Մաթեմատիկան պետք է սիրել նրա համար, որ կարգի է բերում մեր միտքը:

Ուսումը կանոններն է սովորեցնում, փորձը` բացառությունները:

Մաթեմատիկան գիտություն է,իսկ թվաբանությունն` իմաստություն:

Ոչ հստակ մտքերի համար մաթեմատիկական սիմվոլներ չկան:

среда, 23 января 2019 г.

Ձմեռային ոււսումնական ճամբար- 24.01.2019թ.


24.01.2019թ.-հինգշաբթի
6-րդ դասարան-Կրկնողություն

1.Քանի՞ ժամ է օրվա 1/3 մասը:
2.Քանի՞ րոպե է ժամի   2/3 մասը:
 
3.Քանի սանտիմետր է մետրի  3/10 մասը:

4.Անոթում տեղավորվում  է 500 գրամ ջուր: Անոթի ո՞ր մասը կլցվի, եթե այնտեղ լցնենք  200 գրամ ջուր:
5.Կատրիր  գործողությունները.
 2/5 +7 =
3/12x15/21=
24/25:18/35=
5x6/11=
7:2/5=
 5 - 1/5 =
1/15+3/10
45/9-5/9=

6.Գրիր թվանշաններով- քսանչորս ամբողջ յոթ տասնորդական թիվը:
     56/9 կոտորակը դարձնել խառը թիվ:

7.Անկանոն կոտորակի համարիչը 163 է: Գտնել կոտորակի ամբողջ մասը, եթե նրա  հայտարարը 32 է:

8.Երկու միատեսակ արկղերից մեկում կար 12 կգ   և   էլի  3/4   կգ   խնձոր, իսկ  երկրորդում`  12կգ  և  էլի 1/6կգ  խնձորԱրկղերից  ո°րն  է  ավելի  ծանր:

9.Գտնել այն ամենափոքր հնգանիշ թիվը, որը չի փոխվի, եթե նրա գրառման  մեջ    կատարենք   թվանշանների   ցանկացած  տեղափոխություն:

10.Աղջիկը գրքից օրեկան կարդում էր 25 էջ: Վեց օր կարդալուց հետո նրան մնաց կարդալու  ևս 180 էջ:   Քանի° էջ ունի գիրքը:


8-րդ դասարան-երկրաչափություն
Կրկնողություն

1.Գտիր զուգահեռագծի անկյունները, եթե դրանցից երկուսի գումարը 100աստիճան է:

2.Եռանկյան կողմերը հավասար են 6, 8, 10: Գտիր  այն  եռանկյան պարագիծը, որի  կողմերը տրված եռանկյան միջին գծերն են:

3.Սեղանի հիմքերը հարաբերում են ինչպես 2:3, իսկ միջին գիծը 10 սմ է:  Գտիր  սեղանի հիմքերը:

4. Ուղղանկյուն սեղանի մեջ սուր անկյունը 45 աստ. է: Փոքր սրունքը  և փոքր հիմքը 10  սմ են: Գտիր սեղանի մեծ հիմքը:


5. Զուգահեռագծի սուր անկյունը 30 աստ. է իսկ բութ անկյան գագաթից տարված բարձրությունները հավասար են 2 սմ 3 սմ: Գտիր զուգահեռագծի մակերեսը:

6. Գտիր 10, 10, 12 կողմերով եռանկյան բարձրությունները:

7. Հավասարասրուն  սեղանի պարագիծը 32 սմ է, սրունքը 5 սմ, իսկ մակերեսիը 44սմ քառ.: Գտիր սեղանի բարձրությունը:

8.Ապացուցիր,  որ շեղանկյան անկյունագծերի հատման կետը հավասարահեռ է նրա կողմերից:

вторник, 22 января 2019 г.

Ձմեռային ուսումնական ճամբար-23.01.2019թ.

23.01.2019թ.

8-րդ դասարան
Լրացրու թեստը-Ա մակարդակ:Ձմեռային ուսումնական ճամբար-23.01.2019թ.

6-3 դասարան
6-5դասարան
Բանավոր խաղ-մրցույթ, հաղթող՝ Անդրեյ, 6-5 դաս.

Կրկնողություն
Թեմա ՝ կոտորակների հիմնական հատկությունը:
Գործնական մաս: Նախապես կարդա  ստորև տեղադրված  տեսական մասը: 
1.Կրճատիր  կոտորակները 

63 /81 , 16/ 32 , 8 /12 , 35/ 15 , 18 /24 , 36/ 48 , 51 /17 , 64/ 42 , 
9 /75 , 42 /69 , 52/ 28

2.Հետևյալ կոտորակներից որո՞նք են իրար հավասար 
1 /2 , 3/ 4 , 10 /16 , 9 /12 , 18/ 24 , 50 /100 , 20 /32

Խնդիր 1
Սևակը ունի 46 նամականիշ։ Ավելացրեց իր հավաքածուն  ½ մասով։ Քանի՞ նամականիշ դարձավ  Սևակի մոտ։
Խնդիր 2
Մրգահյութ պատրաստելու համար 4 տուփ խնձոր, 3 տուփ տանձ, 2 տուփ սալոր, յուրաքանչյուր տուփում հավասար գրամով։ Ընդհանուր 1800 գրամ է։ Յուրաքանչուր մրգից քանի՞ գրամ գնեցին։
Խնդիր 3
Լիլիթը կարդաց 78 էջ և նրան մնաց կարդալու 3 անգամ շատ էջ, քան կարդացել էր։ Գրքի որ մասն էր կարդացել Լիլիթը և քանի էջ ուներ գիրքը։
Գլուխկոտրուկ:Տեսական մաս:
Կոտորակների հիմնական հատկությունը, կրճատում
Դիտարկենք այս երեք նկարները, որոնցում կանաչով ներկված է շրջանի կեսը:
Новый точечный рисунок (3).bmp
Առաջին նկարում ներկված է շրջանի 12-ը, երկրորդում՝ 24-ը և երրորդում՝ 48-ը:
Բոլոր երեք կոտորակները իրար հավասար են՝ 12=24=48, բայց դրանց համարիչներն ու հայտարարները տարբեր են: 
Նկատենք, որ առաջին կոտորակի համարիչն ու հայտարարը 2 անգամ փոքր են երկրորդի համարիչից և հայտարարից, իսկ երրորդ կոտորակի համարիչն ու հայտարարը 4 անգամ մեծ են առաջինի համարիչից և հայտարարից:
Այսինքն՝ 12=2:24:2=4:48:4 կամ 48=2242=1424
Սովորական կոտորակների հիմնական հատկությունը
Եթե կոտորակի համարիչն ու հայտարարը բազմապատկել կամ բաժանել միևնույն բնական թվով, ապա կստացվի տրված կոտորակին հավասար կոտորակ:
ab=a:nb:n,ab=anbna,b,nN
Կոտորակի համարիչի ու հայտարարի բաժանումը միևնույն զրոյից տարբեր թվի, կոչվում է կոտորակի կրճատում:
Օրինակ
1216=12:416:4=34
Երկու սովորական կոտորակներ իրար հավասար են, եթե առաջին կոտորակի համարիչի և երկրորդ կոտորակի հայտարարի արտադրյալը հավասար է  առաջին կոտորակի հայտարարի և երկրորդ կոտորակի համարիչի արտադրյալին: