понедельник, 24 октября 2016 г.

Թեմատիկ աշխատանք, 5-րդ դասարան, 25.09.2016թ.

        Հոկտեմբերի 25- 26, 5-րդ դասարան    
                 
           1. Քանի  թվանշան է օգտագործվում թվերը  գրառելիս                                   / 0.5 միավոր/
ա) 11                       բ) 9                             գ)10                            դ) անթիվ
2.            2 .Հետևյալ թվերից որի  մեջ է 2-ը ցույց  տալիս  տասնյակների  քանակը
  ա)   4172                   բ) 8251                     գ)  4329                            դ)2758            / 0.5 միավոր/
3.                3.Հինգ  հարյուր  հազար   յոթ   հարյուր  հինգ   թիվը   գրել        թվանշաններով.

---------------                                                                                                              / 1միավոր/
4.                      4.     Թվերի գրառման  տասական   համակարգը  ստեղծվել է.
ա) Հնդկաստանում  բ) Հայաստանումգ) Հունաստանում  դ)Չինաստանում
/ 1 միավոր/

5.                         5. Որը կարգային   միավոր  չէ.
ա) 101                      բ)100                         գ) 1000                        դ) 1/ 1 միավոր/
6.                      6.   Քանի թվանշան կօգտագործվի  տասներկու  էջնոց  գիրքը  համարակալելիս, եթե             համարակալումը  սկսվում է 3 –րդ  էջից.
ա)      13                   բ) 24                             գ)   15                         դ)14/ 1 միավոր/

7.                       7. 4506 թիվը գրառված է կարգային  գումարելիների գումարի  տեսքով, ընտրիր տարբ երակը.

ա) 4  10000 + 5  10 + 6  1
բ)  4   100 + 5    100 + 6   1    
գ)   4  1000 + 5  100 + 6  10
դ) 4  1000 + 5  100+ 6  1     / 1 միավոր/

8.                   8.Քանի թիվ կա 17 ից  28  թվերի  միջև

----------------/ 1 միավոր/
9.                    9.  Գտնե լ 23-ին հաջորդող և նախորդող  թվերի  գումարը

----- -------/ 1 միավոր/

1                   10.   Որ  գրառումն  է սխալ.
ա)  17 >  15               բ) 18  <  19                 գ)   15 <  15           դ)14 > 1
                                                           / 1 միավոր/

1             11.   1-ից   43 թվերի գրառման համար 3 թվանշանը քանի անգամ է օգտագործվում:

              / 1 միավոր/

0 коммент.:

Отправка комментария