пятница, 10 ноября 2017 г.

Նոյեմբերի 10, 5-րդ դասարան

5-րդ դասարան
նոյեմբերի 10

Թեմա՝ Բնական թվերի գումարման հաշվեկանոնը:
Բանավոր հաշվարկ:
Հարցերի քննարկում:


Առաջադրանք 1. 
Հաշվիր գումարը` օգտվելով գումարման հաշվեկանոնից.
ա) 761+349
բ) 492+564
գ) 2328+807
դ) 418+7095
ե) 5992+3779
զ) 3207+8034
է) 9999+1111

Առաջադրանք 2.
Գումարվում են 751201 և 387 թվերը: Նշիր  այն կարգերը, որոնցում գումարում չի կատարվում գումարման հաշվեկանոնը կիրառելիս:
Առաջադրանք 3.
Դահլիճում կար 20 կարգ: Երբ յուրաքանչյուր կարգում եղած տեղերի քանակն ավելացրին 5-ով, դահլիճի բոլոր տեղերի քանակը դարձավ 540: Սկզբում քանի՞ տեղ կար յուրաքանչյուր կարգում:
Առաջադրանք 4.
Հաշվիր գումարը, երբ գումարելիները երեքն են՝ 
ա) 3421                         բ) 9355                     գ) 4852                    դ) 85634
+ 5620                           + 8100                       + 2756                     + 32001
 վ8984                              6377                          9003                        63459
Կրկնենք անցածը՝  359, 361:

0 коммент.:

Отправка комментария