среда, 4 декабря 2013 г.

Մեր դպրոցի և Նոր դպրոցի կոմունալ ծախսերի համեմատումը 22.11.13թ-01.12.13թ22-24.11.13                                22-24.11.13 
 Նոր դպրոց                           Արհեստների  Քոլեջ դպրոց         
Ջուր -16մ3                                                                  Ջուր -2մ3     
Էլ.Էներգիա-15կվ                                       Էլ.Էներգիա-140կվ
Գազ -175մ3                                                              Գազ -54մ3

25.11.13                                               25.11.13
Ջուր-1մ3                                                                     Ջուր -1մ3     
Էլ.Էներգիա-10կվ                                       Էլ.Էներգիա-60կվ
Գազ140 մ3                                                                 Գազ-125 մ3

26.11.13                                           26.11.13
Ջուր-7մ3                                                                      Ջուր-1մ3
Էլ.Էներգիա-7կվ                                          Էլ.Էներգիա-12կվ 
Գազ - 140 մ3                                                             Գազ-68 մ3

27.11.13                                          27.11.13
Ջուր-8մ3                                                                         Ջուր -1մ3     
Էլ.Էներգիա-7կվ                                            Էլ.Էներգիա-60կվ
Գազ-105 մ3                                                                  Գազ-64 մ3

28-01.12.13.                                            28-01.12 .13
Ջուր-14m3                                                                   Ջուր -2մ3     
Էլ.Էներգիա-13կվ                                        Էլ.Էներգիա-280կվ
գազ-180 մ3                                                                 գազ-125մ

Տվյալների  հարցում, մեզ օգնել է տնտեսուհի՝ Տիկին Էլիան:
 Հետազոտության արդյունքը ցույց  տվեց, որ
ջրի ծախսը 10-օրվա համար կկազմի՝

    Նոր դպրոց                          ( 16+1+7+8+14) x 174 = 8004 դր
  Քոլեջ արհեստների դպրոց       (2+1+1+1+2) x 174=   1218 դրՀետազոտության արդյունքը ցույց տվեց, որ
գազի  ծախսը 10-օրվա  կտրվածքով կկազմի՝

    Նոր դպրոց                          (175+140+140+105+180) x 154= 113960դր
  Քոլեջ արհեստների դպրոց       (54+125+68+64+125) x 154= 51744 դր

Հետազոտության արդյունքը ցույց տվեց, որ
էլ.էներգիայի ծախսը 10-օրվա  կտրվածքով կկազմի՝

    Նոր դպրոց                                ( 15+1+1+7+13) x 29 = 1073 դր
  Քոլեջ արհեստների դպրոց       (140+60+12+60+280) x 29 =  16008 դր


Սովորողները նույն ժամանակահատվածում  համեմատել են իրենց բնակարանի կոմունալ ծախսերը դպրոցի ծախերի հետ,
ներկայացնում է Բաբաջաբյան Էրիկը՝ 10-րդ դասարան:

                                                                 գազ                         լույս                        ջուր
Էրիկ        բնակարան                           7395 դր                      3100 դր                       2378դր

Քոլեջ արհետների դպրոց                 51744դր                      16008 դր                       1218դր            09.12.13


Գրավոր աշխատանք-Նոյեմբեր 10-12 րդ դաս.

 1.     Նշիր ճիշտ պատասխանը   / 0.5 միավոր/

*    0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 բնական թվերն են
*    1,2,3,4,5,6,7,8,9,… բնական թվերն են
*    Բնական թվերը վերջավոր են
2.     Ընդգծել 50012 թվին համապատասխան պատասխանի տակ. / 0.5 միավոր/
*    Հինգ հազար տասներկու
*    Հինգ հարյուր հազար տասներկու
*    Հիսուն հազար տասներկու
3.     45001004 թիվը ներկայացնել կարգային գումարելիների գումարի տեսքով.
 / 0.5միավոր/
*    4 ·1000000+5 · 100000+1· 1000+ 4 ·1
*    4 ·10000000+5 · 1000000+1· 1000+ 4 ·1
*    4 ·10000000+5 · 1000000+1· 100+ 4 ·1
4.     Դասավորել ըստ աճման կարգի / 0.5միավոր/
ա/ հազարների դաս  …..
բ/ միավորների դաս  …..
գ/ միլիարդների դաս  …..
դ/ տրիլիոնների դաս  …..
ե/ միլիոնների դաս   …..
5.      Աստղանիշի փոխարեն տեղադրել հետևյալ թվանշաններից որևէ մեկը .   / 0.5 միավոր/
8547> 85*7
*    5
*    3
*    4
6.     Ընտրիր սխալ պատասխանը  / 0.5 միավոր/
*    Մեկը ցանկացած թվով բազմապատկելիս ստանում ենք նույն թիվը
*    Ցանկացած թիվ 0 –ով բազմապատկելիս ստանում ենք նույն թիվը
*    Ցանկացած թիվ 0 գումարելիս ստանում ենք նույն թիվը
7.     Ո՞րն է ամենամեծ յոթանիշ թիվը / 0.5 միավոր/
*    1111111
*    1999999
*    9999999
8.     Կազմել թվային արտահայտություն ըստ հետևյալ պայմանի` 858 և 7410 թվերի գումարը բազմապատկեցին 32 –ով                         / 0.5 միավոր/
*    858+7410·32
*    858+(7410·32)
*    (858+7410)·32
9.     Արտահայտել գրամներով` 14կգ 56գը     / 0.5միավոր/
*    1456 գ
*    140056 գ
*    14056 գ
10.                   Թիվը բաժանեցին 9-ի և  թերի  քանորդում ստացան 12, մնացորդում` 7: Ո՞րն է այդ թիվը   
 / 0.5 միավոր/
*    115
*    93
*    94
11.                Կատարել գործողությունը  45,078+1149,202          / 0.5 միավոր/


                                                                                           Պատ`………
12.                Կատարել գործողությունը    5,4 · 6,5               / 0.5 միավոր/                
                                                                                           
                                                                                                 Պատ`……….
13.                Կատարել գործողությունը      -786-90       /0.5   միավոր/

                                                                                                    Պատ`……….
14.Կատարել գործողությունը     - 7672:28                           /0.5  միավոր/                                                                                                                                                                                                                                                        

0 коммент.:

Отправка комментария