суббота, 11 мая 2019 г.

Մայիսյան հավաք-2019թ.

Հեղինակային մանկավարժության հեղինակների ամենամյա մայիսյան 14-րդ հավաք


 Նախագծերի ամբողջացում


                    Հայտի ներկայացումԱռաջադրանքների փաթեթ
Մեդիագրադարանի հղումը              

 Նախաբան:
Այս առաջադրանքների   փաթեթը նախատեսված  է վեցերորդ դասարանի սովորողների համար: Փաթեթում   ներառված   է «Ամբողջ թվեր»  թեման: Գիրքն կառուցվածքային իմաստով   բաժանված է   տեսական մասով   եւ գործնական առաջադրանքներով: Փաթեթում  ներառված են նաեւ   մաթեմատիկական   ֆլեշմոբի  երկրորդ եւ երրորդ մակարադակներից   որոշ խնդիրներ: Այս փոթեթից կարող են օգտվել   նաեւ հեռավար ուսուցում   նախընտրած սովորողները:


Մայիսի 13, 14, 15, 16
9։00-9։30՝ առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
9։35-12։00՝ նախագծային ուսուցում
12։40-13։00՝ ընդմիջում
13։30-14։30՝ ցանցային կլոր սեղաններ կենտրոնական գրադարանում
14։30-ից՝ մանկավարժական պարապմունքներ:
Կատարվող  աշխատանքները:
Կրթահամալիրում  ՏՏ-ի   ուսումնասիրում, հետազոտություն, գծապատկերների կառուցում:

Գծապատկեր 1.
Հարցմանը մասնակցած  դասավանդողների թիվը.
·        Արևելյան դպրոց-
·        Արևմտյան դպրոց-
·        Հյուսիսային դպրոց-
·        Հարավային դպրոց-
·        Միջին դպրոց-
·        Ավագ դպրոց-
·        Քոլեջ-

Գծապատկեր 2.
Նշեք ձեր կողմից դասավանդվող առարկան, առարկանները:

Գծապատկեր 3.
ՏՀՏ  կիրառման   առավել հաճախ նպատակները.       
·        Ուսումնական նյութերի որոնում, պատրաստում
·        Մասնագիտական  նյութերի որոնում
·        Բլոգավարություն
·        Թեստերի կազմում
·        Էլ. Փոստի ստուգում
·        Ինքնազարգացում
·        Այլ


Գծապատկեր 4.
Դասապրոցեսում  /45րոպե/  համակարգչի  օգտագործման  հիմնական տևողությունը.
·        Չեմ օգտագործում
·        10-20ր
·        20-30 ր
·        30-45 ր

Գծապատկեր 5.
   Դասապրոցեսի ընթացքում  ՏՀՏ-ի օգտագործման  առավել  հաճախ գործածվող գործիքը.
·        Հեռախոս
·        Պլանշետ
·        Նոութբուք, նեթբուք
·        Կաբինետում առկա համակարգիչ

Գծապատկեր 6.
Ձեր  կողմից առավել հաճախ  օգտագործվող  հայկական  էլեկտրոնային ուսումնական ռեսուրսը, ռեսուրսներերը…
Նշիր հղումը, հղումները…

Գծապատկեր 7.
Ձեր  կողմից ուսումնական պրոցեսին առավել հաճախ օգտագործվող  համակարգչային ծրագրերը.
·        Microsoft Word
·        Microsoft PowerPoint
·        Paint
·        Microsoft Excel
·        Internet
·        Photoshop
·        Corel Draw Adobe,
·        Windows movie maker
·        Այլ


Գծապատկեր 8.
Ձեր կարծիքով առավել հաճախ որ խմբի սովորողն է գործածում իր բլոգը ուսումնական նպատակով՝
·       Տարրական
·       4-5 –րդ դասարան
·       6-7 –րդ դասարան
·       8 –րդ դասարան
·       9-10 –րդ դասարան
·       11-12 –րդ դասարան


Գծապատկեր 9.
 Կրթահամալիրում  ՏՀՏ-ի  հետ կապված խնդիրներ, որոնք առաջանում են դասապրոցեսին./ Նշիր այո կամ  ոչ պատասխաններ/
·       Համակարգչի պակաս / կան սովորողներ ովքեր չեն բերում/
·       Համակարգիչների անսարքություն
·       Ինտերնետի խափանում, թույլ կապ
·       Տեխնիկական սպասարկման բացակայություն
·       Դասավանդողների  ՏՀՏ  վերապատրաստման անհրաժեշտություն
·        Այկական կրթական ռեսուրսների սակավություն

Գծապատկեր 10.
Եր վերաբերմունքը ՏՀՏ –ի նկատմամբ
/ յուրաքանչյուրի մոտ համաձայն եմ, համաձայն չեմ /:
·        Րթությունը դարձնում է արդյունավետ
·        Աստում է ուսուցիչ - սովորող փոխհարաբերությանը
·        Աստում է ուսուցչի ինքնազարգմացմանը
·        Աստում է սովորողի ինքնազարգմացմանը
·        Անգեցնում է գրագիտության անկմանը
·        Արեցնում է դասարանի կառավարումը
·        Անգեցնում է գրքերի և տետրերի անտեսմանը

0 коммент.:

Отправка комментария