումը, որոշիր արմատների նշանները՝

2x2 +11x+9=0
3x2+9x+6=0
x2-6x+8=0
x2-3/5x-0,5=0
-x2-9x-6=0
29. 04.2019

Դաս՝ 25/Հանրահաշիվ/
Թեմա՝ Վիետի թեորեմը:

Առաջադրանքներ գրքից՝ 640, 644,646,647


26.04.2019թ.


Դաս՝ 24/Երկրաչափություն/
Բաց դաս.
Խնդիրներն  այստեղ...
25.04.2019թ.
Դաս՝ 24/Հանրահաշիվ/
Խնդիրներն այստեղ...
Սիրելի սովորող, կարգի բեր բլոգդ:23.04.2019թ.
Դաս՝ 24
Կրկնողություն:
Սիրելի սովորողներ, կարգի բերեք ձեր բլոգները:
Էջ 40, 9-1, 9-2
Էջ 41, 11-1
Էջ 44, 18-1
Էջ 45, 20-1


22.04.2019
Դաս՝ 23

 Թեմա՝  Քառակուսի հավասարման լուծումները:

Աշխատանք գրքից՝ 632-635/ համարների միայն՝ ա, բ, գ/:

19.04.2019
Դաս.22  Երկրաչափություն
Աշխատանք գրքից՝ 391- 394, 396, 39718.04.2019
Դաս.22  Երկրաչափություն
Թեմա՝ 
Սինուսի, կոսինուսի, տանգենսի արժեքները

30, 45, 60 աստիճան անկյունների համար:
Գրել աղյուսակի տեսքով:

16.04.2019.
Դաս 21. Հանրահաշիվ
Թեմա ՝ Լրիվ և թերի քառակուսային հավասարման լուծումները:

Աշխատանք  գրքից ՝ 602, 603, 604, 607

15.04. 2019.
Դաս 20. Հանրահաշիվ
Թեմա ՝ Լրիվ և թերի քառակուսային հավասարման լուծումները:
Աշխատանք   գրքից ՝  619 / ա-դ /, 600, 601: 


Լրացուցիչ: 60504/12/2019.
Դաս 19. Երկրաչափություն / Ուրբաթ /
Րվա ակտիվ սովորող ՝ Մարտին -9

Եմա ՝ Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյան սինուսը,

 կոսինուսը, տանգենսը

Անը- դասագրքից ՝ 389, 289, 290:

Նքնաստուգման արդյունքները տես ՝ ստորև:
Եսական մաս:
Անկյուն եռանկյան մեջ եռանկյունաչահականֆ
Screenshot_4.png
1) Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյան սինուս կոչվում է այդ անկյան դիմացի էջի հարաբերությունը ներքնաձիգին:
2) Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյան կոսինուս կոչվում է այդ անկյան կից էջի հարաբերությունը ներքնաձիգին:
3) Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյան տանգենս կոչվում է այդ անկյան դիմացի էջի հարաբերությունը կից էջին:
α անկյան սինուսը, կոսինուսը և տանգենսը նշանակում են sinα,cosα,tgα և կարդում՝ «սինուս ալֆա», «կոսինուս ալֆա» և «տանգենս ալֆա»:
sinα=դիմացի էջներքնաձիգsinα=accosα=կից էջներքնաձիգcosα=bctgα=դիմացի էջկից էջtgα=ab11.04.2019թ.
Երկրաչափություն
Թեմա՝ Կանոնավոր  բազմանկյուններ:
Ինքնուրույն աշխատանք
 1.  Ո՞ր շրջանագիծն է կոչվում բազմանկյանը ներգծյալ:
 2. Ո՞ր բազմանկյունն է կոչվում  շրջանագծին ներգծյալ:
 3. Ի՞նչ հատկություն ունեն շրջանագծին արտագծյալ քառանկյան  կողմերը:
 4. Ի՞նչ հատկություն ունեն շրջանագծին ներգծյալ քառանկյան անկյունները:
 5. Ո՞ր բազմանկյունն է կոչվում կանոնավոր: Բեր օրինակ: 
 6. Գրիր ուռուցիկ բազմանկյան անկյունների գումարի բանաձևը / n-անկյուն/ :
 7. Գրիր կանոնավոր բազմանկյան յուրաքանչյուր անկյան հաշվման բանաձև:
 8.  Գտիր n-անկյան անկյունները, եթե n= 10, բազմանկոյւնը կանոնավոր է:
 9. Քանի՞ կողմ ունի  կանոնավոր բազմանկյունը, եթե նրա յուրաքանչյուր անկյուն հավասար է 150 աստիճան:
 10. Գտիր կանոնավոր քառանկյանը արտագծած շրջանագծի շառավիղը, եթե նրա կողմը հավասար է 5 սմ:
Լրացուցիչ:


1Կանոնավոր վեցանկյան կենտրոնը միացված է գագաթներին: Ապացուցեք, որ առաջանում են վեց հավասարակողմ եռանկյուններ:


2.Գտեք շրջանագծին արտագծած և ներգծած քառակուսիների կողմերի երկարությունների հարաբերությունը:
10.04.2019թ.
Դաս՝ 18
Թեմա՝ Քառակուսային հավասարման լուծումը


Աշխատանք գրքից՝  615ա-զ, 616:

09.04.2019թ.
Դաս՝ 17
Թեմա՝ Քառակուսային եռանդամի գաղափարը

Աշխատանք գրքից՝  571, 572, 573:


05.04.2019թ.
Երկրաչափություն / Ուրբաթ/

Դաս՝ Կանոնավոր բազմանկյանը ներգծած  
շրջանագիծ


Աշխատանք Աղեկյանի գրքից՝ 633-639


04.04.2019թ
Երկրաչափություն /Հինգշաբթի/

Դաս՝ Կանոնավոր բազմանկյանը արտագծած 
շրջանագիծ


Աշխատանք գրքից՝  239, 241:02.04.2019թ.
Դաս 16.
Հարցերի քննարկում:
Խնդիրներ՝

1. Գտեք 29921681 արտահայտության արժեքի վերջին թվանշանը:

3.Դասարանում կա 27 սովորող: Յուրաքանչյուր տղա մարտի ութին

շնորհավորական  բացիկ ուղարկեց  չորս աղջկա,
իսկ  յուրաքանչյուր աղջիկ

 իր ստացած
բացիկներով շնորհակալական  խոսք    ուղարկեց   հինգ տղայի:
 
Քանի՞ աղջիկ և քանի՞  տղա կա դասարանում:


4. Տառերը փոխարինեք թվանշաններով այնպես, որ հավասարությունը ճիշտ լինի:
                                                ՄԱՐՏ=(Մ+Ա+Տ)4  

5.   «Ո՞վ է ուզում դառնալ միլիոնատեր» մաթեմատիկական խաղ- մրցույթ, հեղինակ՝  Հակոբյան Հասմիկը:  

6. Որքա՞ն է  (2019:2018-1):(1-2019:2018)  արտահայտության արժեքը:

7. Ագարակում  շները և հավերը միասին ունեն  21 գլուխ և 64 ոտք։Քանի՞ շուն և քանի՞  հավ կա ագարակում։

01.04.2019թ.
Դաս  15.
1.Գարնանային արձակուրդի առաջադրանքների քննարկում:
2.Բլոգների թարմացում, աշխատանքների տեղադրում:
Խնդիրներ ֆլեշմոբից՝
1.
1*2*3*4 գրառման մեջ աստղանիշերը փոխարինեք գործողության նշաններով և փակագծեր օգտագործելով ստացեք բոլոր հնարավոր արժեքներից փոքրագույնը և նշեք այդ արժեքը:

2.Քանի՞ հատ քառանիշ թիվ կա, որոնց առաջին և երրորդ թվանշանների գումարը մեծ է 15-ից, իսկ երկրորդ և չորրորդ թվանշանների գումարը փոքր է 4-ից:

3.Գտեք եռանիշ թվի և նրա թվանշանների գումարի հարաբերության հնարավոր ամենամեծ արժեքը:

4. Կայքի ուսումնասիրում՝ https://learningapps.org/
 Ո՞վ է ուզում դառնալ միլիոնատեր- խաղի ստեղծում:
25.02.- 29.02.2019թ.
Ուսումնական գարուն, առաջադրանքներ՝
22.03.2019  /Ուրբաթ/
Երկրաչափություն

 Աճ է զգացվում Դավիթի մոտ:
Թեմա՝ Արտագծյալ  շրջանագիծ/ Եռանկյան դեպքում/


Դասագրքից՝ 205-207, 219, 220:21.03.2019  /Հինգշաբթի/
Երկրաչափություն
Թեմա՝ Ներգծյալ շրջանագիծ/ Եռանկյան դեպքում/

 /Աղեկյանի գրքից/544-549:

19.03.2019 / Երեքշաբթի/
ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ

Դաս.14
Հարցերի քննարկում:
Համարներ-  751, 756,757


18.03.2019 / Երկուշաբթի/
ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ

Դաս.13
Հարցերի քննարկում:
Աշխատանք գրքից՝ 745ա/բ/գ/դ, 746, 747,748, 749


 1. Աթալյան Միքայել
 2. Աթոյան Մարտին8
 3. Առուշանյան Նարեկ
 4. Արղության Անի8
 5. Բարզեգար-Նազարի Առնո8
 6. Բարխուդարյան Գարիկ
 7. Դանիելյան Դիանա8
 8. Զաքոյան Մերի
 9. Խաչատրյան Նարե
 10. Կալաջյան Հասմիկ
 11. Հակոբյան Միքայել
 12. Հակոբջանյան Մանե
 13. Հարությունյան Լիա7
 14. Ղազարյան Մամիկոն
 15. Ղազարյան Սարգիս
 16. Մելքոնյան Անի
 17. Միզրաչի Դանիել
 18. Մինասյան Ռուզան8
 19. Մոզյան Ջո4
 20. Նահապետյան Յանա8
 21. Նշանյան Արեգ8
 22. Պողոսյան Արմեն
 23. Քալաշյան Դանիել
 24. Մարտիրոսյան Դավիթ8


15.03.2019թ.
Դաս 11. 
Ուրբաթ /Երկրաչափություն/

Թեմա՝Քառանկյանը ներգծյալ և արտագծյալ շրջանագծեր

Համարներ գրքից՝ 213, 214, 215, 223:
Համարներ Աղեկյանի գրքից՝ 531-540

14.03.2019թ.
Դաս 10. 
Հինգշաբթի/Երկրաչափություն/

Թեմա՝Քառանկյանը ներգծյալ և արտագծյալ շրջանագծեր

Համարներ գրքից՝ 209-212


12. 03.2019թ./երեքշաբթի/
Ինքնաստուգում


11.03.2019 / Երկուշաբթի/


ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ

Դաս.11

Հարցերի քննարկում:


Սիրելի սովորողներ, մարտի 12-ին գրելու ենք
 ինքնաստուգում, խնդրում եմ պատրաստվեք:Աշխատանք Նորայր Սարգսյանի գրքից

/Առաջին մաս/ 
Աշխատանքը կարող ես կատարել մինչև մարտի 18-ը: Համար65  /35-39/
Համար67 /1-5, ա, գ/
Համար69/16-20/
Համար72 /20-25/
Համար74  /10-15/
Համար78/1, 2/
Համար79/10, 15/
07.03.2019
/ՀԻնգշաբթի/

Երկրաչափություն. 

Դաս.9Թեմա՝ Շրջանագիծ:

Կենտրոնային ներգծյալ անկյուններ:

Հարցերի քննարկում:

Աշխատանք Աղեկյանի գրքից՝ 
488, 489, 491, 493, 494


05.03.2019 /Երեքշաբթի/
ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ
Դաս.10
Հարցերի քննարկում:

Աշխատանք Նորայր Սարգսյանի գրքից
/Առաջին մաս/ 
էջ՝ 56, համար 71   /1-10/
էջ՝ 57, համար 72   /1-10/
էջ՝ 57, համար 73   /1-10/
էջ՝ 58, համար 76   /1-5/
էջ՝ 62, համար 84   /1-10/04.03.2019 /ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ/
ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ

Դաս.9


Աշխատանք շտեմարանից.
Բաժին 2,  էջ՝  14
Համարներ՝
31-2, 32-2, 34-1, 36-2, 38-2, 40-2, 41-2, 42-2:


01.03.2019/Ուրբաթ/
Երկրաչափություն.
Դաս.8


Թեմա՝ Շրջանագիծ:
Կենտրոնային ներգծյալ անկյուններ:
Հարցերի քննարկում:
Աշխատանք Աղեկյանի գրքից՝


476, 478, 479, 480, 481, 482, 483

28.02.2019/ՀԻնգշաբթի/
Երկրաչափություն. 

Դաս.7


Թեմա՝ Շրջանագիծ:

Կենտրոնային ներգծյալ անկյուններ:

Հարցերի քննարկում:

Աշխատանք Աղեկյանի գրքից՝ 

460, 461, 462, 464,466,  467, 468
26.02.2019 /Երեքշաբթի/
Դաս. 8./Հանրահաշիվ/
Թեմա՝ Պարզագույն իռացիոնալ հավասարումների լուծումը:
Աշխատանք շտեմարանից.
Աշխատանք շտեմարանից.


էջ 14, 1-2, 2-2
էջ 16, 6-2
էջ19, 11-1
էջ 20, 13-1,  13-2, 14-1
էջ21,15-1
էջ23,19-225.02.2019 /Երկուշաբթի/

Դաս. 7./Հանրահաշիվ/
Թեմա՝ Պարզագույն իռացիոնալ հավասարումների լուծումը:

Աշխատանք գրքից՝ 553, 554, 555
Լրացուցիչ՝ 55622.02.2019/ՀԻնգշաբթի/
Երկրաչափություն. 

Դաս.5


Թեմա՝ Շրջանագիծ:
Կենտրոնային ներգծյալ անկյուններ:
Աշխատանք դասագրքից՝ 175-179

Ստուգում  1-ի արդյունքները


 1. Աթալյան Միքայել-Չի ուղարկել
 2. Աթոյան Մարտին- 8
 3. Առուշանյան Նարեկ
 4. Արղության Անի-8
 5. Բարզեգար-Նազարի Առնո 8
 6. Բարխուդարյան Գարիկ 7
 7. Դանիելյան Դիանա-6
 8. Զաքոյան Մերի-5
 9. Խաչատրյան Նարե-չի ուղարկել
 10. Կալաջյան Հասմիկ
 11. Հակոբյան Միքայել-չի ուղարկել
 12. Հակոբջանյան Մանե-7
 13. Հարությունյան Լիա -7
 14. Ղազարյան Մամիկոն-չի ուղարկել
 15. Ղազարյան Սարգիս
 16. Մելքոնյան Անի -6
 17. Միզրաչի Դանիել
 18. Մինասյան Ռուզան 7
 19. Մոզյան Ջո-չի ուղարկել
 20. Նահապետյան Յանա
 21. Նշանյան Արեգ -8
 22. Պողոսյան Արմեն- չի ուղարկել
 23. Քալաշյան Դանիել 9
 24. Մարտիրոսյան Դավիթ
21.02.2019/ՀԻնգշաբթի/
Երկրաչափություն. 

Դաս.5


Թեմա՝ Շրջանագիծ:
Կենտրոնային ներգծյալ անկյուններ:
Աշխատանք դասագրքից՝ 170-174


Դաս. 6./Հանրահաշիվ/
Թեմա՝ Քառակուսի արմատ
Աշխատանք գրքից՝ 544, 545, 549, 550


18.02.2019 /Երկուշաբթի/

Դաս. 5./Հանրահաշիվ/
Թեմա՝ Քառակուսի արմատ

Աշխատանք գրքից՝ 532-538
Լրացուցիչ:
Խնդիր ֆլեշմոբից՝1.Ի՞նչ թիվ գումարենք a թվին, որ ստանանք b թիվը:
2.Ի՞նչ թիվ գումարենք 26/68 կոտորակի համարիչին և հայտարարին, որ ստացված կոտորակը հավասար լինի 1/2 :


15.02.2019/Ուրբաթ/
Երկրաչափություն. 
Դաս.4

Թեմա՝ Շրջանագիծ:
Կենտրոնային ներգծյալ անկյուններ:
Աշխատանք դասագրքից՝ 165-169


14.02.2019/Հինգշաբթի/
Երկրաչափություն. 
Դաս.3

Թեմա՝ Շրջանագիծ:
Կենտրոնային ներգծյալ անկյուններ:
Աշխատանք դասագրքից՝ 159, 160,161, 162
Աշխատանք Աղեկյանի գրքից՝ 446-450:


12.02.2019 / Երեքշաբթի /
Դաս. 4./Հանրահաշիվ/


Եմա ՝ Քառակուսի արմատների հատկությունները:

Ատանք գրքից ՝ 525-531:


11.02.2019 / Երկուշաբթի /
Դաս. 3./անրահաշիվ/

Եմա ՝ Քառակուսի արմատների հատկությունները:

Ատանք գրքից ՝ 516-524


08.02.2019 / Ուրբաթ /
Երկրաչափություն. 
Դաս .2
Եմա ՝ Շրջանագիծ:
Րջանագծի և ուղղի փոխադարձ դասավորությունը:
Աղափար շրջանագծի շոշափողի մասին:
Րջանագծի աղեղի աստիճանային չափը, կենտրոնական անկյուն:
Ատանք դասագրքից ՝ 156, 157, 164

Ատանք Գ. Եկյանի գրքից ՝ 438-445


02/07/2019 նգշաբթի
Երկրաչափություն.
Դաս .1.
Եմա ՝ Շրջանագիծ:
Ովորել տեսական մասը:


Ամար ՝ 139:

Դաս 2. Երեքշաբթի 05.02.2019
Առակուսի արմատ:
Ատանք գրքից ՝ 494-505
Դաս 1.Երկուշաբթի 02.02.2019

Առակուսի արմատ:

Ատանք գրքից ՝ 477, 478,479,480,484,485

0 коммент.:

Отправить комментарий