пятница, 15 января 2016 г.

Հունվարի 15, օր հինգերորդ

1. Սարգիս Մելիքյան
Մեկնաբանություն

Սարգիս ջան, նորից նայիր այս խնդիրները՝
8-Երեք գույնի լույս ունենք, որոնք վայրկյանը մեկ, փոխում են մեկը մյուսին: Այսինքն ամեն երեք վայրկյանը մեկ գույնը կրկնվում է: 70-ից փոք ամենամեծ թիվը, որը բաժանվում է 3-ի կլինի 69: Այսինքն, 70-րդ վայրկյանին միացած կլինի կարմիրը, իսկ 70 վայրկյան հետո՝ կանաչը: Պատասխան՝ կանաչ:

10-Եթե պարկում եղած նվերներից 100կգ հանենք, կմնա պարկը և նրա զանգվածին հավասար նվեր՝ 110-100=10կգ: Այսինքն դատարկ պարկի զանգվածը կլինի 10:2=5 (կգ): Ձմեռ պապը այդ պարկում տեղավորել էր 110- 5=105(կգ) նվեր: Պատասխան՝ 105:

14-Կանաչը միացած կլինի 1, 7, 13, 20, …, 67-րդ վայրկյաններին: 68 և 69-րդ վայրկյաններին միացած կլինի կարմիրը, իսկ 70, 71, 72 –րդ վայրկյաններին՝ դեղինը: Պատասխան՝ դեղին:

16-Տասնհինգ դեպք հնարավոր է, երբ կապույտի մեջ 1 գնդակ կա, 10 դեպք, երբ կապույտի մեջ 2 գնդակ, 6 դեպք՝ երբ կապույտի մեջ 3 գնդակ է, 3 դեպք, երբ կապույտի մեջ 4 գնդակ է և 1 դեպք, երբ կապույտի մեջ 5 գնդակ է: Յուրաքանչյուր պարկում 5-ից ավելի գնդակ չի կարող լինել: Ընդամենը կլինի 35 դեպք: Պատասխան՝ 35:

18-Երեք միանիշ թվեր, որոնց արտադրյալը 120-է, կարող են լինել 3, 5, 8 կամ 4, 5, 6: Ամենափոքր եռանիշ թիվը կլինի 358: Պատասխան՝ 358:


19-ինչպե՞ս ես կիսոմ:

20-Գտիր օրինաչափություն, նորից լուծիր:


2. Մարիտին Աթոյան

Մեկնաբանություն


Մարտին ջան, հետևյալ համարի  խնդիրները  նորից ուշադիր կարդա,  Պահանջը, պայմանը   մի քանի անգամ կարդա, լա՞վ   1,2,3,4,5,7, 8,9,10, 15, 19, 20
Սպասում եմ...

3.Էրիկա Նահապետյան

Էրիկա ջան, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրու հետևյալ խնդիրներին:


6-Հորիզոնական և ուղղահայաց դասավորված տների համարների գումարը կլինի 16+17= 33, ընդ որում անկյունում գրվածի թիվը երկու անգամ գումարված կլինի: Քանի որ 1-ից մինչև 7 բնական թվերի գումարը 28 է, ուրեմն անկյունի տան համարը կլինի 33-28=5: Պատասխան՝ 5:

7Մի օղակը բացելով կարող ենք մի քանիսը միացնել: Մեր դեպքում երկուսը լրիվ բավական են: Հետևաբար չորս օղակ բացելով, բոլոր օղակները կարող ենք հավաքել մեկ շղթայում: Պատասխան՝ 4:

8-Երեք գույնի լույս ունենք, որոնք վայրկյանը մեկ, փոխում են մեկը մյուսին: Այսինքն ամեն երեք վայրկյանը մեկ գույնը կրկնվում է: 70-ից փոք ամենամեծ թիվը, որը բաժանվում է 3-ի կլինի 69: Այսինքն, 70-րդ վայրկյանին միացած կլինի կարմիրը, իսկ 70 վայրկյան հետո՝ կանաչը: Պատասխան՝ կանաչ:
10-Եթե պարկում եղած նվերներից 100կգ հանենք, կմնա պարկը և նրա զանգվածին հավասար նվեր՝ 110-100=10կգ: Այսինքն դատարկ պարկի զանգվածը կլինի 10:2=5 (կգ): Ձմեռ պապը այդ պարկում տեղավորել էր 110- 5=105(կգ) նվեր: Պատասխան՝ 105:

16-Տասնհինգ դեպք հնարավոր է, երբ կապույտի մեջ 1 գնդակ կա, 10 դեպք, երբ կապույտի մեջ 2 գնդակ, 6 դեպք՝ երբ կապույտի մեջ 3 գնդակ է, 3 դեպք, երբ կապույտի մեջ 4 գնդակ է և 1 դեպք, երբ կապույտի մեջ 5 գնդակ է: Յուրաքանչյուր պարկում 5-ից ավելի գնդակ չի կարող լինել: Ընդամենը կլինի 35 դեպք: Պատասխան՝ 35:

  11-Որպեսզի հունվարին շաբաթվա ինչ-որ օր չորս անգամ լինի, այդ օրը չի կարող առաջին անգամ հունվարի 4-ից շուտ լինել: Երկուշաբթիի և ուրբաթի դեպքում, ստացվում է, որ հունվարի մեկը պետք է երեքշաբթի լինի: Պատասխան՝ երեքշաբթի:

12-Այդ պայմանին բավարարող հաջորդ թվականը կլինի 2025թ.: Պատասխան՝ 2025:

14-Կանաչը միացած կլինի 1, 7, 13, 20, …, 67-րդ վայրկյաններին: 68 և 69-րդ վայրկյաններին միացած կլինի կարմիրը, իսկ 70, 71, 72 –րդ վայրկյաններին՝ դեղինը: Պատասխան՝ դեղին:

17. Արամը ասում է այն թվերը, որոնք 4-ի բաժանվում են առանց մնացորդի, Աշոտը՝ որոնք երեք մնացորդ են տալիս, Գեղամը՝ երկու մնացորդ և Սուրենը՝ մեկ մնացորդ: 278-ը 4-ի բաժանելիս մնում է 2 մնացորդ, հետևաբար այդ թիվը Գեղամը կասի: Պատասխան՝ Գեղամը:

18.Երեք միանիշ թվեր, որոնց արտադրյալը 120-է, կարող են լինել 3, 5, 8 կամ 4, 5, 6: Ամենափոքր եռանիշ թիվը կլինի 358: Պատասխան՝ 358:
20- Գտիր օրինաչափություն, նորից հաշվիր:


3.Նինա Մկրտչյան
Մեկնաբանություն
Նինա ջան, ապրես, աշխատել ես, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրու այս խնդիրներին՝

8-Երեք գույնի լույս ունենք, որոնք վայրկյանը մեկ, փոխում են մեկը մյուսին: Այսինքն ամեն երեք վայրկյանը մեկ գույնը կրկնվում է: 70-ից փոք ամենամեծ թիվը, որը բաժանվում է 3-ի կլինի 69: Այսինքն, 70-րդ վայրկյանին միացած կլինի կարմիրը, իսկ 70 վայրկյան հետո՝ կանաչը: Պատասխան՝ կանաչ:

10-Եթե պարկում եղած նվերներից 100կգ հանենք, կմնա պարկը և նրա զանգվածին հավասար նվեր՝ 110-100=10կգ: Այսինքն դատարկ պարկի զանգվածը կլինի 10:2=5 (կգ): Ձմեռ պապը այդ պարկում տեղավորել էր 110- 5=105(կգ) նվեր: Պատասխան՝ 105:

11-  Որպեսզի հունվարին շաբաթվա ինչ-որ օր չորս անգամ լինի, այդ օրը չի կարող առաջին անգամ հունվարի 4-ից շուտ լինել: Երկուշաբթիի և ուրբաթի դեպքում, ստացվում է, որ հունվարի մեկը պետք է երեքշաբթի լինի: Պատասխան՝ երեքշաբթի:

12--Այդ պայմանին բավարարող հաջորդ թվականը կլինի 2025թ.: Պատասխան՝ 2025:

15-Տոնածառերի ամենաշատ քանակը կլինի 16, 24, 32 թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը՝ 8: Պատասախան՝ 8:

16-Տասնհինգ դեպք հնարավոր է, երբ կապույտի մեջ 1 գնդակ կա, 10 դեպք, երբ կապույտի մեջ 2 գնդակ, 6 դեպք՝ երբ կապույտի մեջ 3 գնդակ է, 3 դեպք, երբ կապույտի մեջ 4 գնդակ է և 1 դեպք, երբ կապույտի մեջ 5 գնդակ է: Յուրաքանչյուր պարկում 5-ից ավելի գնդակ չի կարող լինել: Ընդամենը կլինի 35 դեպք: Պատասխան՝ 35:

17. Արամը ասում է այն թվերը, որոնք 4-ի բաժանվում են առանց մնացորդի, Աշոտը՝ որոնք երեք մնացորդ են տալիս, Գեղամը՝ երկու մնացորդ և Սուրենը՝ մեկ մնացորդ: 278-ը 4-ի բաժանելիս մնում է 2 մնացորդ, հետևաբար այդ թիվը Գեղամը կասի: Պատասխան՝ Գեղամը:

18.Երեք միանիշ թվեր, որոնց արտադրյալը 120-է, կարող են լինել 3, 5, 8 կամ 4, 5, 6: Ամենափոքր եռանիշ թիվը կլինի 358: Պատասխան՝ 358:

19-Տարբերակ 1. Առաջին սահնակում կդնեն 3 հատ լիքը, 1 հատ կիսադատարկ և 3 հատ դատարկ պարկ (ընդամենը 7 հատ), երկրորդում կդնեն 2 հատ լիքը, 3 հատ կիսադատարակ և 2 հատ դատարակ (ընդամենը 7 հատ), նույնը և երրորդում: Տարբերակ 2. Առաջինում դնում են 3 հատ լիքը, մեկ հատ կիսադատարկ, երեք հատ դատարկ (ընդամենը 7 հատ), երկրորդ ում նույնը, երրորդում դնում են մեկ հատ լիքը, 5 հատ կիսադատարկ, մեկ հատ դատարկ (ընդամենը 7 հատ):

4.Հայկ Արշակյան
Մեկնաբանություն

Ապրես. իմ խելոք Հայկ ջան:
Հայկ ջան, ուշադրություն դարձրու  առաջին խնդրի պայմանին՝

1-Աննան պետք է հերթապահի հունվարի 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ին (մեծ չեն 7-ից): Լիլիթը պետք է հերթապահի հունվարի 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-ին (մեծ են երեքից, բայց փոքր են 11): Նրանք միասին կհերթապահեն հունվարի 4, 5, 6, 7-ին: Պատասխան` 4, 5, 6, 7:

16-Տասնհինգ դեպք հնարավոր է, երբ կապույտի մեջ 1 գնդակ կա, 10 դեպք, երբ կապույտի մեջ 2 գնդակ, 6 դեպք՝ երբ կապույտի մեջ 3 գնդակ է, 3 դեպք, երբ կապույտի մեջ 4 գնդակ է և 1 դեպք, երբ կապույտի մեջ 5 գնդակ է: Յուրաքանչյուր պարկում 5-ից ավելի գնդակ չի կարող լինել: Ընդամենը կլինի 35 դեպք: Պատասխան՝ 35:

19- Տարբերակ 1. Առաջին սահնակում կդնեն 3 հատ լիքը, 1 հատ կիսադատարկ և 3 հատ դատարկ պարկ (ընդամենը 7 հատ), երկրորդում կդնեն 2 հատ լիքը, 3 հատ կիսադատարակ և 2 հատ դատարակ (ընդամենը 7 հատ), նույնը և երրորդում: Տարբերակ 2. Առաջինում դնում են 3 հատ լիքը, մեկ հատ կիսադատարկ, երեք հատ դատարկ (ընդամենը 7 հատ), երկրորդ ում նույնը, երրորդում դնում են մեկ հատ լիքը, 5 հատ կիսադատարկ, մեկ հատ դատարկ (ընդամենը 7 հատ):

20-Հայկ ջան,գտիր օրնաչափություն  և լուծիր:


5. Նախշիկյան Արտաշես
Մեկնաբանություն

Արտաշես  ջան, նորից նայիր այս խնդիրները՝

1-1-Աննան պետք է հերթապահի հունվարի 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ին (մեծ չեն 7-ից): Լիլիթը պետք է հերթապահի հունվարի 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-ին (մեծ են երեքից, բայց փոքր են 11): Նրանք միասին կհերթապահեն հունվարի 4, 5, 6, 7-ին: Պատասխան` 4, 5, 6, 7:


8-Երեք գույնի լույս ունենք, որոնք վայրկյանը մեկ, փոխում են մեկը մյուսին: Այսինքն ամեն երեք վայրկյանը մեկ գույնը կրկնվում է: 70-ից փոք ամենամեծ թիվը, որը բաժանվում է 3-ի կլինի 69: Այսինքն, 70-րդ վայրկյանին միացած կլինի կարմիրը, իսկ 70 վայրկյան հետո՝ կանաչը: Պատասխան՝ կանաչ:

9-Տնկին արդեն 20սմ բարձրություն ուներ: Որպեսզի դառնա 1մ կամ 100սմ, պետք է 80սմ աճի, այսինքն՝ չորս տարի: Պատասխան՝ 4 տարի:

10-Եթե պարկում եղած նվերներից 100կգ հանենք, կմնա պարկը և նրա զանգվածին հավասար նվեր՝ 110-100=10կգ: Այսինքն դատարկ պարկի զանգվածը կլինի 10:2=5 (կգ): Ձմեռ պապը այդ պարկում տեղավորել էր 110- 5=105(կգ) նվեր: Պատասխան՝ 105:

11-  Որպեսզի հունվարին շաբաթվա ինչ-որ օր չորս անգամ լինի, այդ օրը չի կարող առաջին անգամ հունվարի 4-ից շուտ լինել: Երկուշաբթիի և ուրբաթի դեպքում, ստացվում է, որ հունվարի մեկը պետք է երեքշաբթի լինի: Պատասխան՝ երեքշաբթի:

12--Այդ պայմանին բավարարող հաջորդ թվականը կլինի 2025թ.: Պատասխան՝ 2025:

16-Տասնհինգ դեպք հնարավոր է, երբ կապույտի մեջ 1 գնդակ կա, 10 դեպք, երբ կապույտի մեջ 2 գնդակ, 6 դեպք՝ երբ կապույտի մեջ 3 գնդակ է, 3 դեպք, երբ կապույտի մեջ 4 գնդակ է և 1 դեպք, երբ կապույտի մեջ 5 գնդակ է: Յուրաքանչյուր պարկում 5-ից ավելի գնդակ չի կարող լինել: Ընդամենը կլինի 35 դեպք: Պատասխան՝ 35:

18-Երեք միանիշ թվեր, որոնց արտադրյալը 120-է, կարող են լինել 3, 5, 8 կամ 4, 5, 6: Ամենափոքր եռանիշ թիվը կլինի 358: Պատասխան՝ 358:

19- Տարբերակ 1. Առաջին սահնակում կդնեն 3 հատ լիքը, 1 հատ կիսադատարկ և 3 հատ դատարկ պարկ (ընդամենը 7 հատ), երկրորդում կդնեն 2 հատ լիքը, 3 հատ կիսադատարակ և 2 հատ դատարակ (ընդամենը 7 հատ), նույնը և երրորդում: Տարբերակ 2. Առաջինում դնում են 3 հատ լիքը, մեկ հատ կիսադատարկ, երեք հատ դատարկ (ընդամենը 7 հատ), երկրորդ ում նույնը, երրորդում դնում են մեկ հատ լիքը, 5 հատ կիսադատարկ, մեկ հատ դատարկ (ընդամենը 7 հատ):

20-Արտաշես ջան,գտիր օրնաչափություն  և լուծիր:


6. Առնո Բարզեգար

Առնո ջան, աշխատանքը տեղադրիր բլոգում: Սկսիր լուծել Ձմեռային հետավար դպրոցի առաջադրանքները՝   http://math-arhest.blogspot.am/2016/01/2016.html


0 коммент.:

Отправка комментария