понедельник, 21 марта 2016 г.

Նախագծային շաբաթ-օր առաջին

 Նախագիծ 1.


Հնդկական բազմապատկում:

Հին Հնդկաստանում բազմանիշ թվերը բազմապատկում էին   ոչ այնպես,  ինչպես մենք կատարում ենք  այժմ:
Բերենք օրինակ`
224x13 արտադրյալը հաշվելու համար գծում են 3x2 աղյուսակ, հորիզոնական մասում , ձախից աջ, գրում ենք առաջին թվի թվանշանները, իսկ ուղղահայաց` երկրորդ թվի թվանշաննեը, վերևից ներքև: Այնուհետև արտադրիչների թվանշանները զույգ առ զույգ բազմապատկում ենք  միմյանցով, արդյունքը գրում վանդակներում այնպես, որ միավորը լինի վերևի անկյունում, իսկ տասնավորը ներքևի անկյունում: Դրանից  հետո  գումարում ենք ստացած արդյուկնքները ակյնունագծի ուղղությամբ`սկսկելով վերին աջ անկյան վանդակից:

Օր.224×13=6944
uuuuuuuuuuuuuuuu

Օրվա պատասխանատու` Անի Արղության:

Մասկանից սովորողներ`
Արեգ Նշանյան
Մարտին Աթոյան
Էլեն Կարապետյան
Բարխուդարյան Գարիկ
Հարություն Հարությունյան0 коммент.:

Отправка комментария