суббота, 7 мая 2016 г.

Աշխատաժամանակ-ապրիլ, մայիս, 2016թ.

        Աշխատաժամանակ/ապրիլ, մայիս/-2016թ.
         
    Երկուշաբթի Երեքշաբթի Չորեքշաբթի Հինգշաբթի Ուրբաթ Շաբաթ    
  9:00ր-9:15ր Ընդհանուր պ. Ընդհանուր պ. Ընդհանուր պ. Ընդհանուր պ. Ընդհանուր պ.      
1 9:20-10:05 4-1 դասարան 4-1 դասարան 4-1 դասարան 3-1 դասարան 4-2 դասարան      
2 10.10-10.55 4-2 դասարան 3-1 դասարան 4-2 դասարան Ինքնակրթություն 5-2 դասարան      
3 11:00 ր-11:45ր 5-1 դասարան խորհրդատվություն. մաթ.ընտրություն երրորդ դասարանում 3-1 դասարան 5-2 դասարան 3-1 դասարան      
4 11:50-12:35ր 5-2 դսարան 4-2 դասարան 5-2 դսարան Աշխատանք բլոգներում 5-1 դասարան      
5 12:55ր-13:35ր մաթ.ընտրություն 4-1 դասարան մաթ.ընտրություն 5-1 դասարան Աշխատանք բլոգներում      
6 13:40ր-14:20ր մաթ.ընտրություն 5-1 դասարան մաթ.ընտրություն Աշխատանք բլոգներում Աշխատանք բլոգներում      
7 14:25-  15:05ր Աշխատանք բլոգում Ինքնակրթություն Աշխատանք բլոգում Կայքի սպասարկում Դիպլոմային նախագծի աշխատանք Դիպլոմային նախագծի աշխատանք    
8 15:10-16:00 Մատենավարություն Աշխատանք բլոգում Մարզական սեմինար Մատենավարություն Մեդիաուրբաթ      
                   

0 коммент.:

Отправка комментария