воскресенье, 22 марта 2020 г.

Մաթեմատիկական ֆլեշմոբի վերլուծություն


Նոյեմբեր ամսվա վերլուծությունը ներկայացնումէ  Սանոյան Նազենին:

Դեկտեմբեր ամսվա վերլուծությունը ներկայացնում է Մանե Մկրտչյանը:

Փետրվարյան ֆլեշմոբի վերլուծությունը ներկայացնում է  Անահիտ Վերմիշյանը:

Մարտ ամսվա ֆլեշմոբի վերլուծությունը, աշխատնքն օգնեց կատարել՝Լուիզա Եղիազարյանը:

Ապրիլ ամսվա վերլուծությունը ներկայացնում է Տիգրան Գրիգորյանը:


Փետրվար  ամսվա ֆլեշմոբին մասնակցել  է  401 սովորող: Այս ամիս չեն մասնակցել սովորողներ  այլ դպրոցներից: Կան սովորողներ, որ  միաժամանակ փորձել են լուծել մեկից ավելի  մակարդակների խնդիրներ:

Նշենք մասնակիցների թիվը ըստ մակարդակների.
Առաջին մակարդակ- 290
Երկրորդ մակարդակ– 42
Երրորդ մակարդակ– 50
Չորրորդ մակարդակ-0
Առաջարկում են խնդիրներ սովորողները-19


Նախորդ ամսիների  համեմատ կտրուկ նվազել  են երկրորդ մակարդակի մասնակիցների թիվը: 

Նշենք մասնակիցների ցուցակը  ըստ դպրոցների և ըստ  մակարդակների թվի.
Դպրոց
I մակ.
II  մակ
III մակ
սովորողներ

Արևելյան
91
13
1
0
105
Արևմտյան
77
10
2
2
91
Հարավային
71
4
0
0
75
Հյուսիսային
45
5
0
 0
50
Միջին
3
10
22
16
51
Ավագ
1
0
1
1
3
Քոլեջ
2
0
24
0
26
Այլ դպրոց
0
0
0
0
0

Ընդհանուր թիվը  ըստ դպրոցների կլինի.
Դպրոց
ընդհանուր
Արևելյան
105
Արևմտյան
91
Հարավային
75
Հյուսիսային
50
Միջին
51
Ավագ
3
Քոլեջ
26
Այլ դպրոց
0

Բոլոր դպրոցներից  ամենաակտիվ դպրոցը  եղել է  Արևելյան դպրոցը, 105 սովորող:
Շնորհավորում ենք այն սվորողներին,  ովքեր հավաքել են առավելագույն միավորներ: Առանձնացնենք ցուցակը:

Առաջին  մակարդակի:
Առաջին մակարդակի  առավելագույն   միավոր հավաքած սովորողների   ցուցակն է.
(10միավոր).
40 սովորող հավաքել է տաս  միավոր:
Վահագն
Ղարիբյան
առաջին
Հարավային
Հարություն
Մալքոնյան
հինգերորդ
Արևելյան
Ալեքսանդր
Իսրայելյան
հինգերորդ
Արևելյան
Մհեր
Կարապետյան
երրորդ
Արևելյան
Արինա
Իսախանյան
երկրորդ
Արևմտյան
Ռոզի
Հոհանիսյան
երրորդ
Արևմտյան 
Մարիա
Նավոյան
երկրորդ
Արևմտյան
Արեգ
Տոնոյան
երկրորդ
Արևմտյան
Հայկ
Մանուկյան
երրորդ
Հարավային
Հասմիկ
Մելքոնյան
երրորդ
Հարավային
Ալեքս
Հովհաննիսյան
երրորդ
Արևելյան
Վահագն
Հովհաննիսյան
երկրորդ
Արևմտյան
Ալեն
Նազարյան
երկրորդ
Արևմտյան
Դանիել
մաղաքյան
երկրորդ
Արևմտյան
Լիա
Մկրտչյան
երկրորդ
Արևմտյան
Վիկտորիա
Փիրումյան
երկրորդ
Արևմտյան
Աշոտ
գրիգորյան
երկրորդ
Արևմտյան
Ադել
Կարապետյան
երկրորդ
Արևմտյան
Տիգրան
Ղազինյան
երկրորդ
Արևմտյան
Րաֆֆի
Հարությունյան
երկրորդ
Արևմտյան
Ինգա
Աբրահամյան
երկրորդ
Արևմտյան
Լաուրա
Ղազարան
երկրորդ
Արևմտյան
Ստեփան
Բաբայան
երկրորդ
Արևմտյան
Նարկ
ղարբյան
երկրորդ
Արևմտյան
Վահան
Պետրոսյան
երկրորդ
Արևմտյան
Գոհարիկ
Հովհաննիսյան
երկրորդ
Արևմտյան
Մհեր
Դանիելյան
երկրորդ
Արևելյան
Արամ
Գաբրիելյան
առաջին
Արևմտյան
Լևոն
Սարգսյան
հինգերորդ
Հյուսիսային
Գևորգ
Խուդոյան
առաջին
Արևելյան
Նինա
Ղասաբօղլյան
առաջին
Արևելյան
Նարե
Հայրապետյան
առաջին
Արևելյան
Ռոզի
Անանյան
առաջին
Արևելյան
Ավետ
Սարդարյան
երրորդ
Հարավային
Մարի
Բաղդասարյան
երրորդ
Հարավային
Արմեն
Աղաբաբյան
երրորդ
Արևմտյան
Արեգ
Հարությունյան
չորրորդ
Արևմտյան
Լիա
Սողոմոնյան
երկրորդ
Հյուսիային
Սարգիս
Մարտիրոսյան
հինգերորդ
Հյուսիսային
Հասմիկ
Սարգսյան
վեցերորդ
Միջին


Երկրորդ մակարդակ:
Երկրորդ  մակարդակի մասնակիցներից չունենք  10 կամ  9 միավոր հավաքած սովորողներ: Առավելագույնը հավաքել են  երկու սովորող՝ 8 միավոր:

Սամվել
Արզումանյան
չորրորդ
Արևելյան
Գագիկ
Ղազարյան
չորրորդ
Արևելյան

Երրորդ մակարդակ
Երրորդ  մակարդակի  մասնակիցներից  չունենք տաս միավոր հավաքած սովորող:  Առավելագույն   միավորը եղել է 9:  Ցուցակը ստորև.
Մարիա
Աբրահամյան
յոթերորդ
Միջին
Արթուր
Աբրահամյան
ուսանող
քոլեջ
Լիլիթ
Ղազարյան
վեցերորդ
միջին
Սերգեյ
Գալստյան
իններորդ
Ավագ

Ցավով պետք է նշենք, չորրորդ մակարդակի մասնակիցներ չունենք:

Խնդիրներ են առաջարկում սովորողները:
Այս մակարդակի առավելագույն միավորը եղել է 9, 10: Ցուցակը ստորև.

Նարե
Մանուկյանս
ութերորդ
Միջին
Մառա
Գռամենիցկայա
ութերորդ
Միջին

Ըստ մակարդակների առանձնացնենք այն ցուցակը, որտեղ երևում է, թե քանի՞ սովորող  է կարողացել ճիշտ լուծել նշված համարի խնդիրը:

Առաջին մակարդակ

Խնդրի համար
Առաջին մակարդակ
1
51
2
41
3
56
4
23
5
38
6
51
7
47
8
63
9
54
10
20

Ցուցակից երևում է , որ ամենահեշտ խնդիրը եղել է երրորդ խնդիրը, այն է՝
3. Սովորողները նկարում էին Թումանյանի հերոսներից Անխելք մարդուն, Սուտլիկ որսկանին, Անբան Հուռուն և Պոչատ աղվեսին: Դասարանում 22 սովորող կար: Նրանց կեսը նկարում էր Սուտլիկ որսկանին, մյուս կեսից յոթը՝ Անբան Հուռուն, իսկ մնացածի կեսը՝ Պոչատ աղվեսին: Քանի՞ հոգի նկարեց Անխելք մարդուն:

Ամենադժվարը եղել է տասներորդը՝

10. Քանի՞ անգամ ենք գրում 7 թվանշանը 1- 100 թվերը գրելու համար:


  Երկրորդ մակարդակ

Խնդրի համար
Երկրորդ մակարդակ
1
5
2
31
3
16
4
3
5
33
6
22
7
14
8
3
9
26
10
16

Ամենահեշտ խնդիրը եղել է հինգերորդը՝
5. Գրատախտակին մի թիվ էր գրված: Գոհարը այդ թվին գումարեց 1, իսկ Աննան՝ 13: Պարզվեց, որ Աննայի ստացած թիվը 4 անգամ մեծ է Գոհարի ստացած թվից: Ի՞նչ թիվ էր գրված գրատախտակին:

Շատ են դժվարացել չորրորդը և ութերորդը  լուծելիս՝
4. Քանի՞ հատ յոթանիշ թիվ կա, որի գրության մեջ ամեն հաջորդ թվանշան մեծ է նախորդից:
8. Արեգը բանավոր մաթեմատիկայի ժամին գտավ բոլոր քառանիշ թվերի քանակը, որոնց առաջին և երրորդ թվանշանների գումարը մեծ է 15-ից, իսկ երկրորդ և չորրորդ թվանշանների գումարը փոքր է 4-ից: Քանի՞ հատ քառանիշ թիվ է գտել Արեգը։

Երրորդ մակարդակ:

Խնդրի համար
Երորդ մակարդակ
1
28
2
30
3
40
4
45
5
35
6
29
7
19
8
13
9
9
10
17

Սովորողները հեշտությամբ են լուծել  չորրորդ խնդիրը՝
4. Մրցավազքում Արամը վերջնագծին հասավ Բաբկենից առաջ, Գագիկը վերջնագծին հասավ Դավթից հետո, Բաբկենը՝ Դավթից առաջ, և Երվանդը՝ Գագիկից առաջ: Այս հինգ մասնակիցներից ո՞վ վերջնագծին հասավ վերջինը:
Դժվարացել են իններորդը՝
9. Գտեք միայն մեկերից բաղկացած ամենափոքր թիվը, որը բաժանվում է 100 հատ 3-ից բաղկացած թվի վրա:

Խնդիրներ են առաջարկում  սովորողները՝

Խնդրի համար
սովորողներն են առաջարկում
1
15
2
10
3
17
4
17
5
9
6
3
7
11
8
9
9
3
10
6

Սովորողները հեշտությամբ են լուծել հետևյալ խնդիրները երրորդը և չորրորդը՝
3. Հետևյալ վեց թվերից՝ 23, 53, 33, 13, 43, 73 հինգն ունեն միևնոււյն հատկանիշը, որը չունի վեցերորդ թիվը: Ո՞րն է այդ թիվը:

4. 45 ճագարը 9 վանդակներում ինչպե՞ս տեղավորենք, որ բոլոր վանդակներում լինեն տարբեր քանակությամբ ճագարներ։:

Դժվարացել են վեցերորդը և իններորդը՝
6.  Ջնջիր այս թվից 40612027001 հինգ թվանշան այնպես, որ մնացած 6 թվանշաններով (առանց տեղափություն անելու) կազմված թիվը լինի փոքրագույնը: Ջնջելուց հետո, ի՞նչ թիվ ստացար:

9. Սեդան և Նանեն կտրեցին երկու հավասար ուղղանկյուններ: Սեդան ստացավ երկու ուղղանկյուն, որոնցից յուրաքանչյուրի պարագիծը 40 սմ է, իսկ Նանեն ստացավ երկու ուղղանկյուն` յուրաքանչյուրը 50 սմ պարագծով: Որքա՞ն էր սկզբնական ուղղանկյունների պարագծերը:

Փետրվար ամսվա բոլոր խնդիրները և  լուծումները կարող ես տեսնել այս հղումներով:

0 коммент.:

Отправка комментария