четверг, 14 ноября 2013 г.

Մեր դպրոցի կոմունալ ծախսերը

  Մեր դպրոցի կումունալ ծախսերը     15.11.13թ-22.11.13թ

15-18.11.13
Ջուր -1մ3
Էլ.Էներգիա-80կվ
Գազ -89մ3


19.11.13
Ջուր-1մ3
Էլ.Էներգիա-80կվ
Գազ-76 մ3

20.11.13
Ջուր-1մ3
Էլ.Էներգիա-80կվ
Գազ - 89 մ3

21.11.13
Ջուր-1մ3
Էլ.Էներգիա-80կվ
Գազ-102 մ3Տվյալների  հարցում, մեզ օգնել է տնտեսուհի՝ Տիկին Էլիան:

 Հետազոտությունը  ցույց է տվել,  որ ջրի ծախսը ամսվա կտրվածքով կկազմի՝
    22 x 1 x 174 =3828 դրամ


Գազի ցուցմունքը՝    ամենաշատ  եղել է 21.11.13թ-ին՝  101մ3
                                 ամենաքիչը՝ 19.11.13թ-ին 76մ3:

Ջրի  ցուցմունք՝         կայուն է 1մ3

Էլ. Էներգիայի ցուցմունքը՝  ամենաշատ  եղել է 20.11.13թ-ին՝  100կվ:
                                            

Շաբաթվա ծախսը՝
Ջուր՝

(1+1+1+1)x174=696 դրամ

Գազ՝
(89+76+89+101+102)x154=58212դրամ

Էլ. Էներգիա՝
 (80+80+80+100)x29=9860դրամ
12.11.13թ.
Մեր դպրոցում ջերմ մթնոլորտ է

Բոլոր դասասենյակներում և միջանցքներում տեղադրել ենք ջերմաչափեր: Ամեն օր ժամը 10-11-ը 10-րդ դասարանցիները  ստուգում են, թե ինչ ջերմաստիճան է դպրոցում: Ստացել ենք հետևյալ արդյունք՝ 

12.11.13թ.

Կենտրոնական միջանցք- 170c
Աջակղմյան միջանցք -150c
Ձախակողմյան միջանցք-170c
Վարսահարդարման արհեստանոց-180c
Ոսկերչության արհեստանոց-150c
Բուսաբուծություն-170c
Գրադարան-170c
Կարի արհեստանոց 160c
Փայտամշակում -130c
Ճաշարան-140c
Բիզնես կենտրոն-160c
Մաթեմատիկայի սենյակ-160c
Պատմության սենյակ160c
Օտար լեզվի  սենյակ170c

Հաշվենք այս թվերի միջին թվաբանականը՝

(17+16+16+16+13+13+16+17+17+15+18+17+15+17):14=15,9=160c
Դպրոցի միջին ջեսրմաստիչանը 160cէ:

Ամենացուրտ սենյակը՝  փայտաշակման սենյակն է:


13.11.13թ.

Կենտրոնական միջանցք- 180c
Աջակղմյան միջանցք -180c
Ձախակողմյան միջանցք-180c
Վարսահարդարման արհեստանոց-180c
Ոսկերչության արհեստանոց-200c
Բուսաբուծություն-180c
Գրադարան-180c
Կարի արհեստանոց 180c
Փայտամշակում -140c
Ճաշարան-150c
Բիզնես կենտրոն-160c
Մաթեմատիկայի սենյակ-200c
Պատմության սենյակ-200c
Օտար լեզվի  սենյակ-180c

Հաշվենք այս թվերի միջին թվաբանականը՝

(18+18+18+18+20+18+18+18+14+15+16+20+20+18):14=17,7=180c
Դպրոցի միջին ջեսրմաստիչանը 18է:

Ամենացուրտ սենյակը՝  փայտաշակման սենյակն է:

12.11.13թ.

Կենտրոնական միջանցք- 190c
Աջակղմյան միջանցք -180c
Ձախակողմյան միջանցք-180c
Վարսահարդարման արհեստանոց-180c
Ոսկերչության արհեստանոց-170c
Բուսաբուծություն-190c
Գրադարան-180c
Կարի արհեստանոց 180c
Փայտամշակում -150c
Ճաշարան-160c
Բիզնես կենտրոն-180c
Մաթեմատիկայի սենյակ-200c
Պատմության սենյակ- 200c
Օտար լեզվի  սենյակ190c

Հաշվենք այս թվերի միջին թվաբանականը՝

(19+18+18+18+17+19+18+18+15+16+18+20+20+19):14=17,3=170c
Դպրոցի միջին ջեսրմաստիչանը 170է:

Ամենացուրտ սենյակը՝  փայտաշակման սենյակն է:

Հեղ.՝ Մանասարյան Մարիամ
         Պետրոսյան Համլետ


0 коммент.:

Отправка комментария